Сучасні вимоги до підготовки та проведення занять з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку. Консультація-інструктаж для вихователів ЗДО

Практика показує, що одним із найскладніших розділів програми у ЗДО є мовленнєвий розвиток дошкільнят. Успішний мовленнєвий розвиток дитини раннього віку можливий лише завдяки чіткій системі роботи з вирішення мовленнєвих завдань з розвитку її активного мовлення, формування граматичної будови і звукової культури мовлення, збагачення словника, а для цього слугують: комплексні та тематичні мовленнєві ігри-заняття; інтегровані заняття; міні-заняття; бесіди; дидактичні ігри та вправи; творчі ігри; індивідуальні ігри-заняття; театралізована діяльність; самостійна художньо-мовленнєва діяльність; робота з книжкою; моделювання мовленнєвих ситуацій; активна рухова діяльність; спостереження; трудові доручення тощо.

Важливою формою навчання малюків рідної мови є щотижневі заняття з мовленнєвого спілкування, на які дітей об'єднують у підгрупи з більш-менш однаковим рівнем мовленнєвого розвитку. Заняття доречно починати з молодшою підгрупою. Відомо, що мовне вміння чи навичка не можуть бути сформовані за один раз. Тому інтервал між мовленнєвими заняттями повинен заповнюватися індивідуальною роботою з окремими дітьми на засвоєння (закріплення, ускладнення) програмового матеріалу з попереднього заняття. Індивідуальну роботу з мовленнєвого спілкування слід проводити  щоденно з однією дитиною або 2-4 дітьми, які мають спільний мовленнєвий недолік (не менше 2-х разів на тиждень з кожною дитиною). Отже, якими мають бути основні сучасні вимоги до підготовки та проведення мовленнєвих занять?

Основні вимоги до підготовки та проведення занять з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку

1. Ретельна підготовка вихователя до заняття; визначення чіткої мети і завдань кожного мовленнєвого заняття (комплексного чи тематичного) з освітньої програми з погляду навчання мови та розвитку мовлення; оптимальний відбір матеріалу, методів і прийомів навчання. (Див. Схема-модель 1)

2. Забезпечення взаємозв'язку з попередніми заняттями з розвитку мовлення та з заняттями з інших розділів програми (ознайомлення з довкіллям, природою, художньою літературою, сенсорикою тощо), різними видами дитячої діяльності. В залежності від рівня мовленнєвого розвитку дітей вихователь вирішує, які мовленнєві завдання можуть стати предметом мовленнєвих занять, а які можна включати в інші ігри-заняття з розділів: «Художньо- мовленнєва діяльність», «Рідна природа», «Дитина і навколишній світ», «Українознавство», «Валеологія (основи здоров'я та безпека життєдіяльності)» тощо або у невимушене побутове спілкування.

(Див. Схема-модель 2)

Далі дивитися прикріплені файли

Консультує вихователь-методист  Семенюк Р.Ф. 

Прикріплені файли