ПОЛОЖЕННЯ про школу молодого педагога

Квасилівський заклад дошкільної освіти                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                 (ясла-садок)                                                                                                                            Завідувач ___________О.М. Лисак

                                                                                                                                                              02.09. 2018 року

 

Положення про школу молодого педагога

1. Загальні положення

1.1. Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО (далі педагогів) і об'єднує педагогів, що мають стаж менше 3-х років.

1.2. Школа молодого педагога - це постійно діюче професійне об'єднання педагогів, створене за ініціативою методичного кабінету ЗДО.

1.3. Навчання в школі молодого педагога здійснюється протягом одного року. В подальшому молодий педагог вдосконалює свою педагогічну майстерність під керівництвом педагога-наставника.

2. Мета і завдання школи молодого педагога

Мета: формування у молодих педагогів високих професійних ідеалів, потреб в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.

Завдання школи:

 • Задовольняти потреби молодих педагогів у неперервній освіті і надавати допомогу у подоланні різних професійних труднощів.
 • Сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності молодих педагогів.
 • Допомагати молодим педагогам впроваджувати сучасні підходи і нові педагогічні технології в освітній процес.

3. Функції і обов'язки

 • Організація групових занять та консультацій, круглих столів для молодих педагогів, проведення семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій та ін. форм методичної роботи.
 • Заслуховування звітів слухачів школи молодого педагога з питань організації освітньої діяльності.
 • Організація вивчення професійних потреб молодих педагогів, допомога у самовдосконаленні.
 • Організація роботи щодо вивчення перспективного педагогічного досвіду колег.

4. Права слухачів школи молодого педагога

 • Брати участь у семінарах-практикумах, конференціях, творчих і педагогічних майстернях тощо.
 • Використовувати матеріальну базу закладу дошкільної освіти для самоосвіти.
 • Одержувати консультативну допомогу від педагога-наставника, вихователя-методиста.
 • Підвищувати свою кваліфікацію.

5. Відповідальність

Учасники і керівник школи молодого педагога несуть відповідальність за виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов'язків.

6. Діловодство

Для відображення роботи школи молодого педагога ведуться і зберігаються відповідні документи протягом трьох років, а саме:

 • положення про школу молодого педагога;
 • план роботи;
 • банк даних про слухачів школи молодого педагога: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального закладу);
 • звіти про роботу школи молодого педагога;
 • методичні рекомендації до проведення занять та інших форм роботи з дітьми.