Використання сучасних методів розвитку дитини в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

 • Метод проектів;
 • Метод музейної педагогіки;
 • Методи педагогіки ненасилля;
 • Спільне спостереження та обговорення;
 • Метод наслідування дій чи поведінки дорослого;
 • Метод опосередкованого керівництва діяльністю дітей (непряме керівництво);
 • Розв'язання проблемних ситуацій;
 • Метод АСД (активізації спонтанної діяльності);
 • Використання відкритих запитань;
 • Використання навідних запитань;
 • Створення ситуації виклику (прийом непрямого запрошення до самостійних дій, провокування й спонукання дітей до активності через надання їм нових можливостей);
 • Полілог (метод активного навчання і розвитку дитини);
 • Методи дослідницько-пошукової діяльності;
 • Евристичний метод (дитина сама робить відкриття щодо об'єкта, явища, самої себе);
 • Репродуктивний метод (закріплення знань дитини через самостійні вправляння, повторення);
 • Інформаційно-рецепторний метод (отримання готових знань від педагога у вигляді інформації);
 • Метод превентивності (профілактика, запобігання, оберігання від нездорового способу життя, шкідливих звичок);
 • Метод моделювання (ігрових та проблемних ситуацій);
 • Метод «занурення» (висвітлення теми через різні види діяльності);
 • Метод «входження в героя (картину, малюнок)»;
 • Методи розвитку логічного мислення (використання логічних завдань, кросвордів, ребусів, ломиголовок тощо);
 • Колективна розповідь (за малюнком, план-схемою, моделлю тощо);
 • Метод ПВО (позитивної випереджувальної оцінки, похвала наперед, авансом);
 • Метод апперцепції (звернення до попереднього життєвого досвіду дитини);
 • Методи ТРВЗ: вирішення протиріч; «оживлення» предмета»; «мозковий штурм»; «спроб і помилок»; «дискусія»; нетрадиційні методи роботи з казкою; МКЗ (метод контрольних запитань); МФО (метод фокальних об'єктів: перенесення властивостей одного предмета на інший); метод синектики (поєднання різних несумісних елементів в одному предметі);
 • тощо