Рекомендації для педагогів, які працюють з дітьми, що мають обмежені можливості здоров'я

 Вихователям:

 • періодично здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у засвоєнні знань, умінь і навичок, різних видів діяльності та адекватно оцінювати причини, якими спричинено ці труднощі;
 • ознайомитися з анамнезом та основними видами порушень психофізичного розвитку дитини;
 • вивчити стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини;
 • ураховувати стан слуху, зору, особливості моторики, розвитку мовлення та загального фізичного розвитку дитини;
 • по-материнськи, по-доброму та з великою турботою і любов'ю ставитися до дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, показуючи приклад ставлення до таких дітей всім вихованцям та створюючи умови для їх гарного настрою, самопочуття і розвитку у дитячому садку;
 • планувати і здійснювати індивідуально-диференційований підхід у всіх видах діяльності з урахуванням діагнозу дітей з обмеженими можливостями здоров'я;
 • забезпечувати здоров'язбережувальне середовище та впроваджувати комплекс фізкультурно-оздоровчих засобів протягом дня для зміцнення здоров'я дітей вікової групи, в тому числі й дітей з особливими освітніми потребами;
 • залучати дітей з обмеженими можливостями здоров'я до активної участі в заняттях (індивідуальних, індивідуально-групових, фронтальних), до ігор у підгрупах, до загальних хороводних ігор, індивідуальних та парних трудових доручень, розвиваючи їх інтерес до спілкування з однолітками і збагачуючи життєвий досвід; навчитися спостерігати за дітьми та правильно оцінювати їх розвиток;
 • формувати у дітей навички самообслуговування: учити мити руки й вмивати обличчя, витирати їх індивідуальним рушником; одягатися-роздягатися у певній послідовності, складати свій одяг та доглядати за ним; правильно сидіти за столом, користуватися столовими приборами, їсти самостійно; складати іграшки на місце і підтримувати порядок в ігровому куточку; дотримуватися правил особистої гігієни тощо;
 • співпрацювати з дітьми у практичних справах (це спільні з дорослими: ігри, розповіді-описи, переказ казок та оповідань, трудові доручення, малювання, ліплення, аплікація, декламування віршів, догляд за тваринами та рослинами в куточку природи, виконання посильних ігрових розвивальних завдань тощо), сприяючи розвитку пізнавальної активності та освоєнню нових способів і прийомів дії;
 • розвивати дрібну, артикуляційну та загальну моторику (за допомогою пальчикової, артикуляційної гімнастики, чистомовок, масажу, загально-розвивальних вправ, ігор та індивідуальних розвивальних завдань);
 • створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти налагодженню дружніх стосунків між дітьми і формуванню колективу; привчати здорових дітей допомагати (за потреби), опікуватися однолітками, що мають вади здоров'я;
 •  проводити роботу з батьками з наданням їм правильної інформації та порад з питань розвитку, навчання і виховання дитини, що має обмежені можливості здоров'я.

Інструктору з фізкультури:

 • періодично здійснювати моніторинг фізичного розвитку дітей, що мають труднощі у засвоєнні основних рухів і вправ, різних видів діяльності та адекватно оцінювати причини, якими спричинено ці труднощі;
 • ознайомитися з анамнезом та основними видами порушень психофізичного розвитку дитини;
 • по-материнськи, по-доброму та з великою турботою і любов'ю ставитися до дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, показуючи приклад ставлення до таких дітей всім вихованцям та створюючи умови для їх гарного настрою, самопочуття і розвитку у дитячому садку;
 • здійснювати індивідуально-диференційований підхід під час підготовки та проведення занять з фізкультури, спортивних свят і розваг; формувати інтерес до занять фізкультурою і спортом у дітей, що мають обмежені можливості здоров'я;
 • створювати умови для гарного самопочуття «інклюзивних» дітей, регулювати допустимі для них фізичні навантаження, попереджувати їх втому;
 • забезпечувати здоров'язбережувальне середовище та впроваджувати комплекс фізкультурно-оздоровчих засобів на заняттях з фізкультури для корекції та зміцнення здоров'я дітей з особливими освітніми потребами;
 • формувати в дітей з обмеженими можливостями здоров'я базові вміння і навички в рухливих іграх і загальнорозвивальних вправах, елементи техніки виконання всіх видів основних рухів;
 • розвивати загальну рухову активність дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, шляхом залучення до різних видів рухливих та спортивних ігор і вправ, самостійної рухової діяльності з урахуванням їх рухових можливостей;
 • розвивати фізичні якості й рухові здібності: швидкість реакції, спритність, гнучкість, силу, витривалість, координацію;
 •  хвалити та підтримувати дитину за щонайменші прояви старання у різних видах діяльності.

Музичному керівнику:

 • періодично здійснювати моніторинг музичного розвитку дітей, що мають труднощі у засвоєнні знань, умінь та навичок, різних видів музичної діяльності та адекватно оцінювати причини, якими спричинено ці труднощі;
 • ознайомитися з анамнезом та основними видами порушень психофізичного розвитку дитини;
 • створювати сприятливі умови для прояву позитивних емоцій, гарного настрою та самопочуття дітей, що мають обмежені можливості здоров'я; формувати інтерес до занять з музичного виховання;
 • по-материнськи, по-доброму та з великою турботою і любов'ю ставитися до дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, показуючи приклад ставлення до таких дітей всім вихованцям та створюючи умови для їх гарного настрою, самопочуття і розвитку у дитячому садку;
 • здійснювати індивідуально-диференційований підхід у роботі з дітьми, що мають обмежені можливості здоров'я (зменшення навантаження, посильні ігрові завдання);
 • забезпечувати здоров'язбережувальне середовище та впроваджувати комплекс здоров'язбережувальних технологій на заняттях з музичного виховання для корекції та зміцнення здоров'я дітей з особливими освітніми потребами;
 • забезпечувати музичний розвиток, використовуючи у роботі різні види музичної діяльності: слухання музики, співи, рухи під музику, музично-дидактичні та рухливі ігри, хороводи, гра на дитячих музичних інструментах;
 • сприяти розвитку творчих здібностей дітей, залучати їх до активної участі у святах і розвагах музично-естетичного циклу та театралізованої діяльності;
 •  хвалити та підтримувати дитину за щонайменші прояви старання у різних видах діяльності. 

 Практичному психологу:

 • своєчасно проводити ранню діагностику розвитку дітей;
 • ознайомитися з анамнезом та основними видами порушень психофізичного розвитку дитини;
 • здійснювати інтелектуальний, соціально-психологічний й емоційно-вольовий розвиток дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, шляхом добору індивідуальних програм розвитку, навчання і виховання та відповідного ігрового дидактичного оснащення освітнього процесу;
 • приділяти особливу увагу позитивному самопочуттю дітей з обмеженими можливостями здоров'я, збереженню їхнього психічного здоров'я в період адаптації та подальшого перебування в дитячому садку;
 • по-материнськи, по-доброму та з великою турботою і любов'ю ставитися до дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, показуючи приклад ставлення до таких дітей всім вихованцям та створюючи умови для зміцнення їх психічного здоров'я;
 • забезпечувати здоров'язбережувальне середовище та впроваджувати комплекс здоров'язбережувальних технологій в ході проведення корекційно-розвивальних занять з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку;
 • підвищувати активність дітей та їхню самостійність через індивідуальні (індивідуально-групові) корекційно-розвивальні заняття, спрямовані на розвиток навичок комунікативності та пізнавальних здібностей;
 • вести щоденні спостереження за дитиною, її поведінкою, вчасно підмі­чати, правильно розуміти та корегувати особливості її емоційних проявів у процесі регуляції своєї ігрової діяльності і спілкування;
 • вивчати індивідуальні особливості розвитку дітей у єдності інтелектуальної, емоційної та поведінкової сфер їхнього прояву;
 • хвалити та підтримувати дитину за щонайменші прояви старання у різних видах діяльності.