Організація та планування роботи

Сучасні форми, методи та засоби формування мистецько-творчої компетентності дошкільників: музична діяльність. Скарбничка педагогічних знахідок

У новій редакції БКДО як Державного стандарту дошкільної освіти мистецько-творчу компетентність визначено як здатність дитини практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів, емоційно-ціннісного ставлення до різних видів мистецтва, елементарно застосовувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях, під час освітньої та самостійної діяльності. Введення дитини дошкільного віку у світ мистецтва передбачає: розвиток здатності емоційно-чуттєво сприймати об'єкти і явища довкілля; забезпечення умов для самовираження в процесі мистецької діяльності...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для музичних керівників щодо планування та проведення музичної діяльності дошкільників у сучасному ЗДО

Щоб музичний керівник зміг варіативно і сучасно організувати цікаву, розвивальну і безперервну музичну діяльність у ЗДО, варто обирати і планувати різні види музичних занять залежно від конкретного програмового завдання...

ГОТОВНІСТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ музичного керівника ЗДО до нового навчального року

До початку нового навчального року музичному керівнику потрібно встигнути зробити чимало справ: підготувати музичну залу; оновити ігровий матеріал та дидактичні посібники, поновити музичний осередок; перевірити справність музичного інструменту та дитячих музичних інструментів; скласти каталог новинок фахової преси та навчально-методичної літератури; виготовити нові музично-дидактичні ігри; оновити картотеки тощо. А також варто завчасно подбати про готовність офіційної документації музичного керівника до нового навчального року... 

«Чому чешки? Скажіть «ні» святковим черевикам»

Чешки – це не забаганки педагогів, а необхідність. На музичних заняттях діти засвоюють різні види музичної діяльності. Серед них є й ритмічна, тобто рухи під музику, танці. У звичайному взутті виконувати деякі танцювальні рухи незручно, а іноді й неможливо...

Сучасне музично-предметне середовище в ЗДО: узагальнюємо єдину формулу для музичних керівників

Музично-предметне середовище - це засіб залучення кожної дитини до музичної культури і в умовах ЗДО його можна представити у трьох компонентах: музичного, предметного та соціального...

Моніторинг. Аналізуємо музично-естетичний розвиток дітей дошкільного віку

Для діагностики музично-естетичного розвитку дітей певної вікової групи на початку навчального року використовуйте завдання, передбачені у попередній віковій групі, або добирайте дидактичні ігри та вправи, які б були доцільними для вивчення певних параметрів музично-естетичного розвитку дітей на початок навчального року...

Організовуємо роботу з музичного виховання дітей дошкільного віку

Міністерство освіти і науки України листом від 02.09.2016 № 1/9-454 надіслало інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах». Розглянемо, які завдання мають вихователь і музичний керівник та як їх виконувати...

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»

Мета музичного виховання дітей дошкільного віку  виховання гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості дитини під впливом цінностей українського і світового музичного мистецтва, розвиток загальної музикальності, здібностей музичного виконавства і творчості, формування елементарних основ музичної культури, домірної вікові музичної компетенції...

Патріотичне виховання дошкільників на заняттях з музичного виховання

 Одним із майданчиків, на якому можна  виховати в дітей патріотизм та заглибити їх у дивовижно розмаїтий світ українства є музичні заняття...

Планування занять та інших форм роботи з музичного виховання в ДНЗ: нові підходи (Методичні рекомендації для музкерівників ДНЗ)

Важливе значення в організації музично-естетичного розвитку дітей дошкільного віку є правильно розплановане заняття, під час проведення якого добирають найважливіші завдання, які реально можна розв'язати за певний час. Важливе значення має перспективне планування, що є основою наукової організації педагогічного процесу музично-естетичного розвитку дітей. При плануванні роботи обов'язковим має бути врахування вікових особливостей дітей дошкільного віку...

Самостійна музична діяльність дітей: організація роботи, планування (Методичні рекомендації для вихователів)

Самостійна музична діяльність виникає безпосередньо за ініціативою дітей. Кожна дитина прагне по-своєму відтворити те, з чим познайомилася на музичному занятті, вона наполегливо повторює елемент танцю чи підбирає мелодію на музичному інструменті  та ін. Такі вправи стають ніби продовженням занять, їх можна розглядати як елементи самонавчання...

Показники успішного музично-естетичного розвитку дитини

Невід'ємною складовою частиною національного виховання є музично-пісенна спадщина українського народу, його традиції, звичаї та обряди. Пріоритетними напрямками роботи ДНЗ на сучасному етапі щодо розвитку творчих здібностей дитини є оновлення змісту освітнього процесу з музичного розвитку дошкільників...