Класифікація основних груп дітей з особливостями психофізичного розвитку, типи порушень

 Г.Н.Коберник, В.Н.Синьов

 • Діти із сенсорними порушеннями (зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату).
 • Діти із затримкою психічного розвитку.
 • Діти з астенічними, реактивними станами та конфліктними переживаннями.
 • Діти з психопатоподібними формами поведінки.
 • Розумово відсталі діти.
 •  Діти з початковими проявами психічних захворювань (шизофренія, епілепсія тощо).

Т.О. Власова та М.С.Певзнер:

 • Діти з відхиленнями у розвитку, пов'язаними із органічними порушеннями ЦНС.
 • Діти з відхиленнями в розвитку, пов'язаними із функціональною незрілістю ЦНС.
 •  Діти з відхиленнями, пов'язаними із деприваційними ситуаціями.

В.А. Лапшин та Б.П. Пузанов:

 • Діти з сенсорними порушеннями (зору та слуху).
 • Діти з інтелектуальними порушеннями (розумова відсталість та затримка психічного розвитку).
 • Діти з порушеннями мовлення.
 • Діти з комплексними, комбінованими порушеннями.
 •  Діти з викривленим (дисгармонійним) розвитком.

В.М.Коберник та В.М.Синьов:

 • Діти зі стійкими порушеннями слухової функції (глухі, слабочуючі, пізньооглухлі).
 • Діти з порушеннями зору (сліпі, слабобачучі).
 • Діти зі стійкими порушеннями інтелектуального розвитку на основі органічного ураження ЦНС.
 • Діти з тяжкими мовленнєвими порушеннями.
 • Діти з комплексними розладами.
 • Діти з порушеннями опорно-рухового апарату.
 • Діти із затримкою психічного розвитку.
 •  Діти з психопатичними формами поведінки.

Міжнародна класифікація психічних та поведінкових розладів (МКХ-10)

 • Розумова відсталість
 • Порушення психічного розвитку
 • Поведінкові та емоційні розлади, що починаються в дитячому і підлітковому віці
 • Розлади поведінки
 • Змішані розлади поведінки та емоцій
 • Емоційні розлади, специфічні для дитячого віку
 • Порушення соціального характуру
 • Тікозні розлади
 • Інші поведінкові та емоційні розлади, що починаються в дитячому та підлітковому віці