Показники успішного музично-естетичного розвитку дитини

Дитина:

 • виявляє емоційну чутливість до красивої музики, прагне її слухати, називає улюблені музичні твори;
 • вирізняє специфіку образу мистецтва - музич­ного, танцювального, театрального, літера­турного: яскравість образу пов'язує із звуками, ритмами, динамікою, темпами, рухами, мімі­кою, жестами, римами, монологами, діалогами;
 • проявляє цілісне ставлення до українських мистецьких традицій, фольклору, компози­торів, музикантів, творчості співаків, танців­ників, режисерів, акторів;
 • вирізняє своєрідність українських пісенних жанрів (колискові, колядки, щедрівки, заклички), музично-танцювальних (гопак, гуцулка, полька, коломийка, хоровод);
 • виокремлює жанри народного, класичного і сучасного віт­чизняного та світового мистецтва: пісня, марш, танець; спектакль у ляльковому, музично- драматичному, балетному театрі; має уявлення про вокальну та інструментальну музику, основні музичні жанри (пісню, марш, танець);
 • охоче слухає та оцінює музичні твори, переймається емоціями і почуттями, вміє визначати характер твору, темп, динамічні відтінки, структуру; творчо переживає музичний твір, асоціює його з власним світосприйняттям;
 • виразно співає дитячі пісні,емоційно, природнім голосом, відтворює ритмічний малюнок та пульс пісні;
 • володіє елементарною технікою виконання хороводів, танців, музичних ігор, рухів;
 • виявляє музикальність уміння передавати настрій, емоції, почуття через музично-рухову і пісенну творчість;
 • проявляє ініціативу музично-рухових і пісенних імпровізацій;
 • відтворює на дитячих музичних інструментах прості ритмічні мелодії, має досвід індивідуального та колективного виконання твору;
 • розрізняє на слух за тембром різні види шумових, ударних, духових музичних інструментів, та способами гри на них;
 • проявляє музикальність, уміння передавати настрій, емоції, почуття через музично-рухову і пісенну творчість, музикування;
 • володіє елементарними вміннями музичної інтер­претації, варіювання, імпровізації;
 • творчо співпрацює з дітьми, дорослими на музично-театралізованих розвагах і святах;
 • орієнтується в основних видах театрального мистецтва;
 • має інтегровані навички перевті­лення у сценічний образ (позитивний, нега­тивний), створює його за допомогою мовлен­ня, міміки, жестів, рухів, музики, танців, спі­вів; запам'ятовує сюжет і включається в дію;
 • вміє співпрацювати з дітьми і дорослими в процесі музичної діяльності, співвідносить своє музичне виконавство з виконавством інших, радіє особистим і колективним музичним успіхам;
 • дістає задоволення від спілкування з приводу музики, засобами музики, від спільного переживання з іншими дітьми і дорослими культурно-мистецьких подій;
 • випромінює благополуччя та виявляє активність під час музичних занять, розваг і свят;
 • сприймає та усвідомлює мистецтво як результат творчої діяльності людини.

Підготувала музкерівник Денисюк О.М.

О. М. Денисюк з учасниками музично-театральної студії "Маленькі актори"