Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Організація та планування роботи

Як організувати прогулянку в ДНЗ весело і корисно? Консультація для вихователів

Прогулянки - важливий режимний момент в освітньому процесі ДНЗ. Традиційно прогулянка включає в себе: організацію з вихованцями спостережень за явищами природи (рослинним і тваринним світом, неживою природою), різноманітні ігри, трудову діяльність, спортивні вправи і самостійну діяльність дітей за їх вибором. Основне завдання вихователя при проведенні прогулянок полягає в забезпеченні активної, змістовної, різноманітної та цікавої для вихованців діяльності...

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах: інструктивно-методичні рекомендації

Закон України «Про дошкільну освіту» визначає збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини як першочергове завдання розвитку, навчання і виховання наймолодших громадян країни...

Медико-педагогічний контроль занять з фізкультури в ДНЗ: визначаємо загальне навантаження

 Кожне заняття з фізичної культури має бути організоване з огляду на вікові та фізіологічні особливості дітей. Показником якісної організації є оптимальне загальне навантаження на дітей. Тому його визначення є головним завданням під час медико-педагогічного контролю...

Медико-педагогічний контроль занять з фізкультури в ДНЗ: визначаємо загальну та моторну щільність

Під час медико-педагогічного контролю обов’язково оцінюють рухову активність дітей протягом заняття. Її показниками є загальна та моторна щільність...

РІЧНЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ занять з фізкультури: авторський підхід

Провівши ретельний аналіз справ з фізичного виховання і розвитку дошкільників в ДНЗ України на сьогоднішній день та зміст Державних стандартів дошкільної освіти і нині діючих програм для ДНЗ, а саме: «Я у Світі», «Дитина», «Світ дитинства», вирішили, що дуже великого значення для фізичного розвитку і зміцнення здоров'я дітей має чітка і злагоджена система роботи з фізичного розвитку дошкільників, починаючи з молодшого дошкільного віку і аж до випуску дітей в школу. І досі немає такої чіткої і результативної системи роботи, розробленої і апробованої практиками. Цю досить плідну роботу проведено у «творчій майстерні» Квасилівського ДНЗ (ясла-садок), що на Рівненщині...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання шикування та перешикування

Шикування та перешикування слід домагатися від дітей дотримання відповідної дистанції одне від одного. Перешикування проводять як з вихідного положення стоячи на місці, так і в русі;

Про проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей

 Вся навчально - виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням віку, стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку, підготовленості дітей, реальних умов роботи дошкільного навчального закладу і його окремих груп, родинного виховання і здійснюється шляхом проведення обов'язкових занять відповідно до розкладу та режиму їх проведення, виконання загартувальних процедур, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє біологічну потребу в рухах...

Наказ "Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у 2015-2016 н.р.".

 Одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі залишається фізичний розвиток дітей. Він спрямований на охорону і зміцнення здоров'я, підвищення опірності організму й захисних сил, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання ходьби та бігу

 Під час виконання ходьби та бігу необхідно стежити за інтервалом, дистанцією та темпом руху. Педагог має знаходитися за межами кола, щоб тримати у полі зору всіх дітей і постійно регулювати відстань між першою та останньою дитиною...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання вправ з метання

 Для виконання вправ з метання на дальність та у ціль слід заздалегідь підібрати відповідне місце чи використати спеціально призначене для цього місце, яке добре проглядається та знаходиться на значній відстані від громадських місць, будівель тощо. Навчання дітей метання тенісних м'ячів чи торбинок з піском здійснюють фронтальним способом у шерензі з дотриманням відповідної дистанції між дітьми та інтервалу між кидками...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання вправ з лазіння та повзання

 Для виконання вправ з лазіння використовують гімнастичну стінку, мотузяну драбину, гірку­-драбину, дугоподібну драбину, канат, горизонтальну та похилу дошки тощо. У місцях розміщення спортивних снарядів обов'язково укладають та закріплюють гімнастичні мати....

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання акробатичних вправ та групувань, перекатів, перекидів

 Слід знати, що під час навчання акробатичних вправ дитина прогинається у міру своїх фізичних можливостей. Але за умови систематичного вправляння та заохочення кожна дитина здатна значно збільшити свої можливості. Отже, завдання педагога - зацікавити та активізувати дітей, систематично заохочуючи їх до виконання відповідних вправ...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання шикування та перешикування

Під час проведення вправ на шикування та перешикування слід домагатися від дітей дотримання відповідної дистанції одне від одного. Перешикування проводять як з вихідного положення стоячи на місці, так і в русі;

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання стрибків

 Під час виконання стрибків, зокрема підстрибування, слід учити дітей м'яко приземлятися на носки, пружинячи зігнутими колінами і поступово опускаючись на п'яти...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання вправ з рівноваги

 Вправи з рівноваги мають дуже велике значення для дітей дошкільного віку, оскільки вміння зберігати рівновагу необхідно дитині не лише під час виконання вправ, а й у повсякденні. Утримання рівноваги забезпечується рефлекторно за рахунок узгодженої роботи сенсорних систем та вестибулярного апарату. В умовах дошкільного закладу для розвитку відчуття рівноваги використовують канат, дошку, гімнастичну лаву, колоду, куб, батут, вкопані у грунт автомобільні покришки тощо. При цьому обов'язково навколо спортивних снарядів слід укладати гімнастичні мати, щільно притискуючи їх одну до одної, та закріплювати так, щоб уникнути їх ковзання...

Система фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

Комплексний підхід до фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ та вдома є не лише засобом збереження та зміцнення здоров'я дітей, а й дає змогу сформувати в них навички здорового способу життя. Отже, питання оздоровлення та подальшого збереження здоров'я дошкільників є важливою складовою роботи вихователів, медичної сестри, інструктора з фізкультури, практичного психолога, а також і батьків...

Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

Фізичний розвиток дитини - важлива функція ДНЗ. Сьогодні йдеться мова в програмі ДНЗ вже не про фізкультуру, як таку, а про фізичний розвиток в цілому, що передбачає розвиток рухової активності, фізичних якостей дошкільників, знання свого тіла, його функцій, призначення його основних частин, можливостей організму, вміння бути домірним до нього, розвиватися в межах індивідуальних можливостей, власного потенціалу. Треба досконало знати сьогодні стан здоров'я кожного вихованця (фізичного, психічного, духовного, соціального), особливості його розвитку, щоб створити найбільш сприятливі умови для гармонійного розвитку малюка, його фізичної пристосованості до навколишнього життя...


Інформація про використання публічних коштів

Корисне