Інклюзивна освіта

ДОВІДКА про результати моніторингу динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами у Квасилівському ЗДО на кінець 2022/2023 н. р.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 (зі змінами) «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр», наказу МОН №54 від 16.01.2020 року «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти», плану роботи Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на 2022/2023 навчальний рік, Положення про внутрішню систему якості освіти у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок), наказу директора по ЗДО проведений моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами (далі - ООП)...

Які обов'язки вихователя в інклюзивній групі? Групова консультація для педагогічних працівників ЗДО

Професійна діяльність вихователя інклюзивної групи відрізняється від діяльності вихователя групи без інклюзивного навчання. Для роботи в інклюзивній групі у вихователя мають бути сформовані моральні установки в галузі інклюзивної освіти, професійній компетентності, ціннісні орієнтації та психологічна готовність до навчання й виховання дітей з ООП в інклюзивному середовищі...

ТАБЛИЦЯ спільних обов'язків вихователя та асистента вихователя інклюзивної групи

Перед відкриттям групи дітей з інклюзивним навчанням потрібно чітко обговорити обовязви вихователів та асистента вихователя, ознайомившись із таблицею спільних обовязків педагогів...

Аутизм - інвалідність, що межує з геніальністю. Хто вони насправді - діти-аутисти?

Люди помилково думають, що ці дітлахи живуть в якомусь іншому світі. Це не зовсім так, вони живуть у нашому світі, але сприймають його інакше...

Дитина з агресивною поведінкою - спілкуємося ефективно

Обміркуйте в сімейному колі причини агресивної поведінки своєї дитини. Ними можуть бути...

Успішна освіта для дітей з розладами аутистичного спектра

Як відомо, дітей з розладами аутистичного спектра (скорочено, з аутизмом) дуже важко долучити до навчального процесу в закладі освіти.  Тому виникають запитання. По-перше, чи можуть діти з аутизмом, адаптуватися до процесу навчання разом з однолітками? І по-друге, чи здатні вони ефективно навчатися в освітньому середовищі?...

Порадник батькам дитини з розладами аутичного спектру

Спостерігайте за дитиною. Ведіть докладні записи своїх спостережень за найменшими проявами поведінки дитини. Що саме робить дитина? Наскільки довго здійснює ту чи ту стереотипну дію? Чи робить перерви під час дій? Куди дивиться? Як реагує, коли її намагаються відволікти? Як змінюється її вираз обличчя?...

Робота з дітьми з розладами аутичного спектра в ЗДО

Розлади аутичного спектра (РАС) - порушення психічного розвитку, що характеризується вираженим дефіцитом соціальної взаємодії, здатності до спілкування та пізнання довкілля, втратою інтересу до реальності...

Дитина з розладами аутистичного спектра у звичайному ЗДО: що має знати вихователь

Щороку в Україні кількість дітей із розладами аутистичного спектра (РАС) зростає. РАС - психічне порушення, для якого властиві аномальна поведінка й труднощі у соціальній взаємодії. Від дитини з нормотиповим розвитком дитина з РАС зовнішньо нічим не відрізняється. Утім, вона може важко йти на контакт, тривалий час не говорити, часто повторювати однакові рухи...

Співпраця закладів освіти та Інклюзивно-ресурсних центрів

Мережа інклюзивно-ресурсних центрів розвивається не лише у великих містах, а й у  об'єднаних територіальних громадах. В них працюватимуть: корекційні педагоги, практичні психологи, вчителі-логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги, вчитель з лікувальної фізкультури...

Законодавча і нормативно-правова база інклюзивної освіти в Україні

Ратифікація Україною міжнародних документів у сфері захисту прав людини, зокрема Конвенції ООН про права дитини у 1991 році, створила підґрунтя для подальших дій з обстоювання права на освіту для усіх дітей, в тому числі дітей з інвалідністю...

Основні міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти

Інклюзивна освіта як правовий підхід, що забезпечує право на освіту та рівні можливості на участь у освітньому процесі для усіх дітей без винятку, знайшла своє відображення у багатьох міжнародних документах. У першу чергу, в тих, які стосуються основних прав і свобод людини...

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА з інклюзивної освіти в ЗДО

У роботі з дітьми з особливими освітніми потребами використовуємо наступні програми і нормативно-правові документи:

Робота з дітьми з розладами аутичного спектра в закладі дошкільної освіти: з чого починати?

Розлади аутичного спектра (РАС) - порушення психічного розвитку, що характеризується вираженим дефіцитом соціальної взаємодії, здатності до спілкування та пізнання довкілля, втратою інтересу до реальності...

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ з проблеми «Діти з особливими освітніми потребами: правила взаємодії з ними»

01 лютого 2017 року у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) відбувся психологічний практикум з проблеми «Діти з особливими освітніми потребами: правила взаємодії з ними» Мета: надати практичну допомогу педагогам у взаємодії з особливими дітьми...

Фізичне виховання дітей з порушенням мовлення

 У дітей з порушенням мовлення спостерігається порушення загальної і дрібної моторики, недостатність рухової сфери різного ступеня, дихання поверхневе, а також - порушення рівноваги і тонусу м'язів, уповільнення рухів...

Раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами. Обмін досвідом у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок)

 В Законі України «Про дошкільну освіту» визначено збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров'я дитини як першочергове завдання розвитку, навчання, виховання дітей, тому що дошкільний вік є визначальним у формуванні особистості. Суттєво іншого підходу потребують діти з особливими освітніми потребами...

Особливості фізичного виховання дітей із порушеннями зору. Консультація для вихователів

Діти з порушеннями зору потребують особливої уваги як зі сторони педагога, так і батьків. Основними завданнями фізичного виховання дітей з порушеннями зору є:

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО

 Беззаперечно, що кожна дитина - особлива. Але все ж є діти, про яких говорять «особливі» не для того, щоб підкреслити унікальність здібностей, а задля того, щоб відмітити ті особливі потреби, які відрізняють їх від інших дітей. Незалежно від стану здоров'я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, кожна людина має право на повноцінне життя, освіту, якість якої не відрізняється від якості освіти решти людей...

Нормативно-правова база у галузі освіти дітей з особливими освітніми потребами

 Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 6 липня 2010 року № 1224...

Про здійснення соціально-педагогічного патронату

  Статтею 11 Закону України «Про дошкільну освіту» визначено, що повноваженнями дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян, які проживають на відповідній території, в здобутті дошкільної освіти, здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодія з сім'єю, поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку...

Про впровадження інклюзивної освіти у закладі

  З метою забезпечення дошкільною освітою дітей з особливими освітніми потребами, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу та об'єднання зусиль дошкільного навчального закладу, лікарської амбулаторії і батьків у створенні оптимальних умов  для їх навчання, виховання і розвитку в умовах ДНЗ...

Розвиваємо мову дитини (Методичний порадник для вихователів)

  Заняття з розвитку мовлення та мовленнєвого спілкування дошкільників буде ефективним за умови повноцінної реалізації мовленнєвого потенціалу кожної дитини, в тому числі й з обмеженими можливостями...

Розвиваємо мову дитини (Методичний порадник для батьків)

  Мовлення - це основа спілкування, розуміння, комунікабельності в суспільстві. Воно є не лише засобом для передачі думки, але й естетичним засобом. Однак повноцінний розвиток особистості дитини неможливий без виховання правильного мовлення...

Корекційно-розвивальне заняття у молодшій групі за мотивами казки «Курочка Ряба»

Тривалий час дитина із затримкою психічного розвитку потребує допомоги дорослого. Спочатку це може бути сумісна дія, яку дорослий виконує рукою малюка, а  потім зразок, який він демонструє дитині. Корекційні заняття з дитиною проводяться у вигляді гри...

Комплексна програма фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня дошкільників

 У закладі створена раціональна система фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи з урахуванням вимог програм для дітей загального розвитку та корекційних програм. Великого значення надаємо активному впровадженню здоров'язбережувальних технологій в освітній процес...

Класифікація основних груп дітей з особливостями психофізичного розвитку, типи порушень

За міжнародною класифікацією раннього втручання потребують діти з порушеннями інтелекту, зору та слуху, руху, з комунікаційними та мовленнєвими проблемами, аутизмом, порушеннями поведінки, а також діти біологічного та соціального ризику: недоношені та з малою вагою, після внутрішньоутробних інфекцій або тяжких пологових травм, діти, які піддавалися насильству в сім'ї тощо.

Рекомендації для педагогів, які працюють з дітьми, що мають обмежені можливості здоров'я

Інклюзивна практика - це створення культури ДНЗ, яка заохочує до небайдужого ставлення до кожного,  розробки сучасних методів та форм роботи, які сприяють зменшенню перешкод на шляху залучення дітей до повноцінного життя...

Бережемо зір дитини (Методичний порадник для вихователя)

  На сьогодні в Україні порушення зору посідають перше місце серед інших розладів. До цієї групи належать сліпі (близько 10%) та слабозорі (люди із зниженим зором). Сліпими вважаються особи, у яких повністю відсутні зорові відчуття або ж ті, котрі мають лише незначну частку світловідчуттів (гострота зору до 0,004). Слабозорими - ті, хто має значне зниження зору (в межах від 0,05 до 0,2 при використанні коригуючих окулярів). Внаслідок неповного чи спотвореного сприйняття довкілля уявлення таких дітей певною мірою збіднені, фрагментарні, одержана інформація погано запам'ятовується...

Корекційно-розвивальні заняття для дітей з особливими освітніми потребами:основні завдання та напрямки роботи (Методичний порадник)

   Інклюзивне навчання в умовах ДНЗ забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу інклюзивної освіти дошкільників покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує рівноцінне ставлення до них, але створює спеціальні умови для їх перебування в ДНЗ...

Інклюзивна освіта в умовах ЗДО

Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу . Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами у ДНЗ за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Отримані поза соціумом знання і вміння не можуть допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, а, отже, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства...

Головні завдання інклюзивного навчання в ЗДО (Методичні рекомендації для педагогічних працівників)

Інклюзивне (інтегроване) навчання в дошкільних навчальних закладах вимагає створення  спеціальних умов з метою забезпечення виконання корекційно-розвивального та навчально-виховного процесів дітей з особливими потребами. Інклюзивне (інтегроване) навчання та виховання може бути запроваджено для наступних категорій дітей...