Положення про проведення огляду-конкурсу на кращий фізкультурний куточок у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

1.1.Конкурс-огляд на найкращий фізкуль­турний куточок (далі - Конкурс-огляд) - форма методичної роботи, яка стимулює мотиваційні та рефлексійні процеси діяльності педагогів.

1.2. Конкурс-огляд сприяє удосконаленню розвивального середовища дошкільного закладу в цілому і кожної групи зокрема.

2.1. Метою Конкурсу-огляду є створення опти­мальних умов для самостійної рухової діяльності дітей у групах.

      2.2. Завданнями Конкурсу-огляду є:

 • стимулювання вихователів до творчої діяльності;
 • обмін досвідом та підвищення фахової майстерності педагогів;
 • залучення батьків вихованців до розв'я­зання проблем фізичного виховання до­шкільників.

3.1.   У Конкурсі-огляді беруть участь педагоги й батьки вихованців усіх вікових груп дошкільного закладу.

3.2.   Строки проведення Конкурсу-огляду:

Конкурс-огляд проводиться  26 - 27 січня 2015 року.  

3.3. Фізкультурний куточок, паспорт  на нього (перелік матеріалів та оснащення) та картотеку рухливих ігор підготувати до 25 січня 2015 року.

3.4. Підготувати презентацію фізкультурних куточків  до 25 січня 2015 року.

3.5. Підбиття підсумків  Конкурсу-огляду відбудеться 29 січня 2015 року.

4. Критерії оцінювання фізкультурних куточків

1.1. Оформлення:

 • естетичність;
 • оригінальність;
 • наявність символіки, що відбиває спор­тивну тематику;
 • відповідність віку дітей.

1.2. Обладнання:

 • наявність атрибутів -

-   для рухливих ігор (напівмаски);

-   для ігор зі стрибками (скакалки, плос­кі кола тощо);

-   для ігор з киданням, ловінням, мета­нням (кільцекид, м'ячі, мішечки з піс­ком тощо);

-   для спортивних ігор (городки, бадмін­тон, настільний теніс, баскетбольна кор­зина тощо);

 • наявність нетрадиційного обладнання із залишкових матеріалів;
 • наявність ілюстративних матеріалів для ознайомлення дітей з різними видами спорту, відомими спортсменами міста і країни (вирізки з газет, журналів, фо­тографії) ;
 • наявність атрибутів для загально-розвивальних вправ (прапорці, султанчи­ки, стрічки, м'ячі невеликого розміру тощо);
 • відповідність наявних атрибутів і облад­нання віку дітей.

1.3.    Ефективність використання фізкультур­ного куточка протягом дня:

 • чи займаються діти у фізкультурному ку­точку у вільний час (самостійно, під керів­ництвом вихователя);
 • чи використовують діти у самостійних іграх наявні атрибути та напівмаски;
 • чи вигадують власні ігри з наявними атрибутами й снарядами.

1.4.  Наявність паспорта фізкультурного ку­точка, картотеки рухливих ігор.

1.5.    Якість презентації вихователем свого фіз­культурного куточка.

5. Порядок оцінювання

5.1.  Оцінювання проводить журі Конкурсу- огляду. До складу журі входять:

 • завідувач;
 • вихователь-методист;
 • інструктор з фізкультури;
 • сестра медична старша.

5.2.   Оцінювання здійснюється відповідно до розроблених критеріїв.

5.3.   Результати оцінювання можуть бути до­повнені заохочувальними балами:

 • за творче втілення ідей;
 • за ефективне керівництво самостійною руховою діяльністю дітей, доцільне вико­ристання безпосередніх і опосередкова­них методів педагогічного впливу.

6. Підбиття підсумків Конкурсу-огляду й нагородження переможців

6.1. Переможці нагороджуються дипломами та додатковими балами до преміювання за ст. 57 Закону України «Про освіту» на черговому засіданні педагогічної ради.

6.2. Найактивніші батьки нагороджуються на загальних батьківських зборах чи раді закладу.