Вимоги до інструктора з фізкультури: ходьба та біг

 Пам'ятка для інструктора з фізичної культури та вихователя

 Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання ходьби та бігу

Під час виконання ходьби та бігу необхідно стежити за інтервалом, дистанцією та темпом руху. Педагог має знаходитися за межами кола, щоб тримати у полі зору всіх дітей і постійно регулювати відстань між першою та останньою дитиною.

Під час проведення бігу на швидкість з різних вихідних положень слід використовувати імітаційні ігрові рухи, які дають змогу підвищити ефективність старту.

У зоні виконання бігових вправ не має бути зайвих предметів. Обладнання й атрибути, які будуть задіяні на занятті, слід розміщувати на безпечній відстані, щоб вони не заважали руху дітей.

Вимоги до проведення бігових вправ на свіжому повітрі:

 • на території дошкільного закладу має бути розмічено три бігових доріжки;
 • поверхня бігових доріжок має бути рівною, без бугрів;
 • інструктор з фізичної культури має стояти на фініші, а вихователь чи помічник вихователя - на старті;
 • для виконання бігових вправ слід використовувати дистанцію 10, 20, 30 м;
 • дітей слід розташовувати на першій та третій бігових доріжках;
 • для початку бігу інструктор з фізичної культури має подати дітям сигнал свистком, прапорцем, голосом, помахом руки;
 • після завершення бігу діти мають залишатися біля інструктора з фізичної культури і виконувати дихальні вправи чи повертатися повільним кроком до старту, обходячи бігові доріжки з двох сторін, щоб не заважати тим дітям, які бігтимуть наступними;
 • кросові дистанції слід пробігати у повільному темпі без урахування часу;
 • під час бігу на кросові дистанції інструктор з фізичної культури має бігти поряд з дітьми, які біжать першими, а вихователь - позаду, щоб контролювати дітей, які біжать останніми;
 • з дітьми, які не виконують бігових вправ, має залишатися помічник вихователя;
 • після бігових вправ слід забезпечити поступове зниження навантаження - діти мають ходити повільним кроком протягом 1-2 хвилин, поєднуючи ходьбу з дихальними вправами і акцентуючи увагу на активному видиху повітря.

Щоб забезпечити позитивну динаміку розвитку швидкості та витривалості під час бігу у дітей трьох-семи років, слід поступово ускладнювати бігові вправи, а саме: збільшувати дистанцію, час, темп. При цьому обов'язково слід ураховувати вік, психофізичні особливості кожної дитини та стан її здоров'я. Занадто велике навантаження під час виконання бігових вправ можна визначити за зовнішніми ознаками дитини, а саме: сильне почервоніння обличчя, кашель, задишка.

Усі бігові вправи обов'язково мають чергуватися з дихальними вправами.

Якщо дитина довго не відвідувала дошкільний заклад чи хворіла, їй слід пропонувати скорочену дистанцію чи біг, що чергується з ходьбою та виконанням дихальних вправ. У деяких випадках замість бігу можна запропонувати дріботливу ходьбу з активною роботою рук та дихальними вправами.

Кожного разу після проведення бігових вправ слід проводити спеціальну дихальну гімнастику, вправи якої діти поступово запам'ятовують і надалі виконуватимуть самостійно, переходячи від бігу до ходьби.

 Підготували: вихователь-методист Семенюк Р.Ф., інструктор з фізкультури Момоток Т.Р.