Мовлення дитини

Заняття з художньо-мовленнєвої діяльності на тему «Зимові розваги» для старшої групи

Програмові завдання: учити дітей розуміти зміст творів, пов'язувати знання з власним досвідом; учити відповідати на запитання за змістом творів;  спонукати до запам'ятовування творів за допомогою мнемотехніки, добирати рими. Розвивати мовлення дітей, їх комунікативні здібності. Викликати любов до зими, природи, бажання розважатися взимку і берегти своє здоров'я...

Комплексне заняття з мовленнєвого спілкування на тему «Викупаємо ляльку Катю перед сном» для дітей раннього віку

Програмові завдання: розмовне мовлення: вчити дітей говорити фразами, розвивати діалогічне мовлення на основі програвання знайомої потішки; словник: називати дії вихователя та дітей в процесі купання (купаю, намочую, намилюю, змиваю, поливаю, витираю); закріпити назви предметів гігієни (мило, губка, ванночка, рушничок, постіль)...

Контрольне заняття-квест з мовленнєвого спілкування на тему «Подружимося з Мийдодіром» для старшої групи

Програмові завдання: зв'язне мовлення: розширювати знання дітей про культурно-гігієнічні навички; виявити вміння дітей давати доречні відповіді на різні види запитань; описувати предмети за логіко-синтаксичною схемою; складати творчі розповіді за картиною; вживати різні форми вітання; відповідати повним реченням...

ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА «ЗБУДУЄМО МЛИН»: робота з казкою в групі дітей раннього віку

Мета: удосконалювати знання педагогів щодо ефективних форм, методів і прийомів роботи з казкою в групах дітей раннього віку; підвищити професійну майстерність педагогів...

Конспект комплексного заняття з мовленнєвого спілкування на тему «Ріпка» в групі дітей раннього віку

Розмовне мовлення: вчити дітей розповідати знайому казку, відповідаючи на запитання вихователя за змістом казки фразами і реченнями з 3-5 слів; вчити відгадувати загадки, побудовані на описі і порівнянні...

Сучасні форми, методи і прийоми роботи з казкою: ранній вік

08 лютого 2018 року на базі Квасилівського ЗДО (ясла-садок) відбулося районне методичне об'єднання вихователів груп раннього віку з проблеми "Використання казки у розвитку мови малюків"

Здоров'язбережувальна технологія - казкотерапія: що ми про це вже знаємо?

Казкотерапія - це метод, у якому казкова форма застосовується для інтеграції особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з навколишнім світом...

План заходів до Тижня української мови-2018

Відкриття Тижня української мови в ЗДО. Виставка лінгвістичної літератури в методичному кабінеті. Розробка сценаріїв свята рідної мови...

Тематичне заняття з мовленнєвого спілкування для дітей другої молодшої групи на тему «У світі чарівних слів»

Програмові завдання:

Формувати свідомість малого українця, даючи уявлення про культуру мовлення і культуру спілкування українців та прищеплюючи навички мовленнєвого етикету; закріпити знання дітей про правила вживання ввічливих слів у ситуаціях прохання та подяки; розвивати діалогічне мовлення, вміння спілкуватися. Виховувати ввічливість, тактовність, культуру поведінки у дітей.

Матеріал: словесний матеріал до теми заняття; розвивальна гра «Співучий килимок»; атрибути до гри-драматизації казки О. Іваненко «Няв-няв»; набір м'яких іграшок (тварин)...

Навчально-тематичний план занять з формування мовленнєвого етикету

Оскільки проблема формування мовленнєвого етикету у дошкільників недостатньо висвітлена у наукових працях та практичних доробках вихователів ДНЗ, у своєму досвіді роботи ми подаємо змістовні матеріали теоретичного, методичного та практичного спрямування з даної проблеми, зокрема:

- зміст та завдання формування мовленнєвого етикету у дітей всіх вікових груп ДНЗ та очікувані результати роботи з дошкільниками на кінець навчального року (авторську систему роботи);

-  змістовний навчально-тематичний план занять з формування мовленнєвого етикету  у дошкільників...

Методика проведення занять художньо-мовленнєвого циклу: сучасні підходи

Забезпечення впливу художньої літератури на мовленнєвий розвиток дітей є одним із провідних методичних принципів у роботі з дошкільниками. Через твори художньої літератури відбувається збагачення, уточнення і активізація словника дітей. Ознайомлення з віршами, забавлянками, чистомовками, скоромовками сприяє закріпленню у дітей правильної звуковимови, розвитку виразності мовлення. Оповілання і казки, що пропонуємо дітям для переказування, спияють розвитку зв'язного мовлення. Крім того, художня література сприяє розвитку поєтичного слуху, образності мовлення, прищеплєнню любові до художнього слова.

Під час добирання і планування творів художньої літератури вихователі, враховуючи пізнавальну тему навчально-виховного блоку тижня і завдання з розвитку мовлення, планують роботу з організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей...

Вимоги до мови вихователя та проведення мовленнєвих занять

Для успішної реалізації завдань мовленнєвого розвитку дошкільників варто створювати особливі умови, найпершою з яких є дотримання особливих вимог до мови вихователя...

Рекомендації для вихователя щодо забезпечення ефективності мовленнєвих занять

Заняття з розвитку мовлення та мовленнєвого спілкування дошкільників буде ефективним за умови повноцінної реалізації мовленнєвого потенціалу кожної дитини...

Зміст та форми роботи за освітньою лінією «Мовлення дитини»

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти мовленнєвий розвиток виділено в самостійний напрям. Освітня лінія «Мовлення дитини» є однією з основних і передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовленням у різних життєвих ситуаціях. За освітньою лінією «Мовлення дитини» складовими змісту роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників є...

Зміст та завдання формування мовленнєвого етикету у дошкільників

Вчити малюків активно вживати слова ввічливості: прохання («Прошу», «Будь ласка»), подяки («Дякую»), вибачення («Вибач (вибачте), будь ласка»). Привчати дітей вітатися та прощатися з дорослими («Доброго ранку», «Добрий день», «Доброго вечора», «До побачення»)...

Підготовка руки дитини до письма: десять кроків (Методичні рекомендації)

Щоб дитина могла вільно оволодівати необхідними для письма навичками, потрібно дотримуватися певної послідовності. Для цього розроблено спеціальну систему вправ, розбиту на десять кроків. Тож завдяки такій системі роботи у майбутнього першокласника поступово сформуються необхідні навички для письма і, прийшовши до школи, він без особливих труднощів виконуватиме завдання у прописах...

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ

Щоб навчити дітей елементів грамоти, з урахуванням усіх вимог програми,  слід враховувати, що:

      по-перше, провідною діяльністю у цьому віці є не навчальна, а ігрова. Тому, навчаючи дітей, треба використовувати ігри, ігрові вправи, ігрові ситуації - «запрошувати» казкових персонажів тощо. Це дасть змогу пришвидшити процес засвоєння знань і підтримувати у дітей зацікавленість ним;

      по-друге, навчати потрібно, слідуючи універсальному дидактичному принципу «від простого до складного». Тому на початковому етапі навчання варто застосовувати звуковий синтетичний метод, за яким від звука йдуть до складів, від складів до слів, потім - до речень. Згодом, через 2-3 місяці, ліпше перейти до навчання за аналітико-синтетичним методом...

Інноваційні технології проведення занять з навчання дошкільників елементів грамоти

Підготовка дітей до опанування елементів грамоти здійсню­ється у три етапи: добуквений (добукварний), буквений (бук­варний) і частково післябуквений (післябукварний), що домінує в роботі вчителя з першокласниками. Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» й іншими чинними програмами з дошкільної освіти визначено завдання і зміст навчання дітей елементів грамоти...

Завдання, методи і прийоми розвитку мовлення дошкільників (мультимедійна презентація)

Рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей. Оволодіння рідною мовою як засобом пізнання і способом специфічного людського спілкування є найбільш вагомим досягненням дошкільного дитинства...

Як правильно підготувати руку дитини до письма?

Багато сучасних вчених (Журова Л.Є., Іваненко А.П., Орланова Н.П., Варенцова Н.С. та ін.) акцентують увагу на обов'язковому навчанні дошкільників грамоти, вважаючи, що це допоможе дітям легше адаптуватись до шкільного навчання. В зв'язку з цим у різних програмах ДНЗ з 1966 року було виокремлено розділ «Навчання грамоти». Спочатку дітей знайомили з 12 буквами, потім з 18, далі було введено весь алфавіт, навчання читання і підготовку руки дитини до письма...

Правила успішного мовленнєвого розвитку дитини 3-го року життя

1. Створити розвивальне мовленнєве середовище (в ДНЗ, в групі, вдома). Емоційно насичувати мовленнєве спілкування з дитиною в ході ознайомлення з навколишнім та природою. Все в групі повинно бути на рівні очей дитини. Не зловживати заборонами...

Планування роботи з навчання дошкільників творчого розповідання

Проблема розвитку словесної творчості завжди була однією з найбільш актуальних для дошкільної освіти. Творча мовленнєва діяльність виникає в дошкільному віці у процесі спілкування з ровесниками та дорослими, активного пізнавання нею довкілля.

Мовленнєвий розвиток дошкільників - запорука їхньої наступної успішності. Обмінюємося досвідом роботи

Однією з найважливіших складових формування дитячої особистості взагалі і, зокрема, її .готовності до шкільного навчання є мовленнєвий розвиток. Нерідко трапляються такі ситуації, коли про рівень розвитку дитини, про її готовність до шкільного навчання судять з того, якою мірою вона в дошкільному віці опанувала елементи грамоти: які або скільки літер знає, чи вміє читати склади, слова, чи вміє впізнавати і відтворювати в словах звуки тощо. Інші види мовленнєвих умінь, які становлять справжню основу успіхів майбутньої навчальної діяльності дитини, у тому числі й мовленнєвої, інколи залишаються поза увагою тих, хто готує її до школи...

Оновлення змісту роботи щодо мовленнєвого розвитку дітей раннього віку

На третьому році життя плануються і проводяться такі заняття з розвитку мовлення: ознайомлення з довкіллям (рідною природою, навколишнім та явищами суспільного життя), сенсорне виховання, мовленнєве спілкування, художньо-мовленнєва діяльність. В більшості дошкільних закладів з розділу «Ознайомлення з навколишнім та явищами суспільного життя» вихователі почали відокремлювати заняття з українознавства (народознавства), валеології, безпеки життєдіяльності та інші. Мовленням дитина оволодіває в процесі спілкування під час різних занять та видів діяльності, адже всі вони тісно пов'язані з мовленням і супроводжуються ним. Оскільки повсякденного спілкування для становлення мовленнєвої компетенції (лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологічної, комунікативної), заявленої БКДО та програмою "Дитина", недостатньо, в освітній процес дошкільного закладу вводяться заняття з мовленнєвого спілкуванняякі  є основною формою навчання  дошкільників мовленню в процесі організованої пізнавальної діяльності. Саме на заняттях з мовленнєвого спілкування вихователь систематично  та послідовно формує у дітей мовленнєві уміння та навички, які закріплюються при спілкуванні дітей під час різних видів діяльності в повсякденному житті та на інших заняттях...

Інтерактивні методи розвитку мови дошкільників

Інтерактивність виробляє в дитини відповідальність, самокритичність, розвиває творчий підхід до розв'язання проблем, вчить правильно і адекватно оцінювати свої сили, бачити "білі плями" у своїх знаннях. Основний елемент інтерактивного заняття - діалог. Під час інтерактивного навчання діти  активно спілкуються, сперечаються, не погоджуються із співрозмовником, доводять свою думку...