Яку основну та допоміжну документацію повинен вести інструктор з фізкультури ЗДО?

До початку нового навчального року інструктору з фізкультури потрібно встигнути зробити чимало справ: підготувати фізкультурну залу; оновити нетрадиційне ігрове обладнання, поновити атрибути до рухливих ігор; скласти каталог новинок фахової преси та навчально-методичної літератури; виготовити нові рухливі та народні ігри; оновити картотеки тощо. А також варто завчасно подбати про готовність офіційної документації інструктора з фізкультури до нового навчального року. 

п\п

Назва документа

Відмітка

про готовність

(+, -)

Примітка про виконання

1.

План роботи:

·     календарний

·     перспективний

 

 

2.

Щоденник з підвищення професійного рівня.

Матеріали самоосвіти

 

 

3.

Графік роботи фізкультурної зали (затверджений завідувачем)


 

 

4.

Листок здоров’я дітей

 

 

 

5.

Картотека рухливих ігор (на всі вікові групи)

 

 

 

6.

Картотека українських народних ігор (на всі вікові групи)


 

 

7.

Картотека аудіо-та відеоматеріалів

 

 

 

8.

Картотека методичних розробок:

·  конспектів різних видів фізкультурних занять

· конспектів різних видів роботи з дітьми   (вправ на шикування та перешикування; комплексів вправ ранкової гімнастики; лічилок; мирилок; руханок; фізкультхвилинок; дихальних вправ та інших здоров’язбере-жувальних технологій на фізкультурних заняттях)

·  сценаріїв спортивних свят і розваг

 

 

9.

Картотека інноваційних технологій фізичного розвитку дошкільників

 

 

10.

План проведення фізкультурних свят і розваг, інших спортивних заходів

 

 

11.

План роботи з батьками

 

 

12.

Щоденник обліку індивідуальної роботи з дітьми

 

 

13.

Каталог фахової преси, навчально-методичної літератури, чинних програм

 

 

14.

Матеріали діагностики фізичної підготовленості дошкільників

 

 

 

Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.