Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Установчі документи

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017)

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про дошкільну освіту" (Із змінами і доповненнями)

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні...

ПОЛОЖЕННЯ про веб-сайт Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

 Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок), розширення інформаційного освітнього простору...

Рішення Квасилівської селищної ради Про затвердження Статуту Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)

Про затвердження Статуту Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області  в новій редакції

Статут Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області (далі - дошкільний навчальний заклад) знаходиться у комунальній власності Квасилівської селищної ради. Скорочена назва закладу - Квасилівський ДНЗ (ясла-садок)...

Інформація про використання публічних коштів

Корисне