STEM-освіта для дошкільників: особливості організації освітнього процесу. Консультація для вихователів

Змінюються часи, діти, а отже, має змінюватися й освітній процес у ЗДО. Модернізуючи освітню систему, маємо розуміти, що освіта, насамперед повинна задовольняти потреби суспільства. Вже у найближчому майбутньому суспільство вельми потребуватиме ІТ-фахівців, інженерів, індустріальних дизайнерів, спеціалістів високотехнологічних виробництв на стику з природничими науками (фахівців з біо - та нанотехнологій). Адже ми часто розмірковуємо, як виховати художника, танцівника, співака, навчити грати на різних музичних інструментах… Для цього існує багато відповідних гуртків та студій для дітей різного віку. А от як виховати інженерів? На що потрібно звертати увагу, щоб помітити таку обдарованість? І коли у дитинки з’являється інтерес до техніки? Коли можна говорити, що росте майбутній інженер? Тут більше запитань, ніж відповідей. Та й не так і багато гуртків є сьогодні, які ознайомлюють дітей зі світом техніки та технологій. Культуру інженерного мислення слід формувати з дошкільного віку і немає значення, у що «упакувати» ці знання - в мультфільми чи в інтернет-ігри, важлива суть - розповідати  дошкільникам про науку зрозуміло, доступно й цікаво, так, щоб майбутні патони і корольови спочатку запалилися ідеєю пов’язати своє життя з інженерією і космосом, а згодом не проміняли б свою мрію на одномоментні орієнтири. Зараз відповісти на запитання, як виховати інженерів та науковців, що працюватимуть у галузі природничих наук, та математиків, можуть допомогти нові напрями освіти - STEM, STEAM, STREAM.

STEM-освіта – педагогічний процес (технологія) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці.

STEM - акронім Science, Technology, Engineering, Mathematics, тобто поєднання природничих наук, інженерії, математики і технології для пізнання навколишнього світу.  STEM-освіта спрямована на розвиток особистості через формування компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей з використанням трансдисциплінарного підходу до навчання, що базується на практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань і вмінь для розв’язання практичних проблем для подальшого використання їх у професійній діяльності.

Основні завдання STEM-освіти

· формування навичок розв’язання складних (комплексних), практичних проблем, критичного мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості, організаційних та комунікаційних здібностей; вміння оцінювати проблеми та приймати рішення; готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією; фінансової грамотності; цілісного наукового світогляду; ціннісних орієнтирів; загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей,  математичної та природничої грамотності;

·  всебічний розвиток особистості шляхом виявлення її нахилів і здібностей;

· оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності;

· виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя; формування вміння практичного і творчого застосування здобутих знань.

Виходячи із завдань фахівці, які розробляють методологію  STEM-освіти (К. Крутій, Т. Грицишина, І. Стеценко), у роботі з дошкільниками радять перетворити STEM на STEAM, тобто до природничих, технічних дисциплін долучити ARTS (мистецтво). ARTS-дисципліни допомагають задіяти для пізнання довкілля наочно образне мислення та емоції дитини, що є ключовими в дошкільному віці, коли малюк сприймає світ здебільшого через емоції й мислить «образами, барвами, звуками». Таким чином, у STEAM-освіту (акронім Science, Technology, Reading + Writing   Engineering, ARTS, Mathematics) включаються природничі науки, технологія читання + підготовка руки до письма (розуміння змісту тексту), інженерія, мистецтво, математика.

STREAM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання дітей. Цей напрямок освіти інтегрує в собі завдання з формування в дитини загальних, наукових уявлень про світ; ознайомлення їх з інформаційно-комунікаційними технологіями; розвиток уміння експериментувати, конструювати; навчати дітей основ опрацювання змісту тексту, грамоти, математики, а також різних видів мистецтва. Тож маємо в тісному взаємозв’язку розвивати здібності дошкільників до точних та гуманітарних наук.

 У центрі програми - дитина - обдарована особистість, тобто така, яка самостійно, в силу власних вікових і психофізіологічних особливостей, обирає свої дії та рішення, досягає вищого рівня пізнавального розвитку. Розвиваючи здібності, обдарованість дитини, вкрай важливо спрямувати їх у правильне річище  -  на користь добра. У пропонованій програмі це завдання реалізується завдяки цілісному соціально-психологічному проектуванню ланцюжка моделей-різновидів взаємодій педагога і вихованців, функціонування яких забезпечує прогресивне духовно-креативне зростання потенцій як дорослого, так і дитини.

Ґрунтом для розвитку пізнавальних здібностей малюка є розвиток його сенсорних, інтелектуальних і творчих здібностей.

Структура програми К. Крутій «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»

·     Психолого-педагогічна характеристика дитини дошкільного віку.

·     Сенсорний розвиток - технології, читання і письмо.

·     Інтелектуальний розвиток - природничі науки, математика.

·     Розвиток творчих здібностей - інженерія, мистецтво.

·     Шляхи реалізації STRЕАМ-освіти.

Пропонований інтегрований підхід до реалізації STRЕАМ-освіти дошкільнят суттєво відрізняється від традиційного комплексно-тематичного підходу в розподілі змісту освіти. Так, досліджуваний об'єкт або явище діти розглядають невідокремлено, а в комплексі з іншими предметами, явищами, подіями. Це сприяє встановленню причинно-наслідкових взаємозв`язків між ними, інтеграції освітніх ліній, об`єднаних єдиною темою.  

Умови для реалізації STRЕАМ-освіти в ЗДО

· Змінити концепцію побудови заняття;

· Відмовитися від навчальної моделі як єдиної, крім занять організовувати також освітні ситуації, освітні подорожі, едьютейнмент, сторітеллінг, досліди - дослідження, створення колекцій, моделювання явищ та процесів, віртуальні та реальні екскурсії, заняття-милування природою, інтерактивні пізнавальні казки та історії, спостереження за дітьми тощо;

· Змінити роль вихователя-авторитета на роль партнера, співучасника, співвідкривача;

· Дати більше свободи дітям, їх дослідженням, спостереженням, обговоренням;

· Навчати дітей знаходити в знайомих речах незнайомі властивості, а в невідомому відкрити те, що дитині зрозуміло;

· Озброїтись терпінням і навчитись відповідати на чисельні запитання: Чому? Для чого? Як? Підтримувати допитливість і навчитись керувати дитячими питаннями так, щоб інформація здобулася ними самими. Це дуже складна технологія і потрібно вчитись особливому підходу до дітей і організації освітньої діяльності. Перед педагогом постає питання переосмислення своїх підходів в організації освітнього процесу.

Визначальною характеристикою програми STRЕАМ-освіти є її особистісна спрямованість, коли найвищою метою інтеграції в освіті є особистість, відновлення її цілісної сутності.

Використана література:

1. К. Крутій, І. Грицишина STRЕАМ-освіта дошкільників // Дошкільне виховання, 2016 №1;

2.  Стеценко І. STRЕАМ-освіта: техніка + мистецтво // Дошкільне виховання, 2016 № 12;

3.  К. Крутій. Едьютейнмент: навчання як розвага // Дошкільне виховання, 2017 № 1;

4.   Маричева О.Б., «STREAM-освіта в дошкільному закладі. Система роботи з формування у дітей інженерного мислення». Навчально-методичний посібник /О.Б. Маричева, – Вінниця: ММК, 2017. 47с;

5.  Інтернетресурси

Підготувала вихователь Патій І.В.