РІЧНЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ занять з фізкультури: авторський підхід

Провівши ретельний аналіз справ з фізичного виховання і розвитку дошкільників в ДНЗ України на сьогоднішній день та зміст Державних стандартів дошкільної освіти й нині діючих програм для ДНЗ, а саме: «Я у Світі», «Дитина», «Світ дитинства», вирішили, що дуже великого значення для фізичного виховання і зміцнення здоров'я дітей має чітка й злагоджена система роботи з фізичного розвитку дошкільників, починаючи з молодшого дошкільного віку і до випуску дітей в школу. Сьогодні немає такої чіткої і результативної системи роботи, розробленої і апробованої практиками. Цю досить плідну роботу проведено у «творчій майстерні» Квасилівського ЗДО (ясла-садок).

Протягом навчального року у нашому закладі активно розроблялася інноваційна система роботи з фізичного розвитку і оздоровлення дошкільників, в тому числі й річне перспективне планування занять з фізкультури для всіх вікових груп. При цьому дотримувалися принципів наступності, послідовності, систематичності засвоєння знань та основних рухів, а також, і що є досить важливо, «принципу спіралі», коли матеріал від заняття до заняття, від групи до групи подається з його обов'язковим повторенням та ускладненням.

Враховуючи ігровий метод, як провідний під час навчання дошкільників основних рухів, а також використовуючи інтегрований підхід до занять з фізичної культури, весь програмовий матеріал ми розмістили за тижневими навчально-виховними блоками, закладаючи основи компетентності дитини, що передбачає цілісну картину світу і забезпечує змістове наповнення дитячої діяльності. В такий спосіб ми досягаємо того, що основне призначення педагога  - навчити дитину основ науки життя, а не формувати лише знання з окремих навчальних предметів. Фізкультура являється тим локомотивом, який об'єднує рухову, ігрову, комунікативну, предметно-практичну та інші види діяльності.

При складанні перспективного планування враховані інноваційні види фізкультурних занять в залежності від поставленої мети: заняття-гра, заняття-казка, тренувальне заняття, домінантне заняття, заняття з використанням степ-платформи, фітбол-гімнастики, заняття з елементами футболу (баскетболу, волейболу), фізкультурно-оздоровче, діагностичне  та ін.

Виходячи з вимог сьогодення, при плануванні фізкультурних занять особлива увага в усіх вікових групах приділяється тематиці занять національно-патріотичного змісту, як-от: «Як козаки у футбол грали», «Всі ми - діти українські», «Рятувальники», «Моє улюблене селище» та ін. А також передбачені Тижні фізкультури та Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності.

Наше планування фізкультурних занять є досить виваженим, апробованим і результативним. Будемо раді, якщо наш творчий доробок послугує колегам інших дошкільних навчальних закладів України. Бажаємо творчих успіхів і здорових вихованців! (Далі див. прикріплені файли)

З повагою вихователь-методист Семенюк Р.Ф.,  інструктор з фізкультури Момоток Т. Р.

Прикріплені файли