Інноваційні технології та форми роботи, які використовуються в освітньому процесі Квасилівського ЗДО (ясла-садок). Методична скарбничка для вихователя

Сучасна освіта потребує від фахівців професіоналізму, мобільності, здатності до творчого використання нової інформації та освітніх технологій на практиці. Завдання методичної служби та адміністрації ЗДО - постійно мотивувати педагогів до самоосвіти та оновлення знань. Адже на якому етапі життя і професійного шляху не перебував би фахівець, він не може вважати свою освіту завершеною, а свою професійну компетентність - цілком сформованою. Потреба в самоосвіті завжди захищає особистість від інтелектуального зубожіння...

Інноваційні педагогічні технології – це цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в освітню практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів. Вони охоплюють освітній процес від визначення мети до результатів.

Інноваційні педагогічні технології:

 • технологія особистісно орієнтованої освіти;
 • технології створення сучасного інформаційногоосвітнього середовища для дитини;
 • технологія розвивального навчання і виховання (Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова);
 • технологія формування критичного мислення (ейдетика, мнемотехніка, друдли, картки-схеми, коректурні таблиці, асоціативні карти, структурно-логічні схеми, розповідання за схемами, опис предметів за схемами-моделями, моделювання казки, моделювання проблемних ситуацій, логічні блоки Дьєнеша, кольорові палички Кюїзенера, інтелектуальні ігри Нікітіних, розвивальні ігри В. Воскобовича та ін.);
 • технологія розвитку творчої особистості - ТРВЗ (Г. Альтшуллера);
 • технологія інтегрованого навчання та виховання;
 • технологія індивідуалізації та диференціації освітнього процесу, компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання дошкільників;
 • технологія гуманізації освітнього процесу;
 • технології нетрадиційних підходів до вирішення завдань фізичного виховання дошкільників;
 • здоров'язбережувальні технології: впровадження профілактичних (різні види самомасажу; ходіння по «доріжках здоров'я»; коригувальні вправи (на профілактику плоскостопості, постави); оздоровча ходьба (в середньому темпі); оздоровчий біг; загартувальні процедури тощо); профілактично-лікувальних (фітотерапія, ароматерапія, вітамінотерапія, вживання фітонцидів, вживання «добрих слів» тощо); оздоровчих технологій терапевтичного спрямування (арттерапія, пісочна терапія, сміхотерапія, казкотерапія, музикотерапія, кольоротерапія, ігротерапія, художня гімнастика, пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, фітбол-гімнастика, психогімнастика, зорова гімнастика, коригувальна гімнастика, міогімнастика (вправи для язичка), дитячий фітнес, чирлідинг-гімнастика, танцювально-ритмічна гімнастика тощо);
 • валеологізація освітнього процесу (введення до розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності усіх вікових груп занять з основ здоров'я (валеології та безпеки життєдіяльності);
 • інтерактивні технології;
 • ігрові технології;
 • інформаційно-комунікаційні технології (мультимедійні, мережеві);
 • проектні технології;
 • музейна педагогіка;
 • козацька педагогіка;
 • авторські технології відомих майстрів педагогічної праці тощо.

Інноваційні форми роботи з дітьми:

 • інноваційні види занять (комплексні, комбіновані, інтегровані, проект);
 • нетрадиційні заняття (міні-заняття; заняття-мандрівка; заняття-квест; заняття-казка; заняття-пошук; заняття-дослідження; заняття-вікторина; заняття-дискусія; заняття з логіки; заняття з українознавства; заняття з малювання з використанням нетрадиційних технік; заняття-відкриття; заняття-сюрприз; заняття-брейн-ринг; заняття-КВК; заняття-тренінг; заняття-інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»; урок ввічливості; урок милосердя і доброти; урок милування в природі; урок пам'яті; урок патріотизму; урок мислення; урок кулінарії тощо);
 • нетрадиційні свята і розваги, різні види театрів, дослідницько-пошукова діяльність, гурткова робота;
 • фізкультурно-оздоровчі заходи (оздоровчі прогулянки; піші переходи; фізкультура на свіжому повітрі; малі олімпійські ігри; фізкультурно-оздоровчі заняття; гімнастика пробудження після сну, ритмічна гімнастика, флешмоби, конкурси тощо);
 • проведення ранкових зустрічей;
 • організація освітніх ситуацій та освітніх подорожей (відповідно тематики тижневого освітнього блоку чи теми дня).

Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.