Шляхи зниження захворюваності та зміцнення здоров'я дошкільників: практичний аспект

На початку кожного календарного року у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) аналізується стан захворюваності за попередній рік. Це необхідно для того, щоб оцінити стан здоров'я вихованців, ефективність методів оздоровлення, результативність заходів із профілактики травматизму, інфекційних (неінфекційних) захворювань серед дошкільників та санітарно-просвітницької роботи з батьками вихованців. Показниками діяльності закладу є стан здоров'я дітей та їх відвідуваність.

Заслухавши звіт сестри медичної старшої Ковтун Л.М. про рівень захворюваності та відвідуваності дошкільників у 2017 році на виробничій нараді, було прийнято рішення щодо поліпшення рівня освітньої роботи по зміцненню здоров'я дошкільників, а саме:

1.Неухильно виконувати заходи щодо профілактики та зниження захворюваності гострими респіраторними захворюваннями.

2. Періодично проводити аналіз захворюваності у вікових групах та в закладі в цілому, заповнювати екран здоров'я вихованців.

3. Щоденно проводити ранковий прийом дітей з опитуванням батьків про стан здоров'я дітей.

4. Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог техніки безпеки, дотримання рухового режиму протягом дня, надавати допомогу інструктору з фізкультури у проведенні занять, роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

5. З метою повноцінного фізичного розвитку дітей, формування у них основ здорового способу життя шляхом оптимізації рухової активності і посилення опірності дитячого організму хворобам забезпечувати проведення різнопланових фізкультурно-оздоровчих заходів з використанням нетрадиційного обладнання, яким оснащені групові фізкультурні куточки.

6. Систематично виконувати Комплексну програму фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня кожної вікової групи, розроблену творчою групою дошкільного закладу.

7. Інструктору з фізкультури забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки під час проведення занять і фізкультурно-оздоровчих заходів, контролювати технічний стан спортивного інвентарю та обладнання у фізкультурній залі.

8. Медичній сестрі спільно з вихователем-методистом здійснювати контроль за навантаженням дітей на заняттях з фізкультури, відповідністю утримання приміщень санітарно-гігієнічним нормам, проводити просвітницьку роботу з батьками, педагогами щодо формування основ здорового способу життя та виховання здорової дитини.

9. Інструктору з фізкультури зробити добірку консультацій  і практичних порад з фізичного розвитку  дошкільників та формування у них основ здорового способу життя.

10. Медичній сестрі підготувати консультацію для вихователів та батьків щодо використання пальчикових ігор, самомасажу у профілактиці захворювань дошкільників.

11. Інструктору з фізкультури провести для педагогічних працівників консультацію на тему «Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ: комплексний підхід» (лютий).

12. Здійснювати моніторинг рівня фізичної підготовленості дітей, аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи.

13.  Посилювати індивідуальну роботу з дітьми, які мають ослаблене здоров'я.

Підготувала сестра медична старша Ковтун Л.М.