Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Групові форми роботи

Змінилися вимоги до сучасного вихователя або Портрет сучасного вихователя

Найактуальніша вимога для сучасного вихователя: постійно оновлювати свої вже сформовані професійні знання, уміння й навички...

Садове методичне об'єднання вихователів з проблеми "Соціально-фінансова освіта дошкільників"

15 березня 2017 року в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) відбулося садове методичне об'єднання вихователів з проблеми "Соціально-фінансова освіта дошкільників" з порядком дня:

Пріоритетні напрями національно-патріотичного виховання дошкільників. Консультація для вихователів

Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і належить почуття патріотизму. Проблема патріотичного виховання дошкільників сьогодні є однією з найголовніших у пріоритетних напрямах роботи ДНЗ...

Життя та творчість Т.Г.Шевченка. Круглий стіл

Щовесни 09 березня в нашій державі вшановують пам'ять Великого Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка. У 2017 році відзначається 203 річниця від дня народження поета. З метою популяризації його творчої спадщини, активізації патріотичного виховання, пов'язаного з іменем видатного митця, в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) пропонується провести Шевченківські дні з  різноманітними заходами...

 

Соціально-фінансова освіта дошкільників: шляхи реалізації завдань. Групова консультація для вихователів

 У дошкільних навчальних закладах України сьогодні активно запроваджується соціально-фінансова (економічна) освіта дошкільників.  Це зумовлено реаліями часу: нестабільна економічна ситуація в країні; мала обізнаність з основними економічними процесами; нестача елементарних економічних знань; малі доходи сім'ї; високі комунальні тарифи; недосяжні ціни на найнеобхідніші товари і продукти харчування; діти не навчені економити, а лише споживати та інше...

Рання профорієнтація дошкільника засобами економічного виховання. Консультація для вихователів ДНЗ

  До системи заходів з економічного виховання варто вже залучати дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, використовуючи при цьому різні форми організації їх життєдіяльності. Так, у роботі з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку переважають ігрові методи, зокрема дидактичні ігри економічного спрямування, а зі старшими дошкільниками проводяться тематичні заняття з економіки...

План роботи творчої групи вихователів-методистів ДНЗ району на 2016-2017 навчальний рік

 Проблема «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в процесі моніторингових досліджень якості дошкільної освіти»...

Індивідуальний підхід до формування логіко-математичної компетентності дошкільників. Групова консультація для вихователів

 Входження дітей в світ математики розпочинається вже в дошкільному віці. Вони порівнюють предмети по величині, встановлюють кількісні та просторові відношення, засвоюють геометричні еталони, розпочинають володіти моделюючою діяльністю...

Зупинити насилля над дітьми - справа професійної гідності (Обговорення в загальному колі)

 Такого висновку дійшли заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Борис Жебровський та голова правління Всеукраїнського громадського об'єднання "Асоціація працівників дошкільної освіти" Ніна Омельяненко, які підписали спільне звернення до керівників органів управління освітою, керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Відповідний лист-звернення від 05.02.13 № 1/9-74 направлено керівникам органів управління освітою...

Організація роботи в дошкільному навчальному закладі у літній період

 Літо є найбільш сприятливим періодом для укріплення здоров'я, загартування та всебічного розвитку дітей. Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного навчального закладу необхідно визначити завдання роботи ДНЗ на літо та провести відповідну підготовчу роботу, яка передбачає...

НОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ З РОДИНАМИ. Консультація для вихователів

 Ефективна робота ДНЗ неможлива без активного залучення родин до участі в освітньому процесі, підвищення педагогічної культури батьків, формування у них відповідального та усвідомленого ставлення до батьківства, що є передумовою зміцнення сім'ї та реального захисту прав дитини...

Вимоги до підготовки та проведення сучасного заняття в ДНЗ. Групова консультація для вихователів

Оскільки в основу Базового компонента покладено особистісно орієнтовну модель дошкільної освіти, освітяни мають свідомо і з розумінням справи поставитися до поступового переходу від навчально - дисциплінарної моделі до особистісно орієнтованої: у навчально-дисциплінарній моделі освіти центральною фігурою, розпорядником життя дитини виступає педагог, основним життєвим контекстом - навчальна діяльність (заняття), а основними досягненнями - знання, уміння, навички; центральною фігурою особистісно орієнтованої моделі освіти, розпорядником життя є дитина як його активний суб'єкт, життєвим контекстом - особистісне буття, діяльність, основними досягненнями - життєва компетентність дитини. Перехід до особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти - професійне завдання кожного педагога...

Трудове виховання дошкільників. Матеріали проблемного семінару

 Запропоновані матеріали стануть у нагоді вихователям дошкільних груп під час обладнання куточка трудової діяльності (куточка праці) та організації трудового виховання дошкільників, яке останнім часом залишається поза увагою педагогів. Матеріали систематизовані та упорядковані згідно нової програми «Я у Світі» і представлені у вигляді програмових завдань з розділу трудового виховання дошкільників та рекомендацій щодо методики роботи...

Перспективно-календарне планування освітньої роботи в ДНЗ за блочно-тематичним принципом

 За педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів зберігається право вибору освітньої програми, але при умові - щоб вона відповідала вимогам нового Базового компонента дошкільної освіти. Потрібно щороку відстежувати інформацію на сайтах МОН та Інституту інноваційних технологій МОН стосовно діючих нових програм. Гриф програми «Я у Світі» оновлено (від 24.06. 2014) і її внесено у список чинних програм, а також сьогодні діюча програма «Світ дитинства» (від 26.06.2015). Якщо ж у ДНЗ є діти з особливими освітніми потребами, то освітній процес із ними будується із врахуванням вимог корекційних програм, які внесені до Переліку навчальної літератури на 2015-2016 н.р...

Перспективне та календарне планування освітньої роботи в ДНЗ у літній період (Методичні рекомендації)

 Перспективне та календарне плану­вання освітньої роботи у літній період здій­снюють відповідно до тих самих вимог, що й упродовж навчального року. Проте, скла­даючи план, слід враховувати специфіку ор­ганізації та зміст освітньої роботи з дітьми у літні місяці (максимальне перебування ді­тей на свіжому повітрі, наявність зведених різновікових груп, посилена увага до прове­дення загартувальних процедур тощо)...

Роль ігрової діяльності в житті дитини

 Підкреслюючи провідну роль гри в житті дитини, науковці називають її вищою формою дослідження навколишнього світу, а також основою людської культури. Гра для дошкільняти - зовсім не забава, у ній малюк переживає різноманітні емоції, задовольняє потребу в дії, закріплює знання і пізнає нове, набуває соціального досвіду, засвоює морально-етичні норми. У грі малюк живе і різнобічно розвивається, хоча сам про це й не здогадується, захоплений ігровим процесом і спілкуванням з дорослими та однолітками...

Комунікативна гра - засіб розвитку культури спілкування та формування мовленнєвого етикету у дітей старшого дошкільного віку. Консультація-полілог

  Спостерігаючи за іграми дітей у групах молодшого та старшого  дошкільного віку, можна помітити, що часто між ними виникають конфлікти. Малюки не вміють вести спільну розмову, часто сваряться. Можна помітити, що кожен говорить про своє, співрозмовників ніхто не чує, у групі гомін, діти постійно конфліктують між собою. Виникає потреба у керівництві іграми дітей та процесом перебігу різних видів діяльності вихованців...

Морально-духовне виховання дошкільників (Групова консультація)

Плекати духовність у кожній дитині - святий обов'язок і справа честі педагога. Державним стандартом дошкільної освіти України окреслено сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій щодо сформованості духовного потенціалу перед її вступом до школи.   Базовий компонент дошкільної освіти окреслив зміст освіти щодо формування духовної культури особистості дитини у освітніх лініях «Особистість дитини» та «Дитина в соціумі»...

Педагогічний дизайн заняття в ДНЗ (Групова консультація)

К. Крутій у своїй статті «Термінологічне поле дошкільної дидактики: дизайн, сценарій чи все-таки конспект заняття?» замість терміну «конспект заняття» пропонує вживати більш сучасну термінологію - «педагогічний дизайн заняття». Найпростіше, на її думку, визначення педагогічного дизайну - системний підхід до навчального процесу. Педагогічний дизайн заняття - це спланований систематичний процес, що передбачає реалізацію таких чотирьох компонентів:...

Мультисенсорний підхід до організації освітнього процесу в ДНЗ (Групова консультація)

Ефективним засобом довготривалого підтримання інтересу дітей до заняття та попередження їх втоми є використання мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу. Нейрофізіологічні дослідження науковців довели, що діти краще засвоюють знання, коли «вмикаються» усі канали сприймання: слух, зір, дотик, нюх, смак...

Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників? (Консультація для вихователів)

Згідно сучасних вимог щодо організації життєдіяльності дітей в дошкільному закладі в режимі дня кожної вікової групи передбачений час на самостійну діяльність дітей (див. Режим дня). Вихователю слід пам'ятати, що час, коли дитина просто вільно переміщується груповим приміщенням з кутка в куток, не знайшовши собі заняття за інтересами, проходить для неї спонтанно, безпланово та безрезультатно. По відношенню до дитини - це аморально і негуманно, а по відношенню до вихователя - безвідповідально та непрофесійно. Час перебування дітей в дитячому садку має щоденно плануватися педагогами досить виважено і розумно, і кожній дитині протягом дня слід приділяти максимум уваги...

Роль творчої діяльності вихователя у розвитку творчих здібностей дошкільників (Міні-лекція для вихователів)

Що означає бути творчим вихователем? Які особливості педагогічної творчості? Як це - творчо взаємодіяти з вихованцями? Поміркуймо разом...


Інформація про використання публічних коштів

Корисне