ПОЛОЖЕННЯ про вебсайт Квасилівського ЗДО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора Квасилівського  ЗДО

від  03.01.2023р. № 5 а/г

 

ПОЛОЖЕННЯ

про вебсайт Квасилівського закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) Рівненської міської ради

 

1.   Загальні положення

 

        1)  Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради (Квасилівського ЗДО), розширення інформаційного освітнього простору.

        2)  Вебсайт (далі сайт) Квасилівського ЗДО створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

        3)  Сайт є одним із інструментів забезпечення освітньої діяльності Квасилівського ЗДО і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

        4) Директор  Квасилівського ЗДО визначає відповідального за сайт, який вирішує питання розміщення інформації, її видалення чи оновлення.

        5)  Створення і підтримка сайту є предметом діяльності колективу Квасилівського ЗДО. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності Квасилівського ЗДО.

 

2.  Мета і завдання вебсайту Квасилівського ЗДО

 

1)  Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору Квасилівського ЗДО, представлення  закладу Інтернет-спільноті.

          2)  Завдання:

-     позитивна презентація інформації про досягнення вихованців та колективу, особливості Квасилівського ЗДО, історії його розвитку, про освітні програми та проєкти;

-     систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність Квасилівського ЗДО;

-     формування позитивного іміджу Квасилівського ЗДО;

-     здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного колективу;

-     створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: вихователів, вихованців, батьків, громадських організацій та зацікавлених осіб;

-     створення умов мережевої взаємодії Квасилівського ЗДО з іншими установами;

-     стимулювання творчої активності педагогів та вихованців;

-     підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

 

3.       Інформаційний ресурс сайту

 

        1)  Інформаційний ресурс сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів Квасилівського ЗДО, педагогічних працівників, інших працівників закладу, вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

        2)  Інформаційний ресурс сайту є відкритим і загальнодоступним.

        3)  Основними інформаційно-ресурсними компонентами сайту є:

-     контактна інформація про Квасилівський ЗДО (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

-     відомості про адміністрацію Квасилівського ЗДО;

-     довідкові матеріали про освітні програми, порядок зарахування дітей до Квасилівського  ЗДО;

-     електронні версії організаційних документів  Квасилівського ЗДО (Концепція, Програма стратегічного розвитку, Статут закладу дошкільної освіти, локальні акти та положення);

-     матеріали з організації освітнього процесу, режиму організації життєдіяльності дошкільників;

-     освітні методичні матеріали вихователів Квасилівського ЗДО;

-     електронні каталоги інформаційних ресурсів Квасилівського ЗДО;

-     інформація про події (свята, семінари, методичні об’єднання, педагогічні ради, конкурси, виробничі наради, збори колективу (батьків), тощо;

-     матеріали про персоналії (директор, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, вчитель-логопед, ділові партнери).

        4)  Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи творчих педагогів, адміністрації, батьків,  може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, посилання на які організовується із сайту Квасилівського ЗДО.

 

4.       Заборонено розміщувати на сайті Квасилівського ЗДО:

 

        1)  Інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські, релігійні та політичні ідеї;

-     інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

        2)  Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

       

5.       Організація інформаційного наповнення та супроводу сайту

 

1)  Адміністрація Квасилівського ЗДО відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.

      2)  По кожному розділу сайту  визначаються відповідальні особи за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається, та відповідальність за її якість контролюється директором та вихователем-методистом Квасилівського ЗДО.

        3)  Керівництво забезпеченням функціонування сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.

        4)  Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією сайту:

-     зміна дизайну та структури (зміни концептуального характеру, погоджуються з директором Квасилівського ЗДО);

-     публікація інформації з баз даних, розробка нових веб-сторінок;

-     реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

        5)  Розміщення нової та видалення застарілої інформації здійснює відповідальна особа за ведення сайту.

        6) Адміністрація Квасилівського ЗДО   здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

        7)  Інформація, яка підготовлена для розміщення на сайті, надається відповідальній особі за наповнення сайту в електронному вигляді.

         8) В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень, графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії відповідальною особою за наповнення сайту.

        9)  Поновлення інформації сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень.

6. Виконання Законів України

 

        1)  При підготовці матеріалів для розміщення в мережі Інтернет, адміністрація Квасилівського ЗДО, адміністратор сайту та відповідальна особа за наповнення сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про суспільну мораль».

        2) Адміністрація зобов’язана збирати письмові погодження учасників освітнього процесу, які надають право публікувати персональні дані на сайті Квасилівського ЗДО.

        3)  Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

        4)  Інформація, висвітлена на сайті, повинна відповідати критеріям, зазначеним у Законі України «Про суспільну мораль».