Складові здоров'я дошкільника. Пам'ятки для вихователів

Треба досконало знати сьогодні стан здоров'я кожного вихованця (фізичного, психічного, духовного, соціального), особливості його розвитку, щоб створити найбільш сприятливі умови для гармонійного розвитку малюка, його фізичної пристосованості до навколишнього життя. Пропонуємо пам'ятки для використання у роботі з вихованцями: 

Фізичне здоров'я

Формується завдяки:

 • активній руховій діяльності;
 • достатньому перебуванню на

 свіжому повітрі;

 • загартуванню природними

факторами (сонце, повітря, вода, земля);

 • гігієні тіла;
 • раціональному харчуванню

 (з широким використанням

 рослинних продуктів рідної землі);

 • цікавому, корисному відпочинку;
 • достатньому сну (відповідно до

 індивідуальної потреби в кожний

 віковий період розвитку дитини).

 

Психічне здоров'я

Формується завдяки:

 • адекватному сприйманню органами чуттів сигналів від органів, систем власного організму і навколишнього середовища;
 • гармонійним взаємостосункам із членами сім'ї, родини, іншими людьми;
 • гармонійним взаємостосункам з природою в усіх її проявах;
 • перевазі позитивних емоцій у стосунках (радість, подив, захоплення);
 • почуттям любові, захищеності, впевненості,ніжності;
 • налагодженому режиму дня, збалансованості різних видів діяльності дитини.

 

 

 


 

 


     
 


 

 

 

 

Соціальне здоров'я

Формується завдяки:

достатньому, врівноваженому спіл-куванню з молодшими дітьми, однолітками, рідними і знайомими людьми;

 • адекватним відчуттям контактів словом, жестом, поглядом, мімікою;
 • доброзичливим, добротворчим, культурним, дієвим стосункам (під час гри, у праці та вчинках);
 • прояву у взаємостосунках само-оцінки й оцінки інших (з усвідом-ленням мотивів вчинків та поведінки);
 • забезпеченню самостійності дій, думок, рішень в пізнавальній, ігровій, трудовій діяльності дитини;
 • активної життєвої позиції дитини.

 

 

 

 

Духовне здоров'я

Формується завдяки:

 • бережливому ставленню до природи, всього живого і неживого на землі (рослин, тварин, людей, самого себе, повітря, води, каміння тощо);
 • вшануванню духовних надбань своєї сімї, роду, народу, всього людства, рідної мови;
 • вшануванню культурної спад-щини (сімейні та народні традиції, усна народна творчість, літературні твори);
 • мистецтву (музика, співи, хороводи, танці);
 • предметам образотворчого та народно-ужиткового мистецтва (писанки, вишиванки, національ-ний одяг, розписи посуду, різьблення, плетіння, витинанки тощо).