ТАБЛИЦЯ спільних обов'язків вихователя та асистента вихователя інклюзивної групи

 

Обов'язки

вихователя

Спільна робота вихователя

та асистента вихователя

Обов'язки

асистента вихователя

Моніторинг

 

Провести  моніторинг навчальних потреб на основі даних про групу та про вихованців, у тому числі з ООП

 

Обговорити можливості  вихованця  з ООП, його сильні та слабкі сторони.  Відвідувати засідання КППС дитини зі складання ІПР.

 

Вести спостереження за особливостями психофізичного розвитку вихованця з ООП  Відвідувати засідання КППС дитини зі складання ІПР

 

Розробка програми

 

Розробити освітню програму на основі ІПР та індивідуальних освітніх потреб вихованця, розглянути альтернативи.

 

Обговорити бажані результати для вихованця.
Обговорити освітні, поведінкові та емоційні цілі. Участь у розробці ІПР вихованця з ООП

Підготувати індивідуальну програму розвитку (ІПР).
Оновлювати інформацію про вихованців та ІПР.

 

Планування

 

Спланувати роботу на занятті та підібрати дидактичні ресурси відповідно до теми дня.
Вибрати належний вид роботи згідно з ІПР.
Визначити пріоритети.

Обговорити підготовку матеріалу та зміст календарного плану з огляду на  потреби  вихованця.

 

Допомогти у доборі та складанні матеріалів, у розробці візуальних засобів, надати іншу подібну допомогу вихователю.

 

Спостереження

 

Розробити чітку систему організації освітнього процесу в інклюзивній групі та очікувань щодо навчальних можливостей вихованця з ООП.
Працювати відповідно до розробленої ІПР.

Регулярно зустрічатись, щоб обговорити досягнення вихованця з ООП.
 Обговорити реальний етап навчальних досягнень вихованця з ООП, його відповідність очікуванням, виконання ІПР.

 

Працювати відповідно до системи організації освітнього процесу в інклюзивній групі, правил поведінки та очікувань можливостей вихованців з ООП, його ІПР.
Документувати та звітувати вихователю (за потреби).

Навчання

 

Виконувати програмові завдання заняття, проводити навчання згідно із цим планом заняття.
Спостерігати за процесом
навчання, за потреби
допомагати вихованцям з ООП. Залучати вихованців з ООП
до виконання окремих
видів діяльності спільно
з групою.
Моделювати навчальні
методи та належну мову.
Надати асистентам ресурси

Чітко висловити результати та обмінятись досвідом.
Обговорити конкретністратегії, діяльність та  результати, виконання завдань ІПР.
Обговорити розташування робочого місця.
Обговорити необхідність гнучкого розкладу відвідування занять вихованцями з ООП

 

 

 

 

Проводити  додаткове пояснення вихованцям з ООП, адаптувати завдання, враховуючи можливості
вихованців з ООП, корегувати
їх освітню діяльність.
Спостерігати за їх діяльністю.
Формувати та сприяти закріпленню конкретних умінь, навичок.
Сприяти розвитку зв'язного мовлення дітей з ООП (під керуванням вихователя)
Вести спостереження, надавати вихователю об'єктивну інформацію щодо розвитку вихованців з ООП

Оцінка

 

Слідкувати за динамікою розвитку вихованців з ООП та оцінювати її.
Слідкувати за виконанням ІПР.

 

 

 

Обговорити результати спостереження за дитиною з ООП. Обмінятись інформацією.
Обговорити пропозиції щодо доповнення ІПР (чи внесення змін)

 

 

 

Спостерігати за поведінкою
вихованців та надавати інформацію вихователю.
Збирати та записувати дані для подальшого  моніторингу якості освіти вихованця, внесення доповнень до ІПР.

Вносити пропозиції вихователю щодо завдань, розроблених для вихованця
з ООП

Звітування

 

Звітувати перед батьками та КППС дитини

 

 

 

 

Обговорити результати розвитку вихованця, виконання ІПР. Дотримуватися конфіденційності.  Мати інформацію про поточний стан справ та обговорювати інформацію про поточний стан справ та завдання на перспективу

 

 

 Звітувати перед вихователем щодо сильних сторін вихованця з ООП, його досягнень  та потреб.
Звітувати перед вихователем стосовно поведінки дитини та її наслідків.

Брати участь у підготовці інформації про поточний стан справ та завдання на перспективу.

 

Педагогічне наставництво вихователя-методиста Раїси СЕМЕНЮК