Типова структура заняття з фізичної культури на свіжому повітрі

 І. Вступна частина

Мета вступної частини заняття - активізація уваги дітей, забезпечення фізіологічної та психічної підготовки дитячого організму до основних фізичних навантажень, розвиток швидкості реакції, динамічного орієнтування в просторі, формування та закріплення навичок різних видів ходьби, бігу.

Складові елементи вступної частини:

1.     Шикування в шеренгу ( в холодну пору року не проводиться);

2.     Різні види ходьби  у поєднанні  з 3-5 дихальними вправами;

3.     Повільний біг (2-4 хв);

4.     Різні види бігу (можна поєднувати з простими видами стрибків);

5.     Ходьба у поєднанні з вправами на відновлення дихання;

6.     Перешикування  (у коло або кілька колон) для виконання комплексу загальнорозвивальних вправ;

7.     Комплекс загальнорозвивальних вправ (5-6 вправ);

8.     Перешикування в колону;

9.     Біг у середньому темпі (2 хв);

10.   Ходьба у поєднанні  з вправами  на відновлення  дихання.

    ІІ. Основна частина

Мета основної частини заняття - навчання та вдосконалення основних рухів, розвиток  фізичних характеристик дітей.

Складові елементи основної частини:

1.     Виконання основного руху (новий або складний за координацією чи фізичним навантаженням);

2.     Біг у середньому темпі (2 хв);

3.     Виконання відомих дітям основних рухів (1-2 рухи);

4.     Біг у повільному темпі (2-3 хв);

5.     Гра великої рухливості (естафета).

ІІІ. Заключна частина

Мета заключної частини заняття - забезпечення поступового переходу дітей від стану збудження до стану спокою.

Складові елементи заключної частини заняття:

1.     Повільний біг (1-1,5 хв);

2.     Ходьба;

3.     Виконання 6-8 вправ на дихання.

Примітка. Заняття на майданчику може складатися лише з рухливих ігор (4-5) з різними основними рухами: 1-2 гри середньої рухливості; 2-4 гри великої рухливості; 1 гра малої рухливості тощо.

 Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.