Методичні рекомендації щодо організації занять з валеології (основ здорового способу життя)

 1. Заняття з валеології організовуються 2-3 р/міс. в кожній віковій групі (індивідуальні, індивідуально - групові, групові).
 2. Тривалість занять: 15 хвилин - у І-й молодшій, 20 хвилин - у ІІ-й молодшій, 25 хвилин - у середній, 30 хвилин - у старшій групі, 35 хвилин - у 1-му класі шести річок.
 3. Теми занять розробляються відповідно до розділів Програми з валеології (авторської), діючих програм для дітей дошкільного віку, БКДО, програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
 4. Виклад матеріалу повинен включати мотиваційний, пізнавальний, практичний і оздоровчий компоненти.
 5. Навчальний матеріал подається за принципом "спіралі" (отримання нових знань з опорою на попередні).
 6. Кожне повідомлення має бути відкриттям для дитини, кликати її до самоаналізу, подальшого розмірковування, умовисновків.
 7. Виклад матеріалу має доповнюватись достатньою кількістю навчально - дидактичного, демонстраційного та роздаткового матеріалів.
 8. Матеріал повинен бути цікавим і доступним дітям, супроводжуватись позитивними емоціями.
 9. Для закріплення знань доречно використовувати і поєднувати різноманітні ефективні методи роботи (спостереження, життєвий досвід, експерименти, досліди, практичні дії, ігри, проблемні ситуації та завдання, елементи ТВВЗ тощо).
 10. Важливо поєднувати навчальний матеріал з фізкультурно - оздоровчими, профілактичними заходами, нетрадиційними методами оздоровлення дітей.
 11. У роботі по формуванню, зміцненню і збереженню здоров'я потрібно забезпечувати характерний для валеології принцип превентивності (упередження, застереження, попередній аналіз, профілактика).
 12. Доцільно взаємопов'язувати валеологічні завдання із завданнями інших розділів програми, забезпечуючи інтегрований підхід до формування валеологічного світогляду дітей.
 13.  Вдосконалювати набуті навички протягом всього перебування дитини в дошкільному закладі і вдома.
 14. Забезпечувати тісний взаємозв'язок з сім'єю через різні форми роботи:

- індивідуальні,

- наочно-письмові,

- групові,

- колективні.

  15. У формуванні основ здорового способу життя та норм безпечної поведінки дітей необхідно чітко  визначити  систему  роботи,  тематику  занять з  дотриманням  принципу  наступності з раннього віку до вступу дітей у перший клас школи.

    16. На заняттях з валеології варто давати дітям лише доступні їм знання про будову та функції життєво необхідних частин тіла, органів та систем. Дуже важливо вчити дітей бережно відноситися до свого здоров'я, дбати про його зміцнення та профілактику захворювань, травматизму.

Підготувала вихователь Сенюк Н.Г.