Установчі документи

1. Статут Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області (далі - дошкільний навчальний заклад) знаходиться у комунальній власності Квасилівської селищної ради. Скорочена назва закладу - Квасилівський ДНЗ (ясла-садок)...

2. РІШЕННЯ Квасилівської селищної ради "Про затвердження Статуту Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)"

Про затвердження Статуту Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області  в новій редакції

3. ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

Педагогічна рада є колегіальним органом управління закладом дошкільної освіти (ясла-садок) (далі - заклад), створеним для розв'язання основних питань освітнього процесу...

4. ПОЛОЖЕННЯ про методичний кабінет Квасилівського ЗДО (ясла-садок)

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти (далі - методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолога-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок...

5. ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-са

Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) (далі - Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти...

6. ПОЛОЖЕННЯ про вебсайт Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок), розширення інформаційного освітнього простору...

7. ПОЛОЖЕННЯ про батьківські комітети груп (раду) Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

Положення про батьківські комітети груп (раду) дошкільного  навчального закладу (далі - комітети) визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним  навчальним закладом (далі - заклад)...

8. ПОЛОЖЕННЯ про архівний підрозділ Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності експертних комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року  № 1004, Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) утворив експертну комісію (далі ЕК) для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертної комісії архівного відділу Рівненської райдержадміністрації...

9. ПОЛОЖЕННЯ про наставництво

Наставництво - це одна з форм підвищення кваліфікації молодих педагогів, які мають стаж роботи до трьох років або потребують методичної допомоги, та новопризначених педагогічних працівників ЗДО...

9.1 ПОЛОЖЕННЯ про школу молодого педагога

Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО (далі педагогів) і об'єднує педагогів, що мають стаж менше 3-х років...

9.2. ІНСТРУКЦІЯ з діловодства Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

Інструкція з діловодства у Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», Переліку типових документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р.  № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 р. за № 576/3016, Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07 квітня 2003 р. № 55 та інших нормативно-правових актів...