Вправи на шикування та перешикування для дітей дошкільного віку. Пам'ятка для інструктора з фізкультури

Пам'ятка для інструктора з фізкультури

Вид

Дії дітей

Методичні вказівки

МОЛОДША ГРУПА

 

Шикування в коло

Обходять намічене коло й повертаються обличчям до середини - до орієнтира. На наступному етапі навчання стають навколо орієнтира, беруться за руки й  розмика-ються -«роздувають» кульку

Застосовуйте довгу мотузку або кресліть на підлозі коло, в центрі якого ставте орієнтир - прапорець, іграшка, кегля тощо. Як варіант під час ходьби один за одним запропонуйте повернутися до центру, взятися за руки і з'єднатися першій і останній дитині

Шикування в шеренгу

Стають на мотузку чи лінію у будь-якому порядку неза-лежно від зросту. На наступному етапі навчання намагаються рівняти носочки по наміченій лінії

Розкладайте на підлозі мотузку або кресліть лінію

Шикування в колону одне за одним

Беруться за мотузку одне за одним. На наступному етапі навчання шикуються в будь-якому порядку одне за одним

Допомагайте кожній дитині стати в колону. Для закріп-лення навички побудови в колону по одному проведіть гру «Поїзд»

Шикування в колону по два - парами

Шукають пару й стають пара за парою

Допомагайте дитині знайти свого партнера або стати в колону. Постійно нагадуйте дітям, хто з ким ходить у парах

Повороти праворуч та ліворуч

Повертаються праворуч або ліворуч, переступаючи на місці

Широко використовуйте вказівки на зорові орієнтири - «обличчям до вікна/стіни»

 

СЕРЕДНЯ ГРУПА

 

Шикування в колону та шеренгу за зростом

Шикуються за зростом. При шикуванні у шеренгу привча-ються ставити носки на одну лінію

Допомагайте кожній дитині зайняти своє місце. Заохо-чуйте дітей запам'ятовувати своїх «сусідів» у колоні, шерензі. Навчайте рівнятися в шерензі по носочках

Перешикування з колони по одному

 в колону по двоє та навпаки

Самостійно шикуються в колону по одному й за командою перешиковуються в колону по двоє - у пари. І навпаки - з колони по двоє перешиковуються в одну колону. Виконують вправу як на місці, так і під час ходьби

Вказівки для шикування та перешикування подавайте у вигляді розпорядження, а не команди: «Пошикуйтеся в колону по одному», «Переши-куйтеся парами»

Перешикування

з однієї колони

в декілька із заведенням ланок

Рухаються в обхід залу/майданчика в колоні по одному. За сигналом вихова-теля «Шикуємось у ланки!» ведучі заводять свої ланки на визначені місця

Розподіліть дітей на рівні за кількістю ланки й визначте ведучих. На початку навчання для ведучих використайте орієнтири - кубики різного кольору, а в руки їм дайте прапоці відповідних кольорів. Дайте пряме розпорядження ведучим: «Богдан, заводь свою ланку до синього кубика! Маринка - до зеле-ного! Сашко - до червоного!»

Повороти праворуч, ліворуч та кругом

Повертаються праворуч, ліворуч та кругом, пересту-паючи на місці

Вказівки для поворотів подавайте у вигляді розпо-рядження, а не команди: «Поверніться праворуч/ліворуч/кругом»

 

СТАРША ГРУПА

 

Перешикування із колони по одному в пари або ланки

Перешиковуються із колони по одному в пари або ланки, як на місці, так і в русі

Вказівки для шикування та перешикування подавайте у вигляді команди: «В колону по одному, шикуйсь!», «В обхід по залу, руш!»

Перешикування з колони по одному

в колону

по три/чотири

Перешиковуються з колони по одному в колону по три/чоти-ри в русі з поворотом наліво (направо) за командою - «Наліво (направо) по три/ чотири, руш!»

Виконавчу команду «Руш!» подавайте під крок лівою ногою

Перешикування у коло із колони по два

У колонах повертаються обличчям одне до одного, беруться за руки в шеренгах. Перші та останні діти беруться за руки і утворюють коло.

Перешикуйте дітей із колони по одному в пари, а відтк - в коло. Для цього послідовно подавайте команди: «У колону, шикуйсь!», «На 1-й, 2-й розрахуйсь!», «Парами, шикуйсь!», «Перша колона, право-руч! Раз, два!», «Друга колона, ліво-руч! Раз, два!», «Взятися за руки в шерен-гах!», «Перші і останні - за руки!», «У коло, шикуйсь!», «Відійдіть назад - розтягніть коло»

Повороти на місці праворуч та ліворуч

Виконують повороти на місці. Поворот направо виконують на п'яті правої ноги і носку лівої, а наліво - навпаки

Спочатку покажіть дітям, як треба виконувати поворот окремо та повправляйте їх у ньому. А відтак пропонуйте їм виконати разом поворот праворуч та ліворуч за командою: «Напра-во!», «Налі-во!»

Поворот кругом

Виконують поворот кругом на п'яті лівої ноги і носку правої в бік лівого плеча на 180°

Поясніть дітям, що поворот кругом виконують на п'яті лівої ноги і носку правої в бік лівого плеча на 180°. Пока-жіть і запропонуйте повпра-лятися у виконанні. Відтак пропонуйте їм виконати разом поворот кругом за командою: «Кру-гом!»

Розмикання й змикання

Збільшують інтервал або дистанцію. Піднімають руки вперед/в сторони і розходяться праворуч та ліворуч так, щоб не заважати одне одному. Використовуються звичайний, приставних, схресний крок, стрибок, біг

Вказівку для розмикання подавайте у вигляді розпоря-дження; «Діти, на витягнуті руки вперед/в сторони розімкніться!». Цю вправу застосовуйте при підготовці до виконання вправ і після їх закінчення. Під час змикання обов'язково вказуйте, у який бік зімкнутися, яким способом і скільки зробити кроків або стрибків

Розходження із колони по одному

в різні боки з поступовим змиканням у пари, відтак у четвірки

У колоні проходять через центр зали до протилежної сторони й за командою вихователя розходяться у різні боки. Перша дитина йде в обхід зали ліворуч, друга - праворуч, третя - ліворуч і т.д. Так створють дві колони, які рухаються по залі в різні сторони. Коли вони зустріча-ються на середині протилежної стіни, з'єднуються по двоє і йдуть парами. Потім вони знову розходяться по одному навколо зали, або парами, якщо потрібно перешику-ватися у четвірки

Коли колона підходить до середини стіни, подавайте команду «Через центр залу руш!». Наступну команду: «Наліво і направо в колону по одному, руш!», - подавайте, коли колона підходить через центр зали до протилежної стіни. Коли діти зустріча-ються на середині протилеж-ної стіни, подавайте команду: «Парами через центр зали, руш!». Якщо потрібно перешикуватись у четвірки, на наступному колі подайте команду «Четвірками через центр зали, руш!»

Ходьба змійкою в русі

За командою ведучий заходить правим (лівим) плечем вперед і починає рух назустріч колоні, зберігаючи інтервал між зустрічними в один крок

Вказівку для початку ходьюи змійкою в русі подавайте у вигляді команди: «Змійкою, руш!»

Розрахунок «на перший - другий»

Дитина, яка стоїть на правому фланзі, повертаючи голову ліворуч, голосно говорить: «Перший». Дитина, яка стоїть за нею, - «Другий», а третя знову говорить: «Перший». І так усі діти.

Навчайте розрахунку «на перший-другий» за командою «На перший - другий розрахуйсь!»

Використано інтернетресурс