Про впровадження інклюзивної освіти у закладі

 

УКРАЇНА

КВАСИЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)

______________________________________________________________________________

НАКАЗ

 

08 вересня 2015 року                         смт. Квасилів                                          № 64

Про впровадження інклюзивної  освіти у закладі

             З метою забезпечення дошкільною освітою дітей з особливими освітніми потребами, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу та об'єднання зусиль дошкільного навчального закладу, лікарської амбулаторії і батьків у створенні оптимальних умов  для їх навчання, виховання і розвитку в умовах ДНЗ

НАКАЗУЮ:

         1. Для координації діяльності всіх учасників освітнього процесу створити групу психолого-педагогічного супроводу (ППС) дітей з особливими освітніми потребами у складі:

 • завідувача Лисак О.М.
 • вихователя-методиста Семенюк Р.Ф.
 • медичної сестри старшої Ковтун Л.М.
 • інструктора з фізкультури Момоток Т.Р.
 • практичного психолога Турченюк І.О.
 • вихователів вікових груп, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами.

          2. Сестрі медичній старшій Ковтун Л.М.:

        2.1. Провести облік дітей з особливими потребами на підставі медичних висновків представлених батьками у заклад.

                                                                                    Після прийому дітей у заклад.

        2.2. Отримати згоду кожного з батьків на обробку персональних даних.

                                                                                         При прийомі дітей у заклад.

        2.3. Затвердити заходи щодо оздоровчо-корекційної роботи з даними дітьми (додаток).           

        2.4. Надавати консультативну допомогу батькам дітей з особливими потребами з питань оздоровчо-корекційної роботи в умовах сім'ї.

                                                                                                                       Постійно.

         3. Вихователю-методисту Семенюк Р.Ф.

         3.1. Скласти план роботи педагогічного колективу з дітьми з особливими освітніми потребами та винести для обговорення в колективі.

                                                                                                              До 10.09.2015р.

        3.2. Розробити методичні рекомендації з питань організації освітньої роботи з дітьми з особливими потребами.       

                                                                                                                               До 10.09. 2015р.

        3.3. Провести консультації для педагогічного колективу з метою організувати систему роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку.

                                                                                                                  Вересень.

        3.4. Здійснити підбір навчально-методичного забезпечення освітнього процесу  спрямованого на виконання корекційно-розвивального та навчально-виховного процесів дітей з особливими потребами.

                                                                                                           До 15.09.2015р.

        3.5. Розробити спільно з вихователями критерії оцінювання досягнень  дітей з особливими освітніми проблемами.

                                                                                                         Вересень 2015р.

         4. Вихователям, інструктору з фізкультури, музичним керівникам:

         4. 1. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами  шляхом:

 • ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо здійснення інклюзивної освіти дошкільників;
 • здійснення спостереження за дітьми з особливими потребами, їх індивідуальними особливостями, емоційним та фізичним станом, можливостями;
 • проведення педагогічної діагностики, індивідуальних бесід, вивчення продуктів діяльності дітей з особливими освітніми потребами, з метою визначення рівнів їх розвитку;
 • складання індивідуальних програм розвитку для кожної дитини з обмеженими можливостями за станом здоров'я;
 • створення оптимальних умов та підготовки предметно-ігрового розвивального середовища для занять з дітьми з особливими потребами;
 • включення дитини з вадами розвитку в освітній процес, координація дитячої діяльності, дозування навантажень;
 • налагодження співпраці з батьками та відповідними спеціалістами для інклюзивного навчання та виховання дітей.

                                                                                                                        Постійно.

        4.2. Проводити просвітницьку роботу (різними формами) з батьками дітей з особливими потребами.                                                                           

Постійно.

        4.3. Проводити моніторинг освітньої діяльності даних дітей.

                                                                                           Вересень, січень, травень.

        5. Практичному психологу Турченюк І.О.:

        5.1.Організувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами через психологічне забезпечення індивідуальних освітніх програм.

                                                                                                              Протягом року.

        5.2. Провести добір діагностичного інструментарію, рекомендованого для роботи з різними категоріями дітей відповідно до наявного дефекту розвитку та провести діагностику рівня їх розвитку. 

                                  Вересень, жовтень.

        5.3. Проводити корекційно-відновлювальну роботу з дітьми з особливими  потребами у відповідності до системи розроблених заходів у ДНЗ та новітніх досягнень у галузі корекційної педагогіки, спеціальної психології.

                                                                                                               Протягом року.

        5.4. Формувати психологічну готовність педагогів до взаємодії з дитиною з особливими потребами шляхом організації просвітницьких тренінгів.

                                                                                                                                            Щоквартально.                                                                                                               

        5.5. Проводити моніторинг результативності корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, з метою виявлення і прогнозування можливих проблем та їх усунення.                         Щоквартально.

5.6.  Скласти практичні поради педагогам, які працюють з дитиною з особливими потребами (відповідно до стану її розвитку).     

Жовтень, листопад.

         6. Контроль стану здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами покласти на медичну сестру старшу Ковтун Л.М. та вихователя-методиста Семенюк Р.Ф.

         7.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач                                                                                                 О.М.Лисак