Організація освітнього процесу

Орієнтовний розклад занять у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) на літній період-2021

Орієнтовний тижневий розподіл організованої навчально-пізнавальної діяльності дошкільників у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) на літній оздоровчий період 2021 року...

Всеукраїнське заняття доброти на тему «У світі бракує на всіх доброти, бо є безпритульні собаки й коти» для дітей молодшої групи

Програмові завдання: збагатити знання дітей про домашніх улюбленців та Всесвітній день котів 1 березня; вчити складати коротеньку розповідь про котика та собачку; давати відповідь на запитання за змістом знайомого оповіданням В. Сухомлинського «Покинуте кошеня»...

Інтегроване заняття з морально-духовного виховання на тему «Працелюбність і турботливість» для молодшої групи

Християнська етика: дати дітям поняття про те, що весь світ і людина - це Боже творіння, викликати бажання наслідувати Творця у праці і турботі; виховувати  вдячність Богу, працелюбність, турботливість...

Інтегроване заняття-розвага на тему «Святий Миколай, нам добрими та чемними рости допомагай!»

Нарешті в наш край завітала зимонька-чарівниця з пухнастим снігом та гарними святами...

Інтегроване заняття на тему «Вітамінна скарбничка» для дітей середнього дошкільного віку

ознайомлення з природним довкіллям, валеологіязакріпити знання дітей про овочі та фрукти і страви, які з них готують; збагатити уявлення про вітаміни, корисні продукти харчування і їх значення для життя людини; вчити розрізняти корисні та шкідливі для здоров'я продукти харчування і робити самостійні висновки;

мовленнєвий розвиток: вправляти дітей у складанні складнопідрядних речень зі сполучниками: тому що; якби; вчити відповідати на запитання вихователя повним реченням та складати описові розповіді про овочі, фрукти із 3-4 речень; збагатити словник новими словами-назвами, словами-ознаками, пестливими словами відповідно до теми «Продукти харчування»;

ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ місячного перспективного плану освітньої роботи з дошкільниками

План роботи (перспективний, календарний) є обов'язковою документацією вихователів ЗДО. Календарному плануванню освітньої роботи з дошкільниками передує перспективне на кожен місяць. Основними структурними компонентами перспективного планування освітньої діяльності є:

ОНОВЛЕНИЙ РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) в умовах адаптивного карантину на 2020-2021 навчальний рік

Всі заняття у період адаптивного карантину у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) були винесені на свіже повітря (протягом вересня місяця). Починаючи із жовтня місяця, у зв’язку з похолоданням та настанням несприятливих погодних умов ранковий прийом дітей та організовані щоденні заняття переносяться у групові приміщення (з обов’язковим дистанціюванням дітей та їхніх батьків, а також ізоляції між віковими групами). Орієнтовний тижневий розподіл організованої навчально-пізнавальної діяльності (занять) у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) в умовах адаптивного карантину на 2020-2021 навчальний рік складений з урахуванням вимог сьогодення і адаптований до умов дошкільного закладу, у якому функціонує 14 вікових груп.

НЕЗНАЙКО В ДИТЯЧОМУ САДКУ: РОЗВАГА ДО ДНЯ ЗНАНЬ

Тема цьогорічного Дня знань у закладі дошкільної освіти "Дитсадок - наш другий дім, добре й весело у нім"

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ виховательки закладу дошкільної освіти (оновлена)

Вихователька ЗДО ланує, організовує, проводить освітній процес відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти України (Державного стандарту дошкільної освіти України), програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», що реалізується у   закладі дошкільної освіти, Положення про заклад дошкільної освіти, Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, Статуту закладу дошкільної освіти, річного плану роботи закладу дошкільної освіти, забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти...

02 вересня 2019 року - День знань «Краса людини - її доброта»

Перший урок\заняття у навчальному році - важлива подія як для усіх  дітей, так і для їхніх батьків та вихователів. Саме тому підготовка до цієї дати повинна бути належною. У цей день до дитячого садка варто запросити батьків та дати можливість їм побути на різних заходах:

Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році

Педагогічні колективи закладів освіти мають набувати досвід діяльності в умовах автономії, особливо академічної, наданої їм законодавством. А органи управління освіти, методичні служби різних рівнів мають надавати їм дієву допомогу, зокрема з питань ...

Перспективне та календарне плану­вання освітньої роботи в ЗДО у літній період

Перспективне та календарне плану­вання освітньої роботи у літній період здій­снюють відповідно до тих самих вимог, що й упродовж навчального року. Проте, скла­даючи план, слід враховувати специфіку ор­ганізації та зміст освітньої роботи з дітьми у літні місяці (максимальне перебування ді­тей на свіжому повітрі, наявність зведених різновікових груп, посилена увага до прове­дення загартовувальних процедур тощо)...

Календарне планування на літній оздоровчий період в ЗДО

Перед календарним плануванням роботи на щодень, виконайте перспективне планування:

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (Наказ МОН № 1633 від 19.12. 2017)

Цей Примірний перелік підготовлений відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», вимог Базового компонента дошкільної освіти і чинних комплексних програм розвитку, навчання і виховання дітей раннього і передшкільного віку, рекомендованих Міністерством освіти і науки України... 

Використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ЗДО: зростаємо професійно

Із запровадженням освітньої реформи "Нова українська школа" сьогодні в Україні йде активне становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці освітнього процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання...

Вимоги до підготовки та проведення сучасного заняття в ЗДО

Суть особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти - навчання і виховання особистості з максимальною можливою індивідуалізацією, створенням умов для саморозвитку і самонавчання. Це такий тип навчання і виховання, який ґрунтується на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, авансуванні успіху...

РІЧНЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ освітньої діяльності в ДНЗ за інтегрованими освітніми блоками: авторський підхід

В Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) розробленне річне перспективне планування освітньої діяльності за тематичними оссвітніми блоками (щотижневими) та пізнавальною (лексичною) темою на кожен день для всіх вікових груп, враховуючи як вимоги програм для загального розвитку дошкільників, так і корекційних програм для дітей з особливими освітніми потребами...

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА потребує нового вчителя!

Педагог нової формації - це передусім особистість, яка неперервно працює над своїм розвитком, самовдосконаленням, відкрита для всього нового, вміє добирати найбільш ефективні прийоми, засоби, технології навчання та виховання для реалізації поставлених завдань, легко відмовляється від штампів і стереотипів в освітній роботі і в житті загалом...  

Організаційно-педагогічна робота в ДНЗ та її результативність. До матеріалів Ради закладу

В цьому навчальному році, виходячи із ситуації, яка склалася в Україні, дуже багато уваги приділяємо національно-патріотичному вихованню дошкільників. Багато занять вихователі присвячують вихованню любові до родини, дитячого садка, селища, українського народу і його традицій, України, яка на даний час важко виборює свою свободу, мир і неподільність кордонів...

Організація роботи в дошкільному навчальному закладі у літній період. Порадник для вихователя

Літо є найбільш сприятливим періодом для укріплення здоров'я, загартування та всебічного розвитку дітей. Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного навчального закладу необхідно визначити завдання роботи ДНЗ на літо та провести відповідну підготовчу роботу, яка передбачає:

Перспективне та календарне планування освітньої роботи в ДНЗ у літній період. Методичні рекомендації

 Перспективне та календарне плану­вання освітньої роботи у літній період здій­снюють відповідно до тих самих вимог, що й упродовж навчального року. Проте, скла­даючи план, слід враховувати специфіку ор­ганізації та зміст освітньої роботи з дітьми у літні місяці (максимальне перебування ді­тей на свіжому повітрі, наявність зведених різновікових груп, посилена увага до прове­дення загартувальних процедур тощо)...

Графічна план-схема календарного планування освітнього процесу за видами діяльності в групі дітей раннього віку

Подаємо графічну план-схему календарного планування освітнього процесу за видами діяльності в групах дітей раннього віку...

Графічна схема календарного планування освітнього процесу за режимними моментами першої та другої половини дня

Подаємо методичний порадник для молодого вихователя щодо змісту календарного планування освітньої роботи в ДНЗ...

Аналіз результатів освітньої діяльності ДНЗ

Аналіз результатів освітньої діяльності є найскладнішим розділом аналізу роботи ДНЗ. Ця проблема на сьогоднішній день не має достатньо чіткого наукового дослідження. А тому, залежно від поглядів на проблему, різні науковці використовують і різні методи аналізу якості дошкільної освіти, яку забезпечує ДНЗ. Проте жоден науковець не заперечує самого факту здійснення такого аналізу, аби визначити якість освітніх послуг, які надає ДНЗ, і визначають, що результати аналізу освітньої діяльності мають порівнюватися з вимогами державного стандарту - БКДО...

Організація та планування освітньої роботи в дошкільному закладі: сучасні підходи

Перебудова системи освіти у зв'язку з переходом на нові зміст, структуру і терміни навчання вимагає змін в організації та у змісті педпроцесу. Прийняття БКДО в Україні, перехід до особистісно орієнтовної моделі дошкільної освіти зумовили також необхідність перегляду деяких підходів до планування навчально - виховного процесу в ДНЗ...

Сучасні підходи до планування навчально-виховної роботи в групах дітей раннього віку

Сьогодні все частіше в дошкільних закладах з'являються вихованці, яким немає ще й 3-х років. Цей вік досить особливий. Він потребує від педагогів спеціальних знань та різнобічної підготовки. Дедалі частіше вихователі груп раннього віку переконуються у тому, що дуже мало сьогодні друкується методичної літератури та посібників для роботи з дітьми саме цього віку. А та методична література, якою користуються вихователі груп раннього віку протягом останніх 10-20 років, значною мірою застаріла і потребує ретельного перегляду. Застаріли погляди на можливості дітей раннього віку і на способи та методи освітньо-виховної роботи з ними...

Типові помилки вихователя на занятті

Для реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти в практиці роботи  дошкільного закладу однією з провідних форм роботи з дітьми залишаємо заняття...

Особливості проведення занять в ДНЗ

Оскільки заняття залишаються важливою складовою організованого навчання дошкільників, вважається за необхідне рекомендува­ти педагогам дошкільних навчальних закладів дотримуватися розро­блених вітчизняною дошкільною дидактикою і перевірених науко­вими дослідженнями, багаторічною практикою положень, які прокоментовані у програмах для ДНЗ: «Дитина», «Українське дошкілля», «Дитина в дошкільні роки»...