Інноваційні освітні технології

Конспект ранкової зустрічі на тему «Хлопчики і дівчатка» для молодшої групи

Мета: створення спільноти y грyпі, розвиток навичок спілкyвання, соціальних навичок; створення позитивного настрою; формування довіри між дітьми; розвиток yміння говорити і слyхати один одного, при розмові звертатися на ім'я; поглибити знання про хлопчиків і дівчаток, їх спільні і відмінні особливості і якості...

Інтегроване заняття для молодшої групи на тему «Віночок для Катрусі»

Українознавство: закріплювати знання дітей про Батьківщину, яка називається Україною, про її народ - українців; вдосконалювати знання про предмет українського національного вбрання - віночок зі стрічками; формувати стійкий інтерес та повагу до українських звичаїв і традицій - плетіння віночка, символічного значення квітів та стрічок у віночку...

Навчання дошкільників розповіді засобами наочного моделювання. Консультація для вихователів

На сьогодні немає необхідності доводити, що розвиток мовлення найтіснішим чином пов’язаний із розвитком свідомості, пізнанням навколишнього світу, розвитком особистості в цілому. Відомо, що процес розвитку мовлення в дошкільників протікає під керівництвом дорослого. Однак при цьому ефективність педагогічного впливу залежить від активності дитини в умовах мовленнєвої  діяльності. Чим активніша дитина, тим краще результат. Педагогу важливо спонукати дітей до мовленнєвої  діяльності, стимулювати мовленнєву активність не тільки в процесі щоденного спілкування, але і в процесі спеціально організованого навчання...

Інноваційні технології та форми роботи, які використовуються в освітньому процесі Квасилівського ЗДО (ясла-садок). Методична скарбничка для вихователя

Сучасна освіта потребує від фахівців професіоналізму, мобільності, здатності до творчого використання нової інформації та освітніх технологій на практиці. Завдання методичної служби та адміністрації ЗДО - постійно мотивувати педагогів до самоосвіти та оновлення знань. Адже на якому етапі життя і професійного шляху не перебував би фахівець, він не може вважати свою освіту завершеною, а свою професійну компетентність - цілком сформованою. Потреба в самоосвіті завжди захищає особистість від інтелектуального зубожіння...

Інтегроване заняття з пріоритетом соціально-природничих завдань на тему «Осінні явища. Одяг та взуття для хлопчиків і дівчаток» Середня група

Активізувати пізнавальну діяльність дітей; продовжити розширювати знання про характерні ознаки осені,  зміни, що відбуваються в природі з приходом осені, осінні явища; вчити встановлювати причино-наслідкові зв'язки між явищами природи, станом погоди та одягом людей; закріпити назви пір року, осінніх місяців, погодних та природних явищ; вправляти дітей у доборі рим та складанні віршованих рядочків...

Традиційні та інноваційні методи навчання учнів та дошкільників в умовах НУШ

Ефективність освіти в сучасній школі чи дитсадку залежить від уміння педагога правильно вибрати методи і прийоми навчання в конкретних умовах для кожного заняття чи уроку...

Інтегроване заняття як основна форма інтегрованої навчально-пізнавальної діяльності в ЗДО. + ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Останні роки все більше уваги приділяється інноваційним формам проведення занять у ДНЗ. Основною формою навчання дошкільників у процесі організованої пізнавальної діяльності було й залишається заняття. Це поняття багатьма трактується по-різному. Поширеним є підхід, відповідно до якого заняття, на жаль, сприймається, як урок з формування нового знання, такий, як у школі...

Інтегроване заняття з пріоритетом завдань валеологічного змісту для дітей групи раннього віку на тему «Овочі і фрукти - корисні продукти»

Ознайомлення з природним довкіллям, валеологія: формувати у дітей поняття про осінні явища природи (холодно, сонечко не гріє, ідуть дощі, опадають листочки); збагатити знання про овочі та фрукти, їх значення для здоров'я людини; вчити розрізняти овочі та фрукти за зовнішнім виглядом, формою, кольором та правильно називати їх. Формувати узагальнюючі поняття: «овочі», «фрукти»...

Інтегроване заняття з пріоритетом завдань художньо-мовленнєвої діяльності для ІІ молодшої групи на тему «У казці звірі свою мову мають»

Закріпити та розширити знання дітей про домашніх та диких тварин, їх дитинчат, будову тіла, особливості поведінки, спосіб життя та живлення; виховувати гуманні почуття та любов до тварин...

Інтегроване заняття для дітей старшої групи на тему «Професія кухаря. Моє право на здорове харчування»

Продовжити знайомити дітей з працею кухаря (готує смачні страви, піклується про дітей і людей, щоб були ситі), з назвами предметів, необхідних для роботи кухаря; виховувати повагу до праці кухаря...

Інтегроване заняття для дітей старшої групи на тему «Глина та її властивості»

Дати дітям знання про глину, її властивості, способи видобування та використання...

Інтегроване заняття на тему «Допитливий Смайлик» (старша група) + ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Узагальнити знання дітей про стихійні лиха в природі та закріплювати правила поведінки під час них...

Інноваційність освітнього процесу, побудованого на інтеграційних засадах: обмін досвідом роботи. + ПРЕЗЕНТАЦІЯ

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти України (2012) подано базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, подальше створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору. Донедавна суть педагогічної роботи з дошкільниками полягала в озброєнні їх знаннями, вміннями та навичками, що знадобляться їм у майбутньому...

Концепція «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» - в дії

Документ визначає мету, шляхи та етапи реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 2029 року. Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

Інноваційні педагогічні технології в роботі з дошкільниками: експрес-огляд

Пропоновані параметри мовленнєвого становлення дошкільника представлені з позицій комунікативного підходу до розвитку засобів мовлення... 

ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВИХОВАТЕЛЯ: змінюються вимоги

Сучасний вихователь закладу дошкільної освіти - це творчий педагог, який активно впроваджує інноваційні методи роботи з дітьми й безперервно працює над самовдосконаленням та фаховим розвитком. Важливим показником успішної діяльності є наявність педагогічних напрацювань та відкриттів, які в узагальненому вигляді становлять досвід роботи вихователя дитячого садка. Він є основою та фундаментом для науково-методичної роботи педагогічних колективів, що сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня працівників, забезпечує розвиток майстерності вихователя та поліпшує якість навчання та виховання в цілому...

Впроваджуємо музейну педагогіку. Значення міні-музеїв у дошкільному навчальному закладі

В даний час проявляється все більший інтерес до традицій, звичаїв, історії, культури своєї Батьківщини. В ДНЗ вирішуються завдання з раннього прилучення дітей до народної культури, пізнання минулого. Одна із перспективних форм ознайомлення дітей з рідним краєм - організація в дитячих садках етнографічних кімнат, міні-музеїв...

Педагогічний дизайн заняття в ДНЗ. Консультація для вихователів

К. Крутій у своїй статті «Термінологічне поле дошкільної дидактики: дизайн, сценарій чи все-таки конспект заняття?» замість терміну «конспект заняття» пропонує вживати більш сучасну термінологію - «педагогічний дизайн заняття»...

Мультисенсорний підхід до організації освітнього процесу в ДНЗ. Виступ

Ефективним засобом довготривалого підтримання інтересу дітей до заняття та попередження їх втоми є використання мультисенсорного підходу до організації освітнього процесу. Нейрофізіологічні дослідження науковців довели, що діти краще засвоюють знання, коли «вмикаються» усі канали сприймання: слух, зір, дотик, нюх, смак...

КАРТОТЕКА новітніх технологій, інновацій, кращих ППД, які використовуються в освітньому процесі педпрацівниками Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)

Педагогічний колектив Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) активно використовує в освітньому процесі з дошкільниками сучасні освітні технології, кращі перспективні досвіди роботи та радо ділиться власними творчими здобутками...

Використання відкритих запитань на занятті для розвитку творчих здібностей дитини

Неможливо модернізувати освітню діяльність в ДНЗ без активного використання інноваційних педагогічних технологій...

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються у ДНЗ

Призначення та структура інноваційних технологій дають широкі можливості для впровадження диференційованого навчання як на заннятях, так і в повсякденному житті з урахуванням індивідуальних можливостей пізнавальної діяльності кожної дитини, що робить навчальний процес не лише цікавим і посильним для кожного малюка, а і дає можливість дорослому якомога ефективніше працювати на визначеному рівні складності, як з усім дитячим колективом в цілому, так і з кожним окремо, коригуючи і спрямовуючи його розвиток...

Вимоги до підготовки та проведення сучасного заняття в ДНЗ

Оскільки в основу Базового компонента покладено особистісно орієнтовну модель дошкільної освіти, освітяни мають свідомо і з розумінням справи поставитися до поступового переходу від навчально - дисциплінарної моделі до особистісно орієнтованої: у навчально-дисциплінарній моделі освіти центральною фігурою, розпорядником життя дитини виступає педагог, основним життєвим контекстом - навчальна діяльність (заняття), а основними досягненнями - знання, уміння, навички; центральною фігурою особистісно орієнтованої моделі освіти, розпорядником життя є дитина як його активний суб'єкт, життєвим контекстом - особистісне буття, діяльність, основними досягненнями - життєва компетентність дитини. Перехід до особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти - професійне завдання кожного педагога.

Використання сучасних методів розвитку дитини в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

Педагогічний колектив ДНЗ активно використовує у практиці освітньої роботи з дошкільниками сучасні методи і прийоми...