Корекційно-розвивальні заняття для дітей з особливими освітніми потребами:основні завдання та напрямки роботи (Методичний порадник)

 Інклюзивне навчання в умовах ДНЗ забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу інклюзивної освіти дошкільників покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує рівноцінне ставлення до них, але створює спеціальні умови для їх перебування в ДНЗ.

 Отримані поза соціумом знання і вміння не можуть допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, до навчання в школі, а, отже, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства. Діти з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ активно включаються в освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв'язанні проблем, приймати самостійні рішення тощо.

Аналіз закордонної практики свідчить, що інклюзивна освіта передусім є можливістю для дітей з нерізко вираженими вадами психофізичного розвитку. Це, зокрема:

 • окремі форми затримки психічного розвитку;
 • певні мовленнєві відхилення;
 • зниження слуху чи зору;
 • нескладні опорно-рухові вади;
 • порушення емоційно-вольової сфери та ін.

Якщо такі діти мають збережений інтелект, самостійно себе обслуговують, адекватно контактують з однолітками, мають сімейну підтримку, то, за умови фахового психолого-педагогічного супроводу, вони цілком можуть засвоювати культурний досвіт у середовищі здорових однолітків. Згідно з Концепцією розвитку інклюзивного навчання в Україні здійснюється активний пошук та впровадження ефективних шляхів соціальної взаємодії дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку, із їхніми здоровими однолітками. Найпершими, хто помічає проблеми та труднощі у розвитку дитини є батьки, лікарі-педіатри, вихователі. Тому дуже важливо, щоб вони не зволікали, не чекали на спонтанне усунення вади, а звернулися до фахівців.

  Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах ДНЗ та їх соціалізація. Діти з особливими освітніми потребами стають частиною  життя дошкільного закладу, вони включаються в групи загального розвитку. До них ставляться як до рівних і як таких, що заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, які вони є.

Сприятливе соціальне та розвивальне середовище в групі та ДНЗ вцілому є однією з вихідних умов розв'язання проблем інклюзивної освіти. Тому забезпечення такого середовища - одне із основних завдань психолого-педагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку в умовах ДНЗ.

Для створення оптимальних умов інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами проводяться як індивідуальні,  так і групові заняття з корекції їх вад розвитку. Особливої уваги потребують ці діти на спільних заняттях з дітьми загального розвитку. Вихователі, проводячи заняття по підгрупах, першими на заняття залучають дітей молодшої підгрупи, до якої запрошується також і «інклюзивна» дитина.

Робота  з дітьми, що мають особливі освітні потреби, здійснюється за допомогою таких методів:

 • бесіда,
 • переконання,
 • розгляд проблемних ситуацій,
 • сюжетно-рольові ігри,
 • перегляд спеціально відібраних відео сюжетів,
 • читання творів дитячої художньої літератури,
 • розгляд картин та бесіда за змістом,
 • робота на індивідуальних картках,
 • вправи з розвитку дрібної моторики,
 • коригувальні вправи та вправи лікувальної гімнастики тощо.

Корекційно-розвивальні заняття проводять спеціалісти ДНЗ:  практичний психолог, вихователі, інструктор з фізкультури, музкерівник, логопед. Велика увага таким дітям приділяється медичним персоналом закладу та методичною службою ДНЗ.

Див. прикріплені файли 

Прикріплені файли