Наказ "Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у 2015-2016 н.р.".

 

УКРАЇНА

КВАСИЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)

______________________________________________________________________________

НАКАЗ 

 07 вересня 2015                         смт. Квасилів                                                  № 61

Про організацію фізкультурно-оздоровчої

та спортивно-масової роботи у 2015-2016 н. р.

 Одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі залишається фізичний розвиток дітей. Він спрямований на охорону і зміцнення здоров'я, підвищення опірності організму й захисних сил, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

Керуючись Законами України «Про фізичну культуру та спорт», «Про дошкільну освіту», наказом МОН України «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі 

НАКАЗУЮ:

        1. Сестрі медичній старшій  Ковтун Л.М.:

        1.1. Здійснити комплектацію спеціальних медичних груп та надати консультативну допомогу педагогам щодо здійснення навчально-виховного процесу з цією категорією дітей;

До 10.09.2015р.

        1.2. Дати рекомендації щодо роботи з дітьми підготовчої медичної групи;

До 15.09.2015р.

         1.3. Визначати допуск дитини до занять після перенесення хвороб;

        1.4. Здійснювати спільно з вихователем-методистом, інструктором з фізкультури, вихователями контроль навантаження на дітей на заняттях з фізкультури, відповідності навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки;

        1.5. Проводити бесіди з дітьми про правила особистої та суспільної гігієни, надання першої допомоги;

        1.6. Здійснювати медичне обслуговування фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів дошкільного навчального закладу;

        1.7. Проводити просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків щодо засад здорового способу життя, виховання здорової дитини.

       2. Педагогічним працівникам:

       2.1. Нести відповідальність за виконання завдань з фізичного виховання відповідного розділу чинної програми, БКДО;

Постійно

2.2. Забезпечувати дотримання рухового режиму протягом дня;

Постійно

        2.3. Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог техніки безпеки у приміщеннях закладу;

Постійно

        2.4. Контролювати дотримання правильної постави вихованцями продовж дня;

Постійно

        2.5. Проводити фізкультурно-оздоровчі заходи за системою роботи закладу з даного напряму роботи;

Постійно

        2.6. У співпраці з інструктором з фізкультури у проводити заняття, ранкову гімнастику, свята, розваги тощо;

Постійно

        2.7. Брати участь у підготовці та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів;

Постійно

        2.8. Неухильно дотримуватись заходів щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у групах ДНЗ;

Постійно

        2.9. Проводити просвітницьку роботу серед батьків вихованців щодо:

   -  дотримання дитиною режиму дня;

   -  загартування дитини;

        - сприяння збереженню та зміцненню здоров'я дитини засобами фізичної культури та спорту;

        - створення умов для виконання дитиною щоденного обсягу рухової активності відповідно до її вікових психофізичних потреб у рухах;

        - виховання особистим прикладом у дитини звички до систематичних занять фізичними вправами;

   - підтримки постійного зв'язку з інструктором з фізкультури;

        - участі разом з дитиною у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах дошкільного навчального закладу;

        - забезпечення дитини зручною спортивною формою.

         3. Вихователю-методисту Семенюк Р.Ф.:

        3.1. Нести відповідальність за виконання програмових завдань фізичного розвитку та виховання дошкільників, якістю організації та проведення занять з фізкультури, занять з дітьми, віднесеним за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

Постійно

        3.2. Здійснювати спільно з медичними працівниками медико-педагогічний контроль під час занять з фізкультури;

Щомісяця

        3.3. Контролювати проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, виконання гартувальних процедур. Результати контролю висвітлювати у довідках, наказах згідно плану роботи ДНЗ;

        3.4. Координувати діяльність колективу щодо формування у вихованців знань та вмінь, пов'язаних із збереженням та зміцненням здоров'я, звичок здорового способу життя;

        3.5. Забезпечувати підвищення кваліфікації вихователів та інструкторів з фізкультури;

                                                                  Протягом навчального року

        3.6. Розробляти спільно з інструктором фізкультури план фізкультурно-оздоровчих заходів та нести відповідальність за їх організацію та проведення.

брати участь з підготовки та проведення моніторингу фізичного розвитку вихованців;

        3.7. Проводити пропаганду серед вихованців, їх батьків, вихователів щодо здорового способу життя.

        4. Інструктору з фізкультури Момоток Т.Р.:

        4.1. Нести відповідальність за виконання завдань фізичного розвитку вихованців відповідно  до даного розділу чинної програми;

        4.2. Спрямувати свою діяльність на формування звички здорового способу життя; засобів збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я вихованців;

         4.3. Створювати умови для розвитку нахилів, природних здібностей та талантів вихованців;

         4.4. Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог техніки безпеки під час проведення занять і фізкультурно-оздоровчих заходів;

         4.5. Здійснювати систематичний моніторинг фізичного розвитку вихованців;

         4.6. Використовувати методики, які відповідають сучасним вимогам теорії і методики фізичного виховання та педагогіки;

         4.7. Організовувати проводити роботу з навчання дітей основних рухів, розвитку фізичних якостей;

         4.8. Підтримувати зв'язки з батьками вихованців;

         4.9. Проводити заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

        4.10. Надавати методичну допомогу вихователям щодо проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня;

        4.11. Контролювати технічний стан фізкультурного, спортивного інвентарю та обладнання у фізкультурному залі та на майданчиках;

        4.12. Організовувати та проводити між групами закладу спортивні змагання, «Дні фізичної культури і здоров'я»;

      5. Висвітлювати результати фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у дошкільному навчальному закладі на педгодинах, педрадах, у педагогічних вісниках на веб-сайті закладу.

        6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач                                                                                                    О.М. Лисак