Моніторинг. Аналізуємо музично-естетичний розвиток дітей дошкільного віку

Проводьте діагностику музично-естетичного розвитку дітей двічі на рік: у вересні та квітні. Це допомагає виявити своєрідність музично-естетичного розвитку кожної дитини і корегувати освітню роботу з нею.

Діагностика на початку навчального року

Спрямовуйте результати діагностики, яка проводиться на початку року, на:

· корегування за потреби розробленого перспективного плану, розроблення календарного плану;

· розроблення змісту індивідуальної роботи з дітьми з урахуванням усіх видів музичної діяльності з кожною дитиною;

· визначення завдань різного ступеня складності за різними видами музичної діяльності та формами організації дітей на заняттях;

· планування занять за видами тощо.

Для діагностики музично-естетичного розвитку дітей певної вікової групи на початку навчального року використовуйте завдання, передбачені у попередній віковій групі, або добирайте дидактичні ігри та вправи, які б були доцільними для вивчення певних параметрів музично-естетичного розвитку дітей на початок навчального року.

Добирайте для діагностування музично-дидактичні ігри, вправи, аналогічні тим, що відпрацьовувалися на музичних заняттях. Це дає змогу визначити, наскільки діти можуть використовувати набуті знання та вміння, виявляти свої музичні здібності в інших подібних музичних іграх, вправах. Проводьте аналізування музично-естетичного розвитку дітей, не порушуючи освітній процес та у звичних для дитини обставинах, упродовж кількох занять та поза ними: під час індивідуальної роботи з невеликою підгрупою дітей (3–4 дитини), за потреби — з однією дитиною. Включайте у звичайне заняття одне-три спеціальні завдання, які допоможуть розкрити індивідуальні особливості музичного розвитку дітей (залежно від резерву часу, можливостей педагога побачити та почути кожну дитину під час виконання завдань). Діти сприймають такі завдання як гру, як частку загального заняття, не відчуваючи, що їх перевіряють.

Виявляйте та визначайте причини певних труднощів у музично-естетичному вихованні конкретної дитини шляхом спостереження за дитиною під час виконання різних форм освітньої роботи та спілкування з педагогами. Уточнюйте у вихователя групи умови, в яких живе дитина, її індивідуальні особливості. Допомагайте дитині під час виконання спеціальних завдань зорієнтуватися за допомогою простих і зрозумілих запитань; вислуховуйте дитину до кінця, не перебиваючи й не виправляючи її відповіді.

Діагностика наприкінці навчального року

Спрямовуйте результати діагностики, яку проводите в кінці навчального року, на:

· розроблення індивідуальної роботи з дітьми впродовж літнього оздоровлювального періоду та проекту перспективного плану на наступний навчальний рік

· визначення питань самоосвіти музичного керівника, метою якої є виявлення найефективніших методів і прийомів роботи з дітьми щодо подолання проблем у певному виді музично-театральної діяльності

· придбання та виготовлення необхідних музично-дидактичних ігор, посібників тощо конкретного музичного спрямування;

· добір матеріалів для консультування педагогів та батьків з найбільш складних питань музично-естетичного виховання дітей.

Застосовуйте діагностичні методи під час здійснення внутрішнього контролю за музичною діяльністю в закладі дошкільної освіти:

за всіма параметрами - під час підсумкового вивчення діяльності закладу освіти за організацією музично-естетичного виховання за певний період

за конкретним параметром - під час тематичного вивчення діяльності за організацією музично-естетичного виховання, наприклад, за напрямом «Співи»

за всіма параметрами або певними параметрами - під час фронтального контролю, метою якого є вивчення стану освітнього процесу в одній віковій групі (за потреби)

за певним параметром - під час оперативного контролю, метою якого є визначення стану організації музичної діяльності та музично-естетичного розвитку дітей у певному виді музичної діяльності (співах або слуханні тощо). 

Запропонувала Ірина Романюк, методист науково-методичного центру управління освіти

Миколаївської міської ради

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1864-analzumo-muzichno-estetichniy-rozvitok-dtey-doshklnogo-vku