Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання шикування та перешикування

 Пам'ятка для інструктора з фізичної культури та вихователя

Під час проведення вправ на:

  • шикування та перешикування слід домагатися від дітей дотримання відповідної дистанції одне від одного. Перешикування проводять як з вихідного положення стоячи на місці, так і в русі;
  • шикування у шеренгу та перешикування з вихідного положення «стоячи на місці», інструктор з фізичної культури чи вихователь має знаходитися перед шеренгою дітей та корегувати їхні дії. У цей час помічник вихователя має знаходитися позаду шеренги і контролювати правильність виконання вправ дітьми та допомагати їм;
  • перешикування в русі педагог має знаходитися у тому місці, звідки гарно видно всіх дітей, і де він не перешкоджатиме їхньому руху;
  • перешикування через середину зали чи майданчика з колони по одному у колону по троє-четверо, чи дробленням, інструктор з фізичної культури має знаходитися на початку руху дітей, а вихователь - у кінці колони, щоб спрямовувати дітей у правильному русі і напрямку.

 Підготували: вихователь-методист Семенюк Р.Ф., інструктор з фізкультури Момоток Т.Р.