Вас вітає Квасилівський ДНЗ
(ясла-садок)

Інноваційні технології

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 В практиці роботи Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) використовується відповідна шкала оцінювання фізичного розвитку дитини...

Готуємося до моніторингу. Зведена таблиця результатів діагностики основних рухів та фізичних якостей дітей старшого дошкільного віку

У Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) розроблена таблиця зведених показників за результатами оцінки фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. Радо ділимося досвідом роботи...   

Готуємося до моніторингу. Зведена таблиця результатів діагностики основних рухів та фізичних якостей дітей середнього дошкільного віку

У Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) розроблена таблиця зведених показників за результатами оцінки фізичного розвитку дітей середнього дошкільного віку. Радо ділимося досвідом роботи...  

Готуємося до проведення моніторингу. Зведена таблиця результатів діагностики основних рухів та фізичних якостей дітей молодшого дошкільного віку

 У Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) розроблена таблиця зведених показників за результатами оцінки фізичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку. Радо ділимося досвідом роботи... 

Діагностика основних рухів дошкільників. Готуємося до проведення моніторингу

  У Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) розроблені та апробовані на практиці чіткі показники для діагностики розвитку основних рухів дітей молодшого-старшого дошкільного віку. Радо ділимося досвідом роботи...

Показники фізичного розвитку дітей 3-6 років. Готуємося до проведення моніторингу

Показники фізичного розвитку дітей 3-6 років необхідні вихователям та інструктору з фізкультури для оцінки фізичного розвитку дошкільників, моніторингу стану їх здоров'я...

Оцінка фізичного розвитку дошкільників: основні критерії. Порадник для інструкторів з фізкультури

 Дати об'єктивну оцінку можливостям роботи в режимі фізичного розвитку дошкільників допоможе моніторинг. Саме тому педагогу важливо не тільки правильно спланувати роботу з фізичного виховання, а й уміло вести її облік...

Конспект заняття з фізкультури для старшого дошкільного віку на тему "Космос"

Мета: створити ігрові умови для успішного виконання вправ у змішаному руховому режимі...

Варіанти проведення гімнастики пробудження після сну

Правильна організація і проведення гімнастики пробудження має неабияке значення для фізичного гарту малюків,  є передумовою збереження здоров'я дошкільників, забезпечує оптимальну активність життєдіяльності кожної дитини, а для цього маємо забезпечити гуманістичну спрямованість даної форми навчання: повага до дитини, віра в її можливості...

Вимоги зі створення безпечних умов під час виконання шикування та перешикування

Шикування та перешикування слід домагатися від дітей дотримання відповідної дистанції одне від одного. Перешикування проводять як з вихідного положення стоячи на місці, так і в русі;

Типова структура заняття з фізичної культури на свіжому повітрі

Часто вихователі, особливо молоді, заняття з фізкультури на свіжому повітрі зводять лише до ігрової діяльності. надаємо методичні рекомендації щодо фізкультури на свіжому повітрі...

Положення про проведення огляду-конкурсу на кращий фізкультурний куточок у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

Щороку вже традиційно у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) проводяться різного роду огляди-конкурси...

Реалізація принципу інтеграції у фізичному розвитку дошкільників

Модернізація змісту дошкільної освіти передбачає впровадження в практику інтегрованого підходу, суть якого полягає у цілісності освітнього процесу. Інтеграція (від лат. integration - відновлювання, поповнення) - це об'єднання, взаємопроникнення окремих елементів у єдине ціле. Внаслідок інтеграції дитина оволодіває не стільки окремими знаннями з різних галузей, сфер життєдіяльності, скільки цілісними знаннями про світ, у якому живе, його природу, людей, саму себе, тобто системою поглядів на довкілля вцілому та власне «Я»...

Комплекси вправ фізкультурних хвилинок

На заняттях, які потребують посиленої уваги дітей та які носять інтелектуальне навантаження, потрібно використовувати фізкультхвилинки для попередження і зняття втоми дітлахів...

Денна гімнастика пробудження: методика проведення

 Важливою формою фізичного виховання до­шкільнят є гімнастика пробудження після денного сну. Від правильності її проведення зале­жить фізичний та емоційний стан вихованців у другій половині дня, а відповідно й ефективність освітнього процесу...

Система фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

Комплексний підхід до фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ та вдома є не лише засобом збереження та зміцнення здоров'я дітей, а й дає змогу сформувати в них навички здорового способу життя. Отже, питання оздоровлення та подальшого збереження здоров'я дошкільників є важливою складовою роботи вихователів, медичної сестри, інструктора з фізкультури, практичного психолога, а також і батьків...

Інноваційні технології фізичного розвитку дошкільників

Особливе місце у формуванні дитини як цілісної особистості посідає фізичний розвиток. Що слід зробити сучасному педагогу, щоб вирвати дитину з виру комп'ютерних ігор?  Відповідь приходить сама собою. «Тільки в русі і через рух дитина розвивається, впізнає світ у його багатогранності, набуває нових умінь, гартує тіло», - стверджує великий дидакт Ян Амос Каменський. Отже, моє завдання, як педагога небайдужого до фізичного зростання дитини-дошкільника, зробити заняття з фізкультури і інші форми фізичного виховання захоплюючими, неповторними, сучасними...

Комплекс фізкультурно-оздоровчої роботи в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) протягом дня

У програмах для ДНЗ передбачається застосування різних традиційних та нетрадиційних форм роботи з фізичної культури, з яких складається повсякденний руховий режим у кожній віковій групі ДНЗ. Пропонуємо комплекс фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками, який включає протягом дня як традиційні так і нетрадиційні форми роботи і методи оздоровлення дітей...

Корисне