ВПРОВАЖЕННЯ нових педагогічних технологій, інноваційних підходів у фізичному вихованні та оздоровленні дошкільників Квасилівського ЗДО (ясла-садок)

1. Фізичне виховання дошкільників засобами гри. Богініч О. Л.

Суть технології. Успішне проведення занять з фізичної культури, що ґрунтується на інтегрованому підході до вирішення навчальних завдань, де провідним методом є ігровий.  Результати багаторічної практичної роботи свідчать, що використовувати ігрові вправи можна у різних частинах заняття та на різних етапах формування рухової навички під час навчання основного руху та його закріплення.

Широке застосування ігрових технологій в практиці фізичного виховання закладу дошкільної освіти сприяє накопиченню рухового досвіду дітей, поліпшенню емоційного потенціалу, фізичного, морального та інтелектуального розвитку.

2.  Впровадження здоров'язбережувальних технологій:

· профілактичних: різні види самомасажу, ходіння по «доріжках здоров'я», коригувальні вправи (на профілактику плоскостопості, постави), оздоровча ходьба (в середньому темпі), оздоровчий біг, загартувальні процедури та ін.;

· профілактично-лікувальних: фітотерапія, ароматерапія, вітаміно-терапія, вживання фітонцидів,  вживання «добрих» слів тощо;

· оздоровчих технологій терапевтичного спрямування (валеологічні хвилинки, арттерапія, пісочна терапія, сміхотерапія, казкотерапія, музикотерапія, танцетерапія, кольоротерапія, ігротерапія, художня гімнастика, пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, фітбол-гімнастика, психогімнастика, зорова гімнастика, міогімнастика (вправи для язичка), коригувальна гімнастика, дитячий фітнес, чирлідинг-гімнастика, танцювально-ритмічна гімнастика тощо);

· валеологізація освітнього процесу (введення до розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності усіх вікових груп занять з валеології та безпеки життєдіяльності)

3.  Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка («Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»)

  Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей - горизонтальний пластичний балет («пластик-шоу»), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної  гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька  міні-ігор, ігор-вправ.

Авторський інноваційний підхід Єфименка М.М. ґрунтується на принципі гармонійного природного фізичного розвитку дітей, в основі якого лежить еволюційний метод засвоєння дітьми восьми основних рухових режимів: від лежачо-горизонтальних положень (лежання, повзання, сидіння) до вертикалізованих функціонально-тренувальних (стояння, ходьба, лазіння, біг, стрибки). 

4.   Гімнастика пробудження за авторською системою ігрового методу М.М.Єфименка.

Суть технології. Створення рухово-ігрових умов, за яких діти зможуть природним чином перейти від стану оптимальної психофізичної готовності (концентрації) до активної діяльності.

5.  Казкова гімнастика М. Єфименка.

Суть технології. Впровадження нової форми фізичного виховання дошкільнят - гімнастики пробудження після сну в умовах спальні, групової кімнати, на вулиці, яка нагадує таку собі своєрідну фізкультурну казку: такі казки дуже подобаються дітям і значним чином стимулюють їх фізичний, інтелектуальний та духовний розвиток. Ця форма роботи може втілюватись як в умовах  дошкільного закладу, так і вдома під наглядом батьків.

6.  фізкультура М. Єфименка.

Суть технології. Організація системи повноцінного корекційно-оздоровчого виховання дошкільників засобами театралізованої діяльності, нетрадиційних форм фізичного виховання дошкільників.

Технологія використовується під час гімнастики пробудження, ранкової гімнастики, під час фізкультурних занять та розваг, пластик-шоу, рухливих ігор, фізкультурних пауз тощо.  Робота проводиться в формі фізкультурної казки з ролями, сюжетом та відповідними рольовими діями.

7. Бережи здоров'я змалку. Л. Калуська.

Суть технології. Формування мотиваційної установки на здоровий спосіб життя, навчання дитини змалку дотримуватися відповідних правил.
Якщо розглядати здоров'я у контексті його чотирьох складових: фізичного, психоемоційного, морального та соціального, то всі вони взаємопов'язані і впливають на загальний стан особи. Саме це лягло в основу
оздоровчої технології. В межах кожної вікової групи визначаються конкретні завдання щодо названих складових здоров'я.

8.  Про себе треба знати, про себе треба дбати. Л.В. Лохвицька.

Суть технології. Цілісний системний підхід з проблеми надання дітям  знань про основи здоров’я та безпеку життєдіяльності, їх розвиток і виховання; інтеграція валеологічних знань в систему освітньої роботи з дошкільниками.

9.  Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. Вільчковський Е.С., Курок О.І.

Суть технології. Рокриття основ системи фізичного виховання, завдань і змісту фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, методики проведення основних форм освітнього процесу з фізичного виховання в ЗДО; висвітлення питань планування та обліку роботи, керівництва фізичним вихованням дошкільників.

10.  Інклюзивне фізичне виховання дошкільників з порушенням опорно-рухового апарату. М. Єфименко.

Суть технології. Втілення інклюзивних підходів у корекційне фізичне виховання дошкільників з порушеннями ОРА, застосовуючи загальний метод індивідуального диференціювання навантаження (ІДН): саме він відображає основу особистісно орієнтованого підходу в педагогіці, коли на вершині умовної піраміди знаходиться конкретна дитина з усім різноманіттям його психофізичних особливостей. Образно цю тенденцію в корекційному фізичному вихованні дітей з порушеннями ОРА можна висловити афоризмом: працюючи з усіма, працювати з кожним!