Обмін досвідом

До матеріалів педради. Обмін досвідом щодо особливостей проведення розвивальної роботи з дошкільниками у нових умовах

Як стверджував К. Ушинський, дитина втомлюється не від самої діяльності, а від її одноманітності, тому у роботі з дітьми потрібно чергувати різні цікаві види діяльності...

Формування у дошкільників елементарних географічних понять засобами ознайомлення з природою рідного краю. Обмін досвідом

Формування географічних уявлень - складний і тривалий процес, який починається з моменту народження дитини і триває все життя. Прагнення до нових вражень, цікавість, постійне бажання спостерігати й експериментувати, самостійно шукати нові відомості про світ, традиційно розглядаються як характерні для дошкільника риси поведінки...

Досвід роботи вихователя: узагальнення та презентація

Сучасний вихователь закладу дошкільної освіти - це творчий педагог, який активно впроваджує інноваційні методи роботи з дітьми й безперервно працює над самовдосконаленням та фаховим розвитком. Важливим показником успішної діяльності є наявність педагогічних напрацювань та відкриттів, які в узагальненому вигляді становлять досвід роботи вихователя дитячого садка...

Опис досвіду роботи з проблеми «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників»

Педагогічний досвід роботи вихователя Сенюк Н.Г. «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників» є раціоналізаторським і відображає нові шляхи у вирішенні завдань з основ здоров'я (валеології та ОБЖД), форми, методи і прийоми, систему роботи з безпеки життєдіяльності. Досвід роботи є досить актуальним, оскільки створений з метою удосконалення вимог  програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» з розділу «безпека життєдіяльності» та допомагає вихователям ЗДО чітко і повноцінно планувати навчально-виховну роботу з даного розділу з урахуванням сучасних вимог...

Картка ППД з проблеми «Комунікативна гра як засіб розвитку культури спілкування дошкільників»

Педагогічний досвід роботи вихователя Яремчук В.В. «Комунікативна гра як засіб розвитку культури спілкування  дошкільників» є раціоналізаторським і відображає інноваційні підходи у вирішенні завдань мовленнєвого розвитку дошкільників, формування їх комунікативно-мовленнєвої компетентності...

КАРТКА ППД з проблеми "Комплексна оцінка рівня розвитку дитини-дошкільника"

За матеріалами трьох річної роботи творчої групи вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Рівненського району Рівненської області було створено методичний посібник з творчими напрацюваннями групи...

АНАЛІЗ авторських програм, педагогічних ідей, системи роботи педагогів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) з організації фізкультурно-оздоровчої роботи

Своєчасна і вичерпна діагностика стану фізичної підготовленості дошкільників  дає змогу встановити рівень розвитку рухів і фізичних якостей у дітей, а також визначити ступінь відповідності їхньої фізичної відповідності віковим нормам...

Досвід роботи "Інтегрований підхід до організації і проведення освітнього процесу в ДНЗ"

 В досвіді роботи  проведений опис системи навчально-виховної роботи з дошкільниками у відповідності до нових Державних стандартів дошкільної освіти (БКДО), розкриваються основні аспекти технології інтегрованого навчання дошкільників та її результати, пропагується широке впровадження інтерактивних методів  в освітній роботі з дошкільниками та їх переваги в досягненні основної мети дошкільної освіти - висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь дошкільників,  їх життєвої компетенції...

Картка педагогічного досвіду з проблеми "Інтегрований підхід до організації та проведення освітнього процесу в ДНЗ"

 Педагогічний досвід  «Інтегрований підхід до організації і планування освітньої процесу в ДНЗ» вихователя Черевко Н.В. та вихователя-методиста Семенюк Р.Ф. - результат трьохрічної праці, в якому узагальнено інноваційні підходи та оригінальні ідеї в організації і плануванні освітнього процесу в дошкільному закладі у відповідності до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти України (2012), Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та сучасних підходів до освітньої діяльності в ДНЗ з урахуванням принципу інтеграції, вироблені садовим методичним об'єднанням вихователів Квасилівського ДНЗ (ясла-садок), керівником якого була Черевко Н.В...

Анотація досвіду роботи з фізичного розвитку дошкільників

Педагогічний досвід роботи інструктора з фізкультури Момоток Т.Р. «Технологія проведення занять з фізкультури з інтегрованим підходом до вирішення освітніх завдань» є раціоналізаторським і відображає інноваційні підходи у вирішенні завдань фізичного розвитку дошкільників, систему роботи з даної проблеми...

Анотація досвіду роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників

Педагогічний досвід роботи вихователя Сенюк Н.Г. «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників» є раціоналізаторським і відображає нові шляхи у вирішенні завдань з основ здоров'я (валеології та ОБЖД), форми, методи і прийоми, систему роботи з безпеки життєдіяльності...

Анотація досвіду роботи з мовленнєвого розвитку дітей раннього віку

 Досвід роботи «Мовленнєвий розвиток дитини раннього віку» вихователя -  методиста Семенюк Раїси Федорівни є авторським і передбачає впровадження в освітній процес оригінальних ідей, форм і методів роботи з проблеми мовленнєвого розвитку дітей раннього віку, а також пропонує суттєві зміни в освітній роботі з малюками...

Анотація досвіду роботи з формування мовленнєвого етикету дошкільників

 У методичному посібнику розглянуто особливості формування культури спілкування та мовленнєвого етикету дошкільників. Проведений розширений опис змісту роботи з навчання дошкільників формул мовленнєвого етикету. Розкрито шляхи реалізації завдань з формування мовленнєвого етикету дошкільників через активне впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, сучасних методів і прийомів...

Анотація досвіду роботи з образотворчої діяльності

 У методичній розробці розглянуто значення творів живопису у всебічному розвитку дошкільників та їх естетичні можливості. Удосконалено  сумарні показники навчально-виховної роботи з дошкільниками усіх вікових категорій за освітньою лінією нового БКДО - «Дитина у світі культури»..

Інтегрований підхід до занять з фізкультури: обмін досвідом роботи з дошкільниками

Розвинути компетентну особистість неможливо  без цілісного сприймання дитиною довкілля і всього світу, тому на часі  і з'явився сенкретико-ігровий (інтегрований) підхід до організації всього навчального процесу. Оскільки фізична культура є невід'ємною частиною навчального процесу, то саме інтегрований підхід став першочерговим і пріоритетним напрямом кожного педагога-реформатора, педагога-новатора...

Планування роботи з вивчення і узагальнення досвіду роботи педагога та оформлення його результатів

Якщо в результаті відвідування занять, ознайомлення  з різними аспектами освітнього процесу досвід  роботи педагога відповідає критеріям перспективного педагогічного досвіду, на засіданні  методичної ради ДНЗ чи методичного об'єднання ухвалюється рішення про вивчення досвіду роботи педагога з певної навчально-методичної проблеми, видається відповідний наказ по ДНЗ та складається план роботи з вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду...

Картка педагогічного досвіду музичного керівника

Педагогічний досвід роботи музкерівника Денисюк Олени Михайлівни «Музична гра-драматизація - засіб розвитку творчих музичних здібностей дошкільників » є раціоналізаторським і відображає інноваційні підходи у вирішенні завдань музичного розвитку дошкільників, систему роботи з розвитку творчих музичних здібностей дітей засобами музичної гри-драматизації...

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань

Експертиза методичних розробок проводиться у відповідності до листа РОІППО, згідно якого матеріали претендента на присвоєння педагогічного звання можуть подаватися у таких варіантах:

Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи педагогічних працівників

 Забезпечення якості освітнього процесу, надання кожному педагогу конкретної допомоги, удосконалення педагогічного процесу у всіх вікових групах - основна мета контрольно-аналітичної діяльності ДНЗ. Цієї мети досягаємо завдяки...

Музичний розвиток дошкільників (обмін досвідом)

Музичне виховання є органічною складовою всього навчально-виховного процесу в ДНЗ. Залучення дитини до музики важливо розпочинати у ранньому віці і вводити її у світ музичної культури...