Мовлення дитини

РОБОТА З ДІТЬМИ У КУТОЧКУ КНИГИ. Консультація для вихователів

Осередок книги - місце проведення сюжетно-рольових ігор («Книжковий магазин», «Бібліотека» тощо), дидактичних ігор, підготовки до літературних свят, зустрічей з письменниками. На базі бібліотечки можна провести «Свято знавців книжки», мета якого - закріплювати знання дітей про назви прочитаних книжок, їхніх авторів, про найпростіші структурні елементи книжки...

План заходів до Тижня рідної мови у Квасилівському ЗДО з 19 по 23 лютого 2024 року

План заходів до Тижня рідної мови у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) з 19 по 23 лютого 2024 року

Коли потрібно звернутися до логопеда? Групова консультація для вихователів та батьків

При нормальному мовленнєвому розвитку перші слова у дітей з'являються ще до 1 року, а у 2 роки діти вже добре розуміють мовлення, а також починають вживати прості фрази із 2-3-х слів. Дитина, яка пізно почала розмовляти, не зможе самостійно засвоїти правильну звуковимову...

А Н К Е Т А за матеріалами семінару-практикуму "Розвиток мовлення і навчання рідної мови дітей раннього та дошкільного віку: сучасні підходи"

З метою вдосконалення вашої професійної та фахової майстерності з проблеми мовленнєвого розвитку дошкільників у сучасному ЗДО, просимо дати короткі і чіткі відповіді на запитання анкети, сформовані за матеріалами онлайн-семінару-практикуму з проблеми «Розвиток мовлення і навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку: сучасні підходи». Результати анкетування будуть ретельно обговорені і доведені до вашого відома, що дасть змогу правильно спланувати нашу подальшу методичну та освітню діяльність з освітнього напряму  «Мовленння дитини»...

Як правильно готувати руку дитини до письма? Практичний порадник

Багато сучасних вчених (Журова Л.Є., Іваненко А.П., Орланова Н.П., Варенцова Н.С. та ін.) акцентують увагу на обов'язковому навчанні дошкільників грамоти, вважаючи, що це допоможе дітям легше адаптуватись до шкільного навчання. В зв'язку з цим у різних програмах ЗДО з 1966 року було виокремлено розділ «Навчання грамоти». Спочатку дітей знайомили з 12 буквами, потім з 18, далі було введено весь алфавіт, навчання читання і підготовку руки дитини до письма...

Особливості методики розвитку мовлення та навчання рідної мови дітей раннього віку. Обмін досвідом роботи

Мовленнєвий розвиток дитини - один з основних чинників становлення особистості у ранньому дитинстві. Рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей, засобом пізнання і способом специфічного людського спілкування. Формування мови у ранньому віці є основою всього психічного розвитку дитини. Якщо з будь-яких причин (хвороба, обмежене спілкування) мовні можливості дитини не використовуються у достатній мірі, то подальший загальний рівень розвитку починає гальмуватися...

Методика навчання дітей елементів грамоти: основні аспекти. Методичні рекомендації для вихователів

В оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти (варіативна складова) визначені чіткі завдання щодо навчання дошкільників елементів грамоти. Навчання дошкільників елементів грамоти - це процес формування у них початкових умінь читати і писати...

Методика розвитку зв'язного мовлення у дошкільників: основні аспекти. Методичні рекомендації для вихователів та батьків

Зв'язне мовлення має надзвичайне значення для розвитку інтелекту та самосвідомості дитини, воно позитивно впливає на формування таких її важливих особистісних якостей, як комунікабельність, доброзичливість, ініціативність, креативність, компетентність. За допомогою добре розвиненого зв'язного мовлення дитина навчається чітко та ясно мислити, встановлювати контакт з тими, хто її оточує, ініціювати власні ідеї, брати участь у різних видах дитячої творчості...

Методика формування граматичної правильності мовлення у дошкільників. Методичні рекомендації для вихователів

Робота із граматичною правильністю мовлення розпочинається тоді, коли дитина вживає правильно всі звуки рідної мови і має достатній словниковий запас. Це дозволить її позначити словами предмети та явища, поєднувати слова в реченнях, висловлюваннях у процесі спілкування...

Методика словникової роботи у ЗДО: основні аспекти. Методичні рекомендації для вихователів

Лексична компетентність - це запас слів у межах певного вікового періоду, здатність дитини використовувати слова, правильно вживати образні вирази, прислів'я, приказки, фразеологічні звороти. Одним із головних завдань мовленнєвого розвитку є словникова робота, у процесі якої формується лексична компетентність дошкільника...

Структура комунікативно-освітнього простору ЗДО в умовах війни. Методичний коментар

Комунікативно-освітній простір ЗДО - це система комунікативних взаємодій, які відбуваються безпосередньо у просторовій близькості, а також із застосуванням комп'ютерів, телефонів, під'єднаних до інтернет-мережі, та певного програмного забезпечення і утворюють спеціально організоване освітнє комунікативно-мовленнєве середовище, якому притаманний високий розвивальний потенціал, достатній для реалізації освітніх завдань у кожній віковій групі (Ірина Луценко)...

Інноваційні методи і технології навчання дітей рідної мови і мовленнєвого спілкування. Обмін досвідом

Інноваційні методи і технології навчання дітей рідної мови спрямовані насамперед на творчий розвиток особистості, її креативності в розв'язанні поставлених мовленнєвих завдань. Підґрунтям інноваційних методів є розвиток у дітей творчого і критичного мислення, креативного мовлення...

Засоби розвитку мови і навчання дітей рідної мови. Обмін досвідом

Засоби розвитку мовлення і навчання дошкільників рідної мови - це способи мовленнєвої взаємодії виховательки і дітей у предметному і соціальному довкіллі, які здійснюють позитивний вплив на мовлення дітей. До таких засобів відносимо:

Інтерактивні методи навчання дітей рідної мови і мовленнєвого спілкування. Методичні рекомендації для вихователів

Інтерактивні методи навчання дітей дошкільного віку - це способи організації активної освітньо-мовленнєвої і комунікативної взаємодії виховательки і дітей у процесі заняття для досягнення певних результатів (розумових, мовленнєвих тощо). Це активні методи, які стимулюють не тільки пізнавальну (інтелектуальну) активність, а й мовленнєву активність і самостійність кожної дитини, яка бере участь в інтерактивній діяльності...

Методи і прийоми розвитку мовлення та навчання дошкільників рідної мови. Методичні рекомендації для вихователів

У БКДО визначено, що дитина має засвоїти культуру мовлення і спілкування, елементарні правила користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оновлення підходів до організації занять з розвитку мовлення дітей потребує і оновлення засобів і методів розвитку мовлення дітей. Традиційні методи розвитку мовлення не втратили своєї актуальності, проте змінився характер їх використання. Так, у процесі організації своєї роботи, вихователі надають перевагу творчим мовленнєвим завданням та вправам, реалізуючи принцип багатоваріантності...

Вимоги до організації і проведення мовленнєвих занять. Методичні рекомендації для вихователів

Ретельна підготовка вихователя до заняття, визначення чіткої мети і завдань кожного мовленнєвого заняття (комплексного чи тематичного) з погляду навчання мови та розвитку мовлення. Оптимальний добір методів і прийомів навчання...

Форми організації розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови в ЗДО. Методичні рекомендації для вихователів

Реалізація мовленнєвих завдань, визначених у Базовому компоненті дошкільної освіти (2021) та варіативних комплексних і парціальних програмах, відбувається у різних формах організації освітньо-мовленнєвої діяльності дітей раннього і дошкільного віку...

Конспект комплексного заняття з мовленнєвого спілкування на тему «Всі професії важливі» для молодшої групи

Вчити дітей відповідати на запитання вихователя повним реченням, складати розповідь за сюжетною картиною з 2-3-5 речень; вчити узгоджувати іменники з дієсловами теперішнього часу однини; давати зв'язну відповідь з 2-4 речень на запитання вихователя...

Інноваційні технології мовленнєвого розвитку дошкільників: методична скарбничка для вихователів ЗДО. ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Загальновизнаною інновацією у сфері мовленнєвого розвитку дитини є методика, методи та прийоми А. Богуш та Н. Гавриш. Ця методика увібрала в себе та враховує усі новітні підходи і технології, які пропонуються на «педагогічному ринку»... 

Конспект комплексного заняття з мовленнєвого спілкування на тему «Звідки до нас прийшли іграшки?» Старша група

Зв'язне мовлення: продовжувати вчити дітей виявляти ініціативу у спілкуванні з дорослими, звертатися із запитаннями, підтримувати розмову у змодельованій мовленнєвій ситуації «На фабриці іграшок»; спонукати до складання описових розповідей про іграшки; відповідати на запитання за змістом слайдів; формувати монологічне та діалогічне мовлення...

Інтегроване заняття на тему «Маленькі кухарі» для середнього дошкільного віку

Виховувати вміння планувати свої дії (послідовність приготування української страви - ліплення вареників; досягати наміченого результату; домовлятися та співпрацювати з однолітками; прибирати робоче місце; формувати навички приготування їжі). Виховувати працелюбність, шанобливе ставлення до українських свят, звичаїв і традицій.

Засоби формування комунікативно-мовленнєвих навичок дошкільників

Основними засобами формування комунікативно-мовленнєвих навичок дошкільників є організація їхнього щоденного спілкування у різних напрямах діяльності...

Заняття з художньо-мовленнєвої діяльності на тему «Зимові розваги» для старшої групи

Програмові завдання: учити дітей розуміти зміст творів, пов'язувати знання з власним досвідом; учити відповідати на запитання за змістом творів;  спонукати до запам'ятовування творів за допомогою мнемотехніки, добирати рими. Розвивати мовлення дітей, їх комунікативні здібності. Викликати любов до зими, природи, бажання розважатися взимку і берегти своє здоров'я...

Комплексне заняття з мовленнєвого спілкування на тему «Викупаємо ляльку Катю перед сном» для дітей раннього віку

Програмові завдання: розмовне мовлення: вчити дітей говорити фразами, розвивати діалогічне мовлення на основі програвання знайомої потішки; словник: називати дії вихователя та дітей в процесі купання (купаю, намочую, намилюю, змиваю, поливаю, витираю); закріпити назви предметів гігієни (мило, губка, ванночка, рушничок, постіль)...

Контрольне заняття-квест з мовленнєвого спілкування на тему «Подружимося з Мийдодіром» для старшої групи

Програмові завдання: зв'язне мовлення: розширювати знання дітей про культурно-гігієнічні навички; виявити вміння дітей давати доречні відповіді на різні види запитань; описувати предмети за логіко-синтаксичною схемою; складати творчі розповіді за картиною; вживати різні форми вітання; відповідати повним реченням...

ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА «ЗБУДУЄМО МЛИН»: робота з казкою в групі дітей раннього віку

Мета: удосконалювати знання педагогів щодо ефективних форм, методів і прийомів роботи з казкою в групах дітей раннього віку; підвищити професійну майстерність педагогів...

Конспект комплексного заняття з мовленнєвого спілкування на тему «Ріпка» в групі дітей раннього віку

Розмовне мовлення: вчити дітей розповідати знайому казку, відповідаючи на запитання вихователя за змістом казки фразами і реченнями з 3-5 слів; вчити відгадувати загадки, побудовані на описі і порівнянні...

Сучасні форми, методи і прийоми роботи з казкою: ранній вік

08 лютого 2018 року на базі Квасилівського ЗДО (ясла-садок) відбулося районне методичне об'єднання вихователів груп раннього віку з проблеми "Використання казки у розвитку мови малюків"

Здоров'язбережувальна технологія - казкотерапія: що ми про це вже знаємо?

Казкотерапія - це метод, у якому казкова форма застосовується для інтеграції особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з навколишнім світом...

Зміст та форми роботи за освітньою лінією «Мовлення дитини». Рекомендації щодо планування освітньої роботи

У Базовому компоненті дошкільної освіти мовленнєвий розвиток виділено в самостійний напрям. Освітня лінія «Мовлення дитини» є однією з основних і передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовленням у різних життєвих ситуаціях. За освітньою лінією «Мовлення дитини» складовими змісту роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників є...

Завдання, методи і прийоми розвитку мовлення дошкільників (ПРЕЗЕНТАЦІЯ до семінару-практикуму)

Рідна мова є загальною основою навчання і виховання дітей. Оволодіння рідною мовою як засобом пізнання і способом специфічного людського спілкування є найбільш вагомим досягненням дошкільного дитинства...

Вимоги до мови вихователя та проведення мовленнєвих занять

Для успішної реалізації завдань мовленнєвого розвитку дошкільників варто створювати особливі умови, найпершою з яких є дотримання особливих вимог до мови вихователя...

Оновлення змісту роботи щодо мовленнєвого розвитку дітей раннього віку

На третьому році життя плануються і проводяться такі заняття з розвитку мовлення: ознайомлення з довкіллям (рідною природою, навколишнім та явищами суспільного життя), сенсорне виховання, мовленнєве спілкування, художньо-мовленнєва діяльність. В більшості дошкільних закладів з розділу «Ознайомлення з навколишнім та явищами суспільного життя» вихователі почали відокремлювати заняття з українознавства (народознавства), валеології, безпеки життєдіяльності та інші. Мовленням дитина оволодіває в процесі спілкування під час різних занять та видів діяльності, адже всі вони тісно пов'язані з мовленням і супроводжуються ним. Оскільки повсякденного спілкування для становлення мовленнєвої компетенції (лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологічної, комунікативної), заявленої БКДО та програмою "Дитина", недостатньо, в освітній процес дошкільного закладу вводяться заняття з мовленнєвого спілкуванняякі  є основною формою навчання  дошкільників мовленню в процесі організованої пізнавальної діяльності. Саме на заняттях з мовленнєвого спілкування вихователь систематично  та послідовно формує у дітей мовленнєві уміння та навички, які закріплюються при спілкуванні дітей під час різних видів діяльності в повсякденному житті та на інших заняттях...

Правила успішного мовленнєвого розвитку дитини 3-го року життя

1. Створити розвивальне мовленнєве середовище (в ДНЗ, в групі, вдома). Емоційно насичувати мовленнєве спілкування з дитиною в ході ознайомлення з навколишнім та природою. Все в групі повинно бути на рівні очей дитини. Не зловживати заборонами...

Рекомендації для вихователя щодо забезпечення ефективності мовленнєвих занять

Заняття з розвитку мовлення та мовленнєвого спілкування дошкільників буде ефективним за умови повноцінної реалізації мовленнєвого потенціалу кожної дитини...

Тематичне заняття з мовленнєвого спілкування для дітей другої молодшої групи на тему «У світі чарівних слів»

Програмові завдання:

Формувати свідомість малого українця, даючи уявлення про культуру мовлення і культуру спілкування українців та прищеплюючи навички мовленнєвого етикету; закріпити знання дітей про правила вживання ввічливих слів у ситуаціях прохання та подяки; розвивати діалогічне мовлення, вміння спілкуватися. Виховувати ввічливість, тактовність, культуру поведінки у дітей.

Матеріал: словесний матеріал до теми заняття; розвивальна гра «Співучий килимок»; атрибути до гри-драматизації казки О. Іваненко «Няв-няв»; набір м'яких іграшок (тварин)...

Методика проведення занять художньо-мовленнєвого циклу: сучасні підходи

Забезпечення впливу художньої літератури на мовленнєвий розвиток дітей є одним із провідних методичних принципів у роботі з дошкільниками. Через твори художньої літератури відбувається збагачення, уточнення і активізація словника дітей. Ознайомлення з віршами, забавлянками, чистомовками, скоромовками сприяє закріпленню у дітей правильної звуковимови, розвитку виразності мовлення. Оповілання і казки, що пропонуємо дітям для переказування, спияють розвитку зв'язного мовлення. Крім того, художня література сприяє розвитку поєтичного слуху, образності мовлення, прищеплєнню любові до художнього слова.

Під час добирання і планування творів художньої літератури вихователі, враховуючи пізнавальну тему навчально-виховного блоку тижня і завдання з розвитку мовлення, планують роботу з організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей...

План заходів до Тижня української мови-2018

Відкриття Тижня української мови в ЗДО. Виставка лінгвістичної літератури в методичному кабінеті. Розробка сценаріїв свята рідної мови...

Навчально-тематичний план занять з формування мовленнєвого етикету

Оскільки проблема формування мовленнєвого етикету у дошкільників недостатньо висвітлена у наукових працях та практичних доробках вихователів ДНЗ, у своєму досвіді роботи ми подаємо змістовні матеріали теоретичного, методичного та практичного спрямування з даної проблеми, зокрема:

- зміст та завдання формування мовленнєвого етикету у дітей всіх вікових груп ДНЗ та очікувані результати роботи з дошкільниками на кінець навчального року (авторську систему роботи);

-  змістовний навчально-тематичний план занять з формування мовленнєвого етикету  у дошкільників...

Зміст та завдання формування мовленнєвого етикету у дошкільників

Вчити малюків активно вживати слова ввічливості: прохання («Прошу», «Будь ласка»), подяки («Дякую»), вибачення («Вибач (вибачте), будь ласка»). Привчати дітей вітатися та прощатися з дорослими («Доброго ранку», «Добрий день», «Доброго вечора», «До побачення»)...

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ. Методичні рекомендації

Щоб навчити дітей елементів грамоти, з урахуванням усіх вимог програми,  слід враховувати, що:

      по-перше, провідною діяльністю у цьому віці є не навчальна, а ігрова. Тому, навчаючи дітей, треба використовувати ігри, ігрові вправи, ігрові ситуації - «запрошувати» казкових персонажів тощо. Це дасть змогу пришвидшити процес засвоєння знань і підтримувати у дітей зацікавленість ним;

      по-друге, навчати потрібно, слідуючи універсальному дидактичному принципу «від простого до складного». Тому на початковому етапі навчання варто застосовувати звуковий синтетичний метод, за яким від звука йдуть до складів, від складів до слів, потім - до речень. Згодом, через 2-3 місяці, ліпше перейти до навчання за аналітико-синтетичним методом...

Підготовка руки дитини до письма: десять кроків (Методичні рекомендації)

Щоб дитина могла вільно оволодівати необхідними для письма навичками, потрібно дотримуватися певної послідовності. Для цього розроблено спеціальну систему вправ, розбиту на десять кроків. Тож завдяки такій системі роботи у майбутнього першокласника поступово сформуються необхідні навички для письма і, прийшовши до школи, він без особливих труднощів виконуватиме завдання у прописах...

Інноваційні технології проведення занять з навчання дошкільників елементів грамоти

Підготовка дітей до опанування елементів грамоти здійсню­ється у три етапи: добуквений (добукварний), буквений (бук­варний) і частково післябуквений (післябукварний), що домінує в роботі вчителя з першокласниками. Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» й іншими чинними програмами з дошкільної освіти визначено завдання і зміст навчання дітей елементів грамоти...

Як правильно підготувати руку дитини до письма?

Багато сучасних вчених (Журова Л.Є., Іваненко А.П., Орланова Н.П., Варенцова Н.С. та ін.) акцентують увагу на обов'язковому навчанні дошкільників грамоти, вважаючи, що це допоможе дітям легше адаптуватись до шкільного навчання. В зв'язку з цим у різних програмах ДНЗ з 1966 року було виокремлено розділ «Навчання грамоти». Спочатку дітей знайомили з 12 буквами, потім з 18, далі було введено весь алфавіт, навчання читання і підготовку руки дитини до письма...

Планування роботи з навчання дошкільників творчого розповідання

Проблема розвитку словесної творчості завжди була однією з найбільш актуальних для дошкільної освіти. Творча мовленнєва діяльність виникає в дошкільному віці у процесі спілкування з ровесниками та дорослими, активного пізнавання нею довкілля.

Мовленнєвий розвиток дошкільників - запорука їхньої наступної успішності. Обмінюємося досвідом роботи

Однією з найважливіших складових формування дитячої особистості взагалі і, зокрема, її .готовності до шкільного навчання є мовленнєвий розвиток. Нерідко трапляються такі ситуації, коли про рівень розвитку дитини, про її готовність до шкільного навчання судять з того, якою мірою вона в дошкільному віці опанувала елементи грамоти: які або скільки літер знає, чи вміє читати склади, слова, чи вміє впізнавати і відтворювати в словах звуки тощо. Інші види мовленнєвих умінь, які становлять справжню основу успіхів майбутньої навчальної діяльності дитини, у тому числі й мовленнєвої, інколи залишаються поза увагою тих, хто готує її до школи...

Інтерактивні методи розвитку мови дошкільників

Інтерактивність виробляє в дитини відповідальність, самокритичність, розвиває творчий підхід до розв'язання проблем, вчить правильно і адекватно оцінювати свої сили, бачити "білі плями" у своїх знаннях. Основний елемент інтерактивного заняття - діалог. Під час інтерактивного навчання діти  активно спілкуються, сперечаються, не погоджуються із співрозмовником, доводять свою думку...