Храпко Світлана Анатоліївна

Має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання», кваліфікацією – вихователь в дошкільному закладі, практичний психолог. Працює у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) на посаді вихователя з 2003 року. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії ЗДО від 28.03.2018 року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 27 годин на тиждень, працює з дітьми молодшої групи. У грудні 2021року пройшла курси підвищення кваліфікації у РОІППО та виконала випускну роботу з проблеми «Розвиток творчого мислення дошкільників засобами мнемотехніки».

Знає законодавчі та нормативно-правові акти і документи з питань розвитку, навчання й виховання, Державні стандарти дошкільної освіти (БКДО-2021), професійний стандарт вихователя і вимоги до професійної діяльності. Створює умови для всебічного розвитку дітей, формування у них ключових компетентностей відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, моделює зміст освіти, забезпечує в освітньому середовищі емоційно-комфортну атмосферу та сприятливі умови для розвитку дітей, у тому числі, в умовах адаптивного карантину та правового режиму воєнного стану. Змістовно та результативно проводить інноваційні види занять з дошкільниками, знає вимоги до їх підготовки та проведення. Планує документообіг відповідно до сучасних вимог та номенклатури справ вихователя.

Володіє сучасними освітніми технологіями та активно застосовує їх в освітньому про­цесі. Професійно проводить самоаналіз освітньої діяльності. Обирає доцільні форми, методи, критерії та індикатори здійснення моніторингу якості освітньої діяльності для адаптації та коригування освітнього процесу відповід­но до можливостей та потреб дітей. Коригує освітній процес з урахуванням результатів оцінювання рівня сформованості компетентностей дитини відповідно до індивідуальних потреб, залучає усіх учасників освітнього процесу для реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії. Відстежує динаміку та результати освітнього процесу, виявляє труд­нощі та вміло усуває недоліки власної професійної діяльності. 

Володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуаль­них особливостей та здібностей дітей; упроваджує перспективний педагогічний до­свід; проявляє гнучкість, адаптивність та лідерські якості залежно від ситуації. Планує та прогнозує результати освітнього процесу з використанням доцільних інноваційних форм, методів і засобів навчання, виховання, розвитку дітей, викорис­товує методи особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого підходів до організації освітнього процесу. 

Постійно вдосконалює свій професійний рівень, визначає стратегічні цілі індиві­дуального професійного розвитку та самоосвіти відповідно до власних професійних потреб. Поглиблено працює над проблемою самоосвіти «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами мнемотехніки». Успішно провела творчий звіт з індивідуальної проблеми самоосвіти, презентувала багатоваріативне предметно-розвивальне середовище для реалізації завдань усіх освітніх напрямів БКДО та освітньої програми. Матеріали досвіду роботи узагальнила у методичний посібник для вихователів «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами мнемотехніки». Демонструє здатність організовувати та передавати власний професійний досвід.

Дотримується вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності, правових і санітарно-гігієнічних вимог використання ІКТ в професійній діяльності згідно з чинним законодавством. Активно використовує ІКТ та електронні освітні ресурси для організації освітнього процесу, професійного спілкування, дотримується академічної доброчесності. Вихована, дисциплінована, доброзичлива, сумлінно виконує свої посадові обов’язки, дотримується педагогічної етики та моралі.

Життєве кредо. Прощай дрібні образи і помирись одразу, хто вміє всім прощати, сильнішим здатен стати.

ЗАПРОШУЄМО ДО ПЕРЕГЛЯДУ КРАЩИХ СВІТЛИН ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СВІТЛАНИ АНАТОЛІЇВНИ ХРАПКО:

ПЕДАГОГІЧНА РАДА-ЗВІТ з проблеми "Атестація педагогічних працівників"-2023 http://leleka.rv.ua/pedagogichna-rada-z-problemy-atestaciya-pedagogichnyh-pracivnykiv-zdo.html

ТВОРЧИЙ ЗВІТ З ПРОБЛЕМИ САМООСВІТИ-2023 http://leleka.rv.ua/tvorchyy-zvit-z-indyvidual-noyi-problemy-samoosvity-vyhovatelya-svitlany-hrapko.html

http://leleka.rv.ua/vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-vyhovatelya-s.-hrapko.-pereglyad-zanyattya-z-vykorystannyam-lego-konstruktora-na-temu-lizhechko-dlya-babusi-v-molodshiy-grupi-5.html

http://leleka.rv.ua/vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-vyhovatelya-s.-hrapko.-pereglyad-zanyattya-z-bzhd-shchob-ne-znaly-my-bidy-pes-patron-z-namy-zavzhdy-v-molodshiy-grupi-5.html

http://leleka.rv.ua/vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-vyhovatelya-s.-hrapko.-pereglyad-integrovanogo-zanyattya-hto-zhyve-pid-krygoyu-v-molodshiy-grupi-5.html

http://leleka.rv.ua/vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-vyhovatelya-s.-hrapko.-pereglyad-integrovanogo-zanyattya-moya-rodyna-v-molodshiy-grupi-5.html

http://leleka.rv.ua/vyvchennya-systemy-roboty-vyhovatelya-s.-hrapko.-integrovane-zanyattya-pechu-pechu-hlibchyk.-vyroby-z-boroshna-v-molodshiy-grupi-5.html

http://leleka.rv.ua/svyato-vesny-i-mamy-v-molodshiy-grupi-5.html

http://leleka.rv.ua/vidbuvsya-1-interaktyvnyy-seminar-praktykum-z-problemy-rol-dytyachoyi-knyzhky-u-movlennyevomu-rozvytku-ditey.html

http://leleka.rv.ua/integrovane-zanyattya-na-temu-chastyny-tila-ta-yih-pryznachennya-v-molodshiy-grupi-5.html

http://leleka.rv.ua/v-gostyah-u-kazky-ripka-.-hudozhn-o-movlennyeva-diyal-nist-v-molodshiy-grupi-5-u-ii-polovynu-dnya.html

http://leleka.rv.ua/monitoryng-yakosti-doshkil-noyi-osvity.-pidsumkove-zanyattya-z-bezpeky-zhyttyediyal-nosti-u-starshiy-grupi-5.html

http://leleka.rv.ua/monitoryng-yakosti-doshkil-noyi-osvity.-pidsumkove-zanyattya-z-rozvytku-movy-i-movlennyevogo-spilkuvannya-u-starshiy-grupi-5.html

 http://leleka.rv.ua/suchasnyy-osvitniy-prostir-zdo.-vidbuvsya-oglyad-konkurs-na-krashchyy-bizibord.html

http://leleka.rv.ua/nashe-dyvo-kalynove-ridna-ukrayins-ka-movo-svyato-u-starshyh-grupah-5-ta-9.html

http://leleka.rv.ua/tyzhden-bezpeky-dytyny.-zanyattya-z-bezpeky-zhyttyediyal-nosti-na-temu-pravyla-ta-bezpeka-dorozhn-ogo-ruhu-v-starshiy-grupi-5.html

Творчий звіт-презентація за міжатестаційний період-2019

http://leleka.rv.ua/vidbulasya-pedagogichna-rada-pro-atestaciyu-pedagogichnyh-pracivnykiv.html

http://leleka.rv.ua/ide-atestaciya-pedagogiv.-kolektyvnyy-pereglyad-integrovanogo-zanyattya-na-temu-ukrayina-yedyna-krayina-v-seredniy-grupi-5-vyhovatel-hrapko-s.a..html

http://leleka.rv.ua/ide-atestaciya-pedagogiv.-vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-vyhovatelya-hrapko-s.a.-3.html 

http://leleka.rv.ua/ide-atestaciya-pedagogiv.-vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-vyhovatelya-hrapko-s.a.-4.html

http://leleka.rv.ua/andriyivs-ki-vechornyci-u-dytyachomu-sadku.html

http://leleka.rv.ua/ide-atestaciya-pedagogiv.-vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-vyhovatelya-hrapko-s.a.-2.html

http://leleka.rv.ua/ide-atestaciya-pedagogiv.-vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-vyhovatelya-hrapko-s.a..html

http://leleka.rv.ua/zahody-do-tyzhnya-znan-z-osnov-bezpeky-zhyttyediyal-nosti.-kolyuchi-rizhuchi-vybuhonebezpechni-predmety.html