Комплексна програма фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня дошкільників

У закладі створена раціональна система фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи з урахуванням вимог програм для дітей загального розвитку та корекційних програм. Великого значення надаємо активному впровадженню здоров'язбережувальних технологій в освітній процес. З цією метою проведена чітка інтеграція всіх можливих здоров'язбережувальних технологій протягом дня в освітній процес здорових дітей та дітей з особливими освітніми потребами і створено методичний порадник "Комплексна програма фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня дошкільників". Для кожної вікової групи підібрані свої комплекси здоров'язбережувальних технологій, враховуючи її умови, температурний режим, особливості розвитку дітей з порушенням здоров'я, їх вікові і потенційні можливості.

Див. прикріплені файли