Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) з дітьми раннього віку. Обмін досвідом

Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу нашого ЗДО є оздоровлення та фізичний розвиток дітей, які спрямовані на охорону та зміцнення здоров'я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, на своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей.

На третьому році життя активність малюка зростає особливо швидко, рухи дитини стають більш координованими. Тому в цьому віці ми вже розпочинаємо формувати свідоме ставлення у дітей до оздоровчої поведінки, активно залучаємо їх до ранкової гімнастики, спортивних вправ, рухливих ігор та оволодіння різноманітними основними рухами. З метою вдосконалення рухової активності малят ми впровадили фізкультурні заняття, різнопланові за методикою (навчальні, ігрові, сюжетні, тренувальні тощо). Велика увага з раннього віку приділяється формуванню правильної постави, рухових навичок, координації рухів, просторового орієнтування, розвитку фізичних якостей: швидкості, спритності, витривалості та сили.

Особливістю проведення занять з  фізкультури та фізкультурно-оздоровчої роботи є те, що ми використовуємо  як традиційні, так і нетрадиційні методи оздоровлення дітей (корекційні вправи, вправи для формування правильної постави, дихальні вправи, пальчикові  вправи  та масажі, релаксацію.)

На заняттях з фізкультури діти виконують такі загальнорозвивальні вправи: для розвитку м'язів рук та плечового поясу, вправи для тулуба та формування правильної постави, вправи для розвитку м'язів ніг. А також вчаться оволодівати такими основними рухами як: біг, ходьба, вправи для рівноваги, повзання та лазіння, кочення, ловіння, кидання. Також обов'язковим елементом основної частини фізкультурного заняття практикуємо різноманітні рухливі ігри.

Уже з дітьми раннього віку запроваджуємо гімнастику пробудження, що передбачає поступове пробудження дітей після денного сну з використанням різних гімнастичних вправ у поєднанні з традиційними і нетрадиційними методами оздоровлення малюків.

Кожного місяця проводяться Дні здоров'я, під час яких здійснюються різноманітні оздоровчі прогулянки, фізкультурні розваги та рухливі ігри. Фізкультурно-оздоровча робота проводиться з урахуванням стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей.

В нашому дошкільному закладі облаштована фізкультурна зала, у якій достатньо спортивного обладнання та інвентарю, нетрадиційного обладнання, виготовленого власними руками педагогів.

Таким чином, особистісно-орієнтований підхід до процесу оздоровлення сприяє створенню сприятливих соціально-психологічних та педагогічних умов для фізичного й інтелектуального розвитку малюків.

  Підготувала інструктор з фізкультури Бобрикова М.Ю.