ДОВІДКА про результати медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури у Квасилівському ЗДО на кінець 2022/2023 навчального року

На виконання наказу директора по ЗДО № ___  від 02.09. 2022 року «Про організацію медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури» у період з 08 по 12 травня 2023 року було здійснено в усіх дошкільних групах медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури - систему педагогічних і медичних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання, визначення шляхів поліпшення здоров'я та фізичного розвитку дошкільників.

Метою МПК було - визначити результат педагогічного впливу на фізичний розвиток дітей та його відповідність запланованим результатам, сприяти оптимізації рухової активності, забезпечити ефективне розв'язання завдань фізичного розвитку та оздоровлення дітей, тісну співпрацю інструкторів з фізкультури, вихователів та медичного персоналу.

Основними завданнями МПК було:

- оцінка стану здоров'я, рівня фізичного розвитку дошкільників;

- оцінка санітарно-гігієнічних умов для проведення фізкультурних занять;

- аналіз перспективно-календарних планів роботи інструктора з фізкультури Тамари Момоток;

- аналіз змісту занять з фізкультури, дотримання методики проведення.

Медико-педагогічний контроль (МПК) на заняттях з фізкультури здійснювали вихователь-методист Раїса Семенюк та сестра медична старша Юлія Решетнік в усіх молодших, середніх і старших вікових групах відповідно до графіку.

ГРАФІК

медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури на кінець 2022/2023 навчального року

п/п

Дата    проведення МПК

Вікова

група

Інструктор

з фізкультури

Примітка

про виконання

1.

08.05.2023

Середня група № 7

Момоток Т.Р.

 

2.

08.05.2023

Старша група № 14

Момоток Т.Р.

 

3.

09.05.2023

Старша група № 8

Момоток Т.Р.

 

4.

09.05. 2023

Старша група № 4

Момоток Т.Р.

 

5.

10.05.2023

Молодша група №12

Момоток Т.Р.

 

6.

10.05.2023

Молодша група № 6

Момоток Т.Р.

 

7.

10.05.2023

Молодша група № 12

Момоток Т.Р.

 

8.

11.05.2023

Середня група № 10

Момоток Т.Р.

 

9.

11.05.2023

Старша група № 13

Момоток Т.Р.

 

10.

11.05.2023

Середня група № 11

Момоток Т.Р.

 

11.

12.05.2023

Середня група № 2

Момоток Т.Р.

 

12.

12.05.2023

Молодша група № 9

Момоток Т.Р.

 

 У ході МПК проводилися:

- контроль за навантаженням дітей, які включені за станом здоров'я до основної, підготовчої та спеціальної груп;

- аналіз дотримання методики проведення заняття з фізкультури;

- оцінка санітарно-гігієнічних умов фізкультурної зали (температурний, світловий, повітряний режим, дотримання правил безпеки тощо);

- аналіз відповідності одягу дітей та взуття умовам проведення заняття;

- моніторинг відповідності загального навантаження на дітей та особливостей їхнього фізичного розвитку;

- хронометраж заняття (визначення загальної та моторної щільності).

В результаті проведеного МПК було встановлено, що заняття з фізкультури проводяться у фізкультурній залі з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог, температурний режим сягає 20-22 градусів за С. Одяг та взуття дітей і дорослих відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Зміст занять з фізкультури відповідає вимогам програми «Я у Світі». Дотримується методика проведення занять: змістовна побудова їх структурних частин, тривалість, ігрова форма проведення тощо.

Методично правильно організовується фізичне виховання дітей підготовчої та спеціальної груп. Дотримуються строки відновлення навантаження дітей після перенесених хвороб. Перспективно-календарне планування освітньої роботи з фізичного розвитку дошкільників ведеться з дотриманням сучасних вимог. Відводиться місце індивідуальній роботі з дітьми з фізичного виховання.

Результати хронометражу загальної та моторної щільності занять з фізкультури відображено у таблиці.

Вікові групи

Загальна щільність

%

Середня оцінка

%

Моторна щільність

%

Середня оцінка

%

Молодша № 6

86%

 

87%

61%

 

61%

Молодша № 9

88%

65%

Молодша № 12

86%

57%

Середня № 7

86%

 

89%

66%

 

66%

Середня № 10

88%

65%

Середня № 11

87%

65%

Середня № 2

93%

66%

Старша № 4

93%

 

91%

71%

 

70%

Старша № 8

91%

67%

Старша № 13

90%

71%

Старша № 14

90%

71%

Висновок. Фізкультурні заняття проводяться на належному рівні з дотриманням програмових вимог та методичних рекомендацій. Загальна щільність занять з фізкультури достатня у вікових групах: середній № 2;   старших групах № 4, 8, 13, 14 (у межах норми від 90 до 100%).

Оскільки моторна щільність занять у вікових групах вважається оптимальною (у межах норм: молодша група - 55-60%; середня група - 60-65%; старша група - 65-70%), то у результаті МПК було встановлено, що дещо завищена моторна щільність занять з фізкультури спостерігалася у таких вікових групах: молодшій групі № 9 (65%); середній групі № 7 (66%); старших групах № 4, 13, 14 (71%). 

Пропозиції:

1. Продумувати усі ключові моменти організації та проведення  заняття з фізкультури, щоб час заняття був педагогічно виправданим і його загальна щільність наближалася до 100%: у молодших групах № 6, 9, 12; середніх групах № 7, 10, 11.

2. З метою підвищення загальної щільності фізкультурних занять у молодших групах № 6, 9, 12; середніх групах № 7, 10, 11 - зменшити до мінімуму педагогічно невиправданий час на занятті з фізкультури, який не враховується при визначенні загальної щільності: недоцільні пояснення; очікування дітей своєї черги під час виконання вправ та основних рухів; очікування черги для взяття атрибутів; зайві перешиковування дітей; довгі повчання тощо.

3. Завчасно розставляти фізкультурне обладнання для заняття та готувати атрибути для виконання загальнорозвивальних вправ й основних рухів.

4. Продумувати додаткові способи організації дітей для виконання основних рухів, дещо збільшити час для виконання вправ на відновлення дихання та релаксацію дітей, знизити темп заняття з метою регулювання моторної щільності, яка була завищеною молодшій групі № 9 (65%); середній групі № 7 (66%); старших групах № 4, 13, 14 (71%). 

 

Ознайомлена:

Інструктор з фізкультури ___________         Тамара МОМОТОК

Дата 22.05.2023 року

 

Підготувала вихователь-методист

Раїса Семенюк