Організація та планування роботи

ДОВІДКА про результати медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури на початок 2021/2022 навчального року

На виконання наказу завідувача по ЗДО № 50 о/д  від 06 вересня 2021 року «Про медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури у закладі дошкільної освіти у 2021/2022 н.р.» було здійснено в усіх переддошкільних групах медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури - систему педагогічних і медичних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання, визначення шляхів поліпшення здоров'я та фізичного розвитку дошкільників...

ПАМ'ЯТКА для вихователів та інструктора з фізкультури

З метою підвищення ефективності організації фізичного виховання у ЗДО та зміцнення здоровя дітей доцільно проводити медико-педагогічний контроль за заняттями з фізкультури, щоб забезпечити ефективне розвязання завдань фізичного розвитку та оздоровлення дошкільнят. На допомогу педагогам ЗДО складена дана ПАМЯТКА...

ДОВІДКА про результати медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) на кінець 2020-2021 навчального року

Метою МПК було - визначити результат педагогічного впливу на фізичний розвиток дітей та його відповідність запланованим результатам, сприяти оптимізації рухової активності, забезпечити ефективне розв'язання завдань фізичного розвитку та оздоровлення дітей, тісну співпрацю інструкторів з фізкультури, вихователів та медичного персоналу...

ГОТОВНІСТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ інструктора з фізкультури ЗДО до нового 2020-2021 навчального року. Пам'ятка

До початку нового навчального року інструктору з фізкультури потрібно встигнути зробити чимало справ: підготувати фізкультурну залу; оновити нетрадиційне ігрове обладнання, поновити атрибути до рухливих ігор; скласти каталог новинок фахової преси та навчально-методичної літератури; виготовити нові рухливі та народні ігри; оновити картотеки тощо. А також варто завчасно подбати про готовність офіційної документації інструктора з фізкультури до нового навчального року...

Вправи на шикування та перешикування для дітей дошкільного віку. Пам'ятка для інструктора з фізкультури

Дана пам'ятка створена для інструктора з фізкультури закладу дошкільної освіти...

ТЕСТ на освоєння нових рекомендацій про медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури

Тест складений на виконання листа МОНУ "Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти" від 12.12.2019 № 1\9-765...

Орієнтовні строки відвідування занять з фізкультури у підготовчій групі

Основна вимога - індивідуальні рекомендації лікаря для кожної дитини...

Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) з дітьми раннього віку. Обмін досвідом

Особистісно-орієнтований підхід до процесу оздоровлення сприяє створенню сприятливих соціально-психологічних та педагогічних умов для фізичного й інтелектуального розвитку малюків...

РІЧНЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ занять з фізкультури: ранній вік

У Квасилівському ЗДО (ясла-садок) розроблене річне перспективне планування занять з фізкультури для дітей раннього віку, враховуючи вимоги оновленої програми розвитку дитини від народження до шести років "Я у Світі" (2019). Радо ділимося досвідом роботи з колегами...

СИСТЕМА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)

Одне з головних завдань нашого дошкільного закладу – створити якнайсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та систематичного загартування дітей з активним використанням здоров'язбережувальних технологій; зберігати і зміцнювати фізичне, пси-хічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підвищувати їх фізичну і розумову працездатність, розвивати кожну дитину за її індивідуальною природною програмою. Колектив ЗДО проаналізував усі фактори, які можуть впливати на погіршення здоров'я дітей, а тому поставив перед собою завдання викорінити їх та вдосконалити систему фізкультурно-оздоровчої роботи у своєму закладі...

 

Зручний спортивний одяг - запорука успішного фізичного розвитку малюка. Консультація для батьків та вихователів

Зручність є однією з головних умов ефективного проведення фізкультурних занять  у дитячому садку. Ключовий фактор у цьому питанні займає одяг. Від нього залежить не тільки  настрій дитини, але і рівень розподілу температури тіла, робота потових залоз, серцево-судинної системи. Саме від цього залежить ефект від виконання фізичних вправ...

Основні фізкультурно-оздоровчі заходи, рекомендовані для проведення з дітьми влітку

Гімнастика пробудження під класичну музику (в поєднанні із самомасажем стоп ніг, точковим масажем, рефлексогенною «доріжкою здоров'я», коригувальною гімнастикою, повітряними ваннами, дихальною гімнастикою, ходьбою босоніж, сольовою «доріжкою здоров'я» тощо)...

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ занять в ЗДО з основ здоров'я:авторський підхід

На виконання завдань авторської програми з валеології «Формування валеологічного світогляду у дітей дошкільного віку» Сенюк Н.Г. творчою групою педагогів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) розроблене на всі вікові групи річне перспективне планування занять з основ здорового способу життя (валеології та безпеки життєдіяльності). Радо ділимося творчим здобутком...

Домінантне заняття з фізкультури на тему «Нехворійки» в ІІ молодшій групі №8

Ефективним навчальним заняттям є домінантне заняття з фізкультури, на якому переважає один -два домінуючих основних рухи. Так  у ІІ молодшій групі №8 відбулося домінантне заняття на тему «Нехворійки», на якому пріоритет надано стрибкам і вправам на рівновагу (інструктор з фізкультури Момоток Т.Р., вихователь Козлова М.В.)...

22 січня - День Соборності та Свободи України. Урочиста ранкова гімнастика «Любов'ю сповнена земля» із жовто-блакитними прапорцями

Аби долучити дошкільників до відзначення цього свята, 22 січня 2018 року педагогічний колектив Квасилівського ЗДО (ясла-садок) організував ряд відповідних заходів, серед яких:

Планування оздоровчо-загартувальних заходів

Оздоровчо-загартувальні заходи є невід'ємною складовою фізичного розвитку дошкільників ДНЗ. Плануючи оздоровчо - загартувальні заходи, ми надаємо перевагу таким із них:

РІЧНЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ занять з фізкультури: авторський підхід

Провівши ретельний аналіз справ з фізичного виховання і розвитку дошкільників в ДНЗ України на сьогоднішній день та зміст Державних стандартів дошкільної освіти і нині діючих програм для ДНЗ, а саме: «Я у Світі», «Дитина», «Світ дитинства», вирішили, що дуже великого значення для фізичного розвитку і зміцнення здоров'я дітей має чітка і злагоджена система роботи з фізичного розвитку дошкільників, починаючи з молодшого дошкільного віку і до випуску дітей в школу. І досі немає такої чіткої і результативної системи роботи, розробленої і апробованої практиками. Цю досить плідну роботу проведено у «творчій майстерні» Квасилівського ЗДО (ясла-садок)...

Планування фізкультурних занять: сучасні підходи

Заняття з фізичної культури розглядаються як цілеспрямована і унормована форма організованої навчально-пізнавальної діяльності, що має на меті оптимізацію рухового режиму, формування, закріплення та удосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, надання дітям спеціальних знань з фізичної культури....

Оптимальний руховий режим дошкільника. Групова консультація для батьків.

Обсяг рухової активності - величина індивідуальна і постійна для кожної дитини, що відбувається під впливом генетичної програми і середовища. Надмірно висока або низька рухова активність однаково несприятливі для розвитку дитини...

Пам'ятка вихователю, інструктору з фізкультури щодо проведення занять з фізкультури

Структура фізкультурного заняття, незалежно від його типу, завжди залишається незмінною, тобто включає підготовчу, основну та заключну частини...

Типова структура заняття з фізичної культури на свіжому повітрі

Мета вступної частини заняття - активізація уваги дітей, забезпечення фізіологічної та психічної підготовки дитячого організму до основних фізичних навантажень, розвиток швидкості реакції, динамічного орієнтування в просторі, формування та закріплення навичок різних видів ходьби, бігу...

Шляхи зниження захворюваності та зміцнення здоров'я дошкільників: практичний аспект

Заслухавши звіт сестри медичної старшої Ковтун Л.М. про рівень захворюваності та відвідуваності дошкільників у 2017 році на виробничій нараді, було прийнято рішення щодо поліпшення рівня освітньої роботи по зміцненню здоров'я дошкільників, а саме:

Організація індивідуального підходу у процесі фізичного виховання дошкільників

У сучасних концепціях виховання наголошується, що головною умовою духовного і морального здоров'я дитини є фізичне. Удосконалення фізичного розвитку, зміцнення здоров'я дітей має життєво важливе значення, адже від молодого покоління у майбутньому залежатиме добробут нашого народу, розвиток у всіх його сферах...

СТОРІНКА БЕЗПЕКИ. Опитувальник для батьків

Шановні батьки! В нашому дошкільному закладі оголошено Тиждень знань з безпеки життєдіяльності дитини. Просимо Вас прийняти активну участь в освітній роботі з дошкільниками і знайти можливість вирішити з ними проблемні запитання нашого опитувальника та обговорити результати своєї роботи з нами. Давайте подбаємо про здоров'я та безпеку наших дітей разом! Будемо щиро Вам вдячні за співпрацю..

Складові здоров'я дошкільника. Пам'ятки для вихователів

Треба досконало знати сьогодні стан здоров'я кожного вихованця (фізичного, психічного, духовного, соціального), особливості його розвитку, щоб створити найбільш сприятливі умови для гармонійного розвитку малюка, його фізичної пристосованості до навколишнього життя. Пропонуємо пам'ятки для використання у роботі з вихованцями:

Повітряно-тепловий режим у ДНЗ: одягаємо дітей правильно

Як необхідно одягати дітей? Одягати дітей не­обхідно залежно від температури повітря та інтен­сивності рухової активності. У разі помірної рухо­вої активності одяг дітей у приміщеннях дошкіль­них закладів має відповідати вимогам таблиці...

Підготовка та планування пішохідного переходу: методичні рекомендації

Пішохідний перехід до лісосмуги (пішки). Мета: вдосконалювати різновиди ходьби (у напівприсіді, схресним кроком спиною вперед, приставним кроком, зі зміною темпу), бігу (високо піднімаючи коліна, короткими та широкими кроками, з подоланням перешкод; біг в колоні по одному і парами, біг «змійкою» між перешкодами)...

Орієнтовна програма систематичного (оперативного) контролю з охорони життя і зміцнення здоров'я дітей Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2017-2022

Аналіз навичок й умінь дітей при виконанні основних рухів (лазіння, повзання) відповідно програмі (далі можна узяти будь - який вид основних рухів: біг, ходьба, стрибки, метання)...

Методичні рекомендації щодо організації занять з валеології (основ здорового способу життя)

На заняттях з валеології варто давати дітям лише доступні їм знання про будову та функції життєво необхідних частин тіла, органів та систем. Дуже важливо вчити дітей бережно відноситися до свого здоров'я, дбати про його зміцнення та профілактику захворювань, травматизму...

ПРОГРАМА З ОСНОВ ЗДОРОВ'Я для дошкільників: авторський підхід

Інтегрований курс "Валеологія" в ДНЗ - перший важливий етап неперервної валеологічної освіти людини, який має забезпечити реалізацію таких завдань:

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня дошкільників Квасилівського ЗДО (ясла-садок). Методичний порадник

У закладі створена раціональна система фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи з урахуванням вимог програм для дітей загального розвитку та корекційних програм... 

Як організувати прогулянку в ДНЗ весело і корисно? Консультація для вихователів

Прогулянки - важливий режимний момент в освітньому процесі ДНЗ. Традиційно прогулянка включає в себе: організацію з вихованцями спостережень за явищами природи (рослинним і тваринним світом, неживою природою), різноманітні ігри, трудову діяльність, спортивні вправи і самостійну діяльність дітей за їх вибором. Основне завдання вихователя при проведенні прогулянок полягає в забезпеченні активної, змістовної, різноманітної та цікавої для вихованців діяльності...

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах: інструктивно-методичні рекомендації

Закон України «Про дошкільну освіту» визначає збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини як першочергове завдання розвитку, навчання і виховання наймолодших громадян країни...

Медико-педагогічний контроль занять з фізкультури в ДНЗ: визначаємо загальне навантаження

 Кожне заняття з фізичної культури має бути організоване з огляду на вікові та фізіологічні особливості дітей. Показником якісної організації є оптимальне загальне навантаження на дітей. Тому його визначення є головним завданням під час медико-педагогічного контролю...

Медико-педагогічний контроль занять з фізкультури в ДНЗ: визначаємо загальну та моторну щільність

Під час медико-педагогічного контролю обов’язково оцінюють рухову активність дітей протягом заняття. Її показниками є загальна та моторна щільність...

Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками в Квасилівському ЗДО (ясла-садок)

Фізичний розвиток дитини - важлива функція ДНЗ. Сьогодні йдеться мова в програмі ДНЗ вже не про фізкультуру, як таку, а про фізичний розвиток в цілому, що передбачає розвиток рухової активності, фізичних якостей дошкільників, знання свого тіла, його функцій, призначення його основних частин, можливостей організму, вміння бути домірним до нього, розвиватися в межах індивідуальних можливостей, власного потенціалу. Треба досконало знати сьогодні стан здоров'я кожного вихованця (фізичного, психічного, духовного, соціального), особливості його розвитку, щоб створити найбільш сприятливі умови для гармонійного розвитку малюка, його фізичної пристосованості до навколишнього життя...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання шикування та перешикування

Шикування та перешикування слід домагатися від дітей дотримання відповідної дистанції одне від одного. Перешикування проводять як з вихідного положення стоячи на місці, так і в русі;

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання ходьби та бігу

 Під час виконання ходьби та бігу необхідно стежити за інтервалом, дистанцією та темпом руху. Педагог має знаходитися за межами кола, щоб тримати у полі зору всіх дітей і постійно регулювати відстань між першою та останньою дитиною...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання вправ з метання

 Для виконання вправ з метання на дальність та у ціль слід заздалегідь підібрати відповідне місце чи використати спеціально призначене для цього місце, яке добре проглядається та знаходиться на значній відстані від громадських місць, будівель тощо. Навчання дітей метання тенісних м'ячів чи торбинок з піском здійснюють фронтальним способом у шерензі з дотриманням відповідної дистанції між дітьми та інтервалу між кидками...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання вправ з лазіння та повзання

 Для виконання вправ з лазіння використовують гімнастичну стінку, мотузяну драбину, гірку­-драбину, дугоподібну драбину, канат, горизонтальну та похилу дошки тощо. У місцях розміщення спортивних снарядів обов'язково укладають та закріплюють гімнастичні мати....

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання акробатичних вправ та групувань, перекатів, перекидів

 Слід знати, що під час навчання акробатичних вправ дитина прогинається у міру своїх фізичних можливостей. Але за умови систематичного вправляння та заохочення кожна дитина здатна значно збільшити свої можливості. Отже, завдання педагога - зацікавити та активізувати дітей, систематично заохочуючи їх до виконання відповідних вправ...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання шикування та перешикування

Під час проведення вправ на шикування та перешикування слід домагатися від дітей дотримання відповідної дистанції одне від одного. Перешикування проводять як з вихідного положення стоячи на місці, так і в русі;

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання стрибків

 Під час виконання стрибків, зокрема підстрибування, слід учити дітей м'яко приземлятися на носки, пружинячи зігнутими колінами і поступово опускаючись на п'яти...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання вправ з рівноваги

 Вправи з рівноваги мають дуже велике значення для дітей дошкільного віку, оскільки вміння зберігати рівновагу необхідно дитині не лише під час виконання вправ, а й у повсякденні. Утримання рівноваги забезпечується рефлекторно за рахунок узгодженої роботи сенсорних систем та вестибулярного апарату. В умовах дошкільного закладу для розвитку відчуття рівноваги використовують канат, дошку, гімнастичну лаву, колоду, куб, батут, вкопані у грунт автомобільні покришки тощо. При цьому обов'язково навколо спортивних снарядів слід укладати гімнастичні мати, щільно притискуючи їх одну до одної, та закріплювати так, щоб уникнути їх ковзання...

Система фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи в ЗДО

Враховуючи найголовніше завдання у роботі з дошкільниками - це охорона і зміцнення їх фізичного та нервово-психічного здоров'я, у нашому ЗДО створена раціональна система фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи з урахуванням вимог програм для дітей загального розвитку та корекційних програм...

Про проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей

 Вся навчально - виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням віку, стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку, підготовленості дітей, реальних умов роботи дошкільного навчального закладу і його окремих груп, родинного виховання і здійснюється шляхом проведення обов'язкових занять відповідно до розкладу та режиму їх проведення, виконання загартувальних процедур, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє біологічну потребу в рухах...

Наказ "Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у 2015-2016 н.р.".

 Одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі залишається фізичний розвиток дітей. Він спрямований на охорону і зміцнення здоров'я, підвищення опірності організму й захисних сил, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя...