СИСТЕМА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)

Одне з головних завдань Квасилівського ЗДО - створити якнайсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та систематичного загартування дітей з активним використанням здоров'язбережувальних технологій; зберігати і зміцнювати фізичне, пси-хічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підвищувати їх фізичну і розумову працездатність, розвивати кожну дитину за її індивідуальною природною програмою.

Колектив ЗДО проаналізував усі фактори, які можуть впливати на погіршення здоров'я дітей, а тому поставив перед собою завдання викорінити їх та вдосконалити систему фізкультурно-оздоровчої роботи у своєму закладі.

Прикріплені файли