ДОВІДКА про результати медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури на початок 2021/2022 навчального року

 На виконання наказу завідувача по ЗДО № 50 о/д  від 06 вересня 2021 року «Про медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури у закладі дошкільної освіти у 2021/2022 н.р.» було здійснено в усіх переддошкільних групах медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури - систему педагогічних і медичних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання, визначення шляхів поліпшення здоров'я та фізичного розвитку дошкільників.

Медико-педагогічний контроль (МПК) на заняттях з фізкультури здійснювали: вихователь-методист Семенюк Р.Ф. та сестра медична старша Решетнік Ю.Л. у період з 20 вересня по 01 жовтня 2021 року.

Метою МПК було - визначити результат педагогічного впливу на фізичний розвиток дітей та його відповідність запланованим результатам, сприяти оптимізації рухової активності, забезпечити ефективне розв'язання завдань фізичного розвитку та оздоровлення дітей, тісну співпрацю інструкторів з фізкультури, вихователів та медичного персоналу.

Основними завданнями МПК було:

  • оцінка стану здоров'я, рівня фізичного розвитку дошкільників;
  • оцінка санітарно-гігієнічних умов для проведення фізкультурних занять;
  • аналіз перспективно-календарних планів роботи інструкторів з фізкультури Момоток Т.Р. та Бобрикової М.Ю.;
  • аналіз змісту занять з фізкультури, дотримання методики проведення.

МПК проведений в усіх молодших, середніх і старших вікових групах відповідно до графіку:

п/п

Дата    проведення МПК

Вікова

група

Інструктор

з фізкультури

Примітка

про виконання

1.

20.09.2021

Молодша № 2

Момоток Т.Р.

 

2.

21.09.2021

Молодша № 7

Бобрикова М.Ю.

 

3.

22.09.2021

Молодша № 10

Момоток Т.Р.

 

4.

23.09.2021

Молодша № 11

Бобрикова М.Ю.

 

5.

24.09.2021

Середня група № 14

Момоток Т.Р.

 

6.

27.09.2021

Старша група № 5

Момоток Т.Р.

 

7.

27.09.2021

Середня група № 8

Момоток Т.Р.

 

8.

28.09.2021

Старша група № 6

Бобрикова М.Ю.

 

9.

28.09.2021

Середня група № 4

Бобрикова М.Ю.

 

10.

29.09.2021

Середня група № 13

Бобрикова М.Ю.

 

11.

30.09.2021

Старша група № 9

Бобрикова М.Ю.

 

12.

01.10.2021

Старша група № 12

Момоток Т.Р.

 

В ході МПК проводилися:

- контроль за навантаженням дітей, які включені за станом здоров'я до основної, підготовчої та спеціальної груп;

- аналіз дотримання методики проведення заняття з фізкультури;

- оцінка санітарно-гігієнічних умов фізкультурної зали (температурний, світловий, повітряний режим, дотримання правил безпеки тощо);

- аналіз відповідності одягу дітей та взуття умовам проведення заняття;

- моніторинг відповідності загального навантаження на дітей та особливостей їхнього фізичного розвитку;

- хронометраж заняття (визначення загальної та моторної щільності).

В результаті проведеного МПК було встановлено, що заняття з фізкультури проводяться у фізкультурній залі з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог, температурний режим сягає 19-22 градусів за С. Одяг та взуття дітей і дорослих відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Методично правильно організовується фізичне виховання дітей підготовчої та спеціальної груп. Дотримуються строки відновлення навантаження дітей після перенесених хвороб.

Результати хронометражу загальної та моторної щільності занять з фізкультури відображено у таблиці.

Вікові групи

Загальна щільність

%

Середня оцінка

%

Моторна щільність

%

Середня оцінка

%

Молодша № 2

87%

 

88%

61%

 

63%

Молодша № 7

87%

61%

Молодша № 10

86%

65%

Молодша №11

90%

65%

Середня № 4

88%

 

90%

65%

 

67%

Середня № 8

86%

67%

Середня № 13

93%

69%

Середня № 14

93%

66%

Старша № 5

91%

 

91%

67%

 

69%

Старша № 6

90%

71%

Старша № 9

91%

67%

Старша № 12

90%

71%

Висновок. Загальна щільність занять з фізкультури достатня в усіх середніх і старших вікових групах - в межах норми від 90 до 100%.

Моторна щільність занять в усіх вікових групах оптимальна (в межах норм: молодша група - 55-60%; середня група - 60-65%; старша група - 65-70%). Високою вважається моторна щільність занять з фізкультури у старших групах № 6, 12 (більше 70%)

Пропозиції:

1. Дотримуватися тривалості усіх структурних компонентів фізкультурного заняття, кількості вправ і їх повторень та оптимального темпу організації дітей.

2. Продумувати усі ключові моменти організації та проведення  заняття з фізкультури, щоб час заняття був педагогічно виправданим і його загальна щільність наближалася до 100% (у молодших групах № 2,  7, 10, 11).

3.Зменшити до мінімуму педагогічно невиправданий час на занятті з фізкультури, який не враховується при визначенні загальної щільності: недоцільні пояснення; очікування дітей своєї черги під час виконання вправ та основних рухів; очікування черги для взяття атрибутів; зайві перешиковування дітей; довгі повчання тощо.

4. Завчасно розставляти фізкультурне обладнання для фізкультурного заняття і готувати атрибути для виконання загальнорозвивальних вправ та основних рухів.

5. Ретельно продумувати способи організації дітей для виконання основних рухів.

6. Зменшити моторну щільність фізкультурних занять у молодших групах № 10, 11 та довести її до норми 55-60%.

Ознайомлені:

Інструктор з фізкультури Момоток Т.Р. ___________________

Інструктор з фізкультури Бобрикова М.Ю. _________________

Дата 01.10.2021 року