Пам'ятка вихователю, інструктору з фізкультури щодо проведення занять з фізкультури

 

1. Структура фізкультурного заняття, незалежно від його типу, завжди залишається незмінною, тобто включає підготовчу, основну та заключну частини.

2. Не можна починати заняття з основної частини, не підготувавши організм до певного фізичного навантаження.

3. Не варто також закінчувати заняття в момент отримання дітьми найбільшого фізичного та емоційного навантаження, тобто без заключної (заспокійливої) частини, не привівши до норми їх пульс і дихання.

4. Провідним у навчанні дітей має бути ігровий метод (ігрові вправи, ігрові прийоми, рухливі ігри), який підвищує рівень засвоєння основних рухів та вправ.

5. Вихователь чи інструктор з фізкультури , використовуючи ігровий метод на фізкультурному занятті, має можливість виявляти свій творчий потенціал, урізноманітнювати зміст занять на власний розсуд, зважаючи на інтереси та потреби дітей та підтримуючи тематику пізнавального навчально-виховного блоку тижня.

6. Основні рухи добираються різної інтенсивності, щоб здійснювався вплив на розвиток усіх м'язових груп (спочатку їх напруження, а потім розслаблення).

7. Варто на заняття обирати один основний рух провідним - це новий рух, з яким ознайомлюють дітей, або рух, складний за технікою виконання, а також такі вправи, які вимагають особливої уваги з боку вихователя (лазіння по гімнастичній стінці, лаві, колоді; стрибки у висоту та довжину з розбігу; ходьба у рівновазі по колоді, лаві тощо).

8. Чергування основних рухів має бути таким, щоб діти могли якомога більше вправлятися, тобто поєднувати швидкісно-силові вправи (стрибки, біг і лазіння по гімнастичній стінці, вправи з рівноваги).

9. Для підвищення моторної щільності заняття доцільно використовувати додаткові вправи, які добре засвоєні дітьми і нескладні за технікою виконання.

10.Кількість основних рухів на одному занятті від 3 до 6 (Е. Вільчковський,  Г. Шалигіна), залежно від віку дітей, складності виконання, ступеня засвоєння:

  • молодший дошкільний вік - 2-3;
  • старший дошкільний вік - 3-5 (6);
  • на підсумкових заняттях у старших групах - 6-10.

11.Груповий спосіб організації дітей  на фізкультурному занятті не може використовуватися окремо, а обов'язково поєднується з іншими способами (фронтальним, потоковим, позмінним, колове тренування).

12. Використовувати на занятті окремо лише фронтальний (рух виконує одночасно вся група дітей) чи позмінний спосіб організації (рух виконує одночасно 3-5 дітей) недоцільно, бо фронтальним способом можна виконувати недовготривалі і нескладні за технікою виконання рухи, а у разі позмінного способу організації діти тривалий час чекають своєї черги, тому час на занятті використовується неекономно.

13. Потоковий (діти йдуть одне за одним) або паралельно-потоковий спосіб організації дітей використовується окремо і гарантує належний рівень рухової активності за умови, що діти будуть виконувати основний рух кількома потоками, а фізкультурне обладнання розташовується по всьому фізкультурному залу.

14. Спосіб колового тренування (дітей ділять на кілька підгруп для виконання основних рухів, протягом 2-3 хвилин кожний) має значну перевагу над іншими, оскільки забезпечує високу моторну щільність занять. Його досить доцільно використовувати на підсумкових заняттях в середній та старшій групі.

15.На основі систематичного проведення сюжетно-динамічних фізкультурних занять з цікавими ігровими вправами у дітей формуються пізнавальні та творчі рухові здібності до самостійного створення певних образів та реалізації їх у рухах, відбувається всебічний розвиток дитини.

16. На заняттях з фізкультури потрібно постійно створювати для дітей проблемно-пошукові ситуації, на основі яких вони вчаться встановлювати прості причинно-наслідкові зв'язки та починають усвідомлювати необхідність дотримання техніки виконання основних рухів. Для прикладу:

-  Чому Сашко не зміг зірвати яблучка з дерева?

-  Чому Оля не допомогла зібрати урожай?

-  Чому Аня намочила ноги, коли перестрибувала через струмочок?

-  Чому Олег та Сергійко упали в річку?

-  Чому Павлик втратив рівновагу, коли переходив через місточок?

17.Значну увагу на фізкультурному занятті слід приділяти комплексній реалізації фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного, креативного розвитку.