Установчі документи

ІНСТРУКЦІЯ з діловодства Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

Інструкція з діловодства у Квасилівському ЗДО (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», Переліку типових документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р.  № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 р. за № 576/3016, Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07 квітня 2003 р. № 55 та інших нормативно-правових актів...

ПОЛОЖЕННЯ про архівний підрозділ Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності експертних комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року  № 1004, Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради утворив експертну комісію (далі ЕК) для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертної комісії архівного відділу Рівненської держадміністрації...

ПОЛОЖЕННЯ про вебсайт Квасилівського ЗДО

 Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради (Квасилівського ЗДО), розширення інформаційного освітнього простору...

ПОЛОЖЕННЯ про батьківські комітети груп (раду) Квасилівського ЗДО

Положення про батьківські комітети груп (раду) дошкільного  навчального закладу (далі - комітети) визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним  навчальним закладом (далі - заклад)...

ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в Квасилівському ЗДО

Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) (далі - Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти...

ПОЛОЖЕННЯ про методичний кабінет Квасилівського ЗДО (ясла-садок)

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти (далі - методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолога-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок...

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у Квасилівському ЗДО

Це Положення розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про охорону праці» і поширюється на Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради (далі - заклад дошкільної освіти)...

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічне наставництво

Наставництво - це одна з форм підвищення кваліфікації молодих педагогів, які мають стаж роботи до трьох років або потребують методичної допомоги, та новопризначених педагогічних працівників ЗДО...

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

Педагогічна рада є колегіальним органом управління закладом дошкільної освіти (ясла-садок) (далі - заклад), створеним для розв'язання основних питань освітнього процесу...

ПОЛОЖЕННЯ про пожежно-технічну комісію Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради

Пожежно-технічна комісія Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради (далі - ПТК) створена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні затверджених наказом  МВС від 30.12.2014 року № 14-17 та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, враховуючи кількість  працівників  у закладі дошкільної освіти  - 50 і більше осіб...

ПОЛОЖЕННЯ про школу молодого педагога

Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО (далі педагогів) і об'єднує педагогів, що мають стаж менше 3-х років...

РІШЕННЯ Рівненської міської ради "Про перейменування Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка)"

Про  перейменування Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка)..

Статут Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  Рівненської міської ради (далі – заклад дошкільної освіти) є правонаступником Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка). Скорочене найменування закладу дошкільної освіти: Квасилівський ЗДО. Тип закладу -  ясла-садок. Організаційно-правова форма  комунальний заклад.