ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ виховательки закладу дошкільної освіти (оновлена)

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)          

      ЗАТВЕРДЖУЮ

Директорка ___________ Лисак О.М.                                                                                                                                                                                                                                    

Дата  ___________ 2020 року

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

виховательки закладу

дошкільної освіти

№ __________________________

                (реєстраційний номер документа)

1.      Загальні положення

1.1.     Посада виховательки закладу дошкільної освіти належить до посад педагогічних працівників.

1.2.     На посаду виховательки призначають особу, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а також стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки.

1.3.     Вихователька призначається на посаду та звільняється з посади директоркою   закладу дошкільної освіти з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.4.     Вихователька підпорядковується безпосередньо директорці, виховательці- методистці, сестрі медичній старшій.

1.5.     Основні функції виховательки - організація життєдіяльності дітей згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти; всебічний розвиток дітей з урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних і фізичних особливостей, культурних потреб; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей.

1.6.     У своїй роботі вихователька керується: Конституцією України; Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про права дитини»; указами Президента, постановами і рішеннями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, органів управління освітою всіх рівнів, органів охорони здоров'я; Конвенцією ООН про права дитини; наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються дошкільної освіти; правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту; статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти; наказами та розпорядженнями директорки закладу дошкільної освіти; цією посадовою інструкцією.

2.      Завдання та обов'язки

Вихователька закладу дошкільної освіти:

2.1.     Планує, організовує, проводить освітній процес відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти України (Державного стандарту дошкільної освіти України), програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», що реалізується у   закладі дошкільної освіти, Положення про заклад дошкільної освіти, Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, Статуту закладу дошкільної освіти, річного плану роботи закладу дошкільної освіти, забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти.

2.2.     Проходить інструктаж під час прийняття на роботу та періодично з питань охорони праці, навчання щодо надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій під час виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих, навчання з питань цивільного захисту, зокрема правилам техногенної та пожежної безпеки.

2.3.     Несе відповідальність за порушення інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, санітарних норм і правил.

2.4.     Створює оптимальні умови для фізичного та психічного розвитку дітей; впроваджує в педагогічний процес навчально-методичні документи та рекомендації щодо організації освітнього та фізкультурно-оздоровчого процесу в закладі дошкільної освіти.

2.5.     Відповідає за  збереження життя і  здоров'я вихованців під час освітнього процесу; забезпечує проведення освітнього процесу, що  регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

2.6.     Організовує ознайомлення вихованців з правилами і нормами з охорони праці, безпеки життєдіяльності; контролює виконання вихованцями правил (інструкцій) з безпеки, проводить інструктажі з вихованцями з безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу.

2.7.     Дотримується інструкцій з експлуатації технічних засобів навчання та правил електробезпеки; користується справними електроприладами, розетками, вимикачами; після закінчення роботи вимикає всі технічні засоби з електромережі, перевіряє стан приміщення; передаючи зміну іншому працівнику, інформує його про кількість дітей за журналом обліку, їх стан здоров'я та стан обладнання в групі.

2.8.     Впроваджує особистісно-орієнтовану модель побудови освітнього процесу, систему педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці співробітництва, національній культурі, звичаях та традиціях українського народу.

2.9.     Створює сучасне ігрове предметно-розвивальне середовище в групі відповідно до вікових особливостей дітей та напрямків роботи з ними; веде облік матеріальних цінностей (іграшок, навчального та дидактичного матеріалу, методичної літератури, літератури для читання дітям, розвивальних ігор тощо).

2.10.  Здійснює контроль за  безпечним використанням навчального обладнання та устаткування.

2.11.  Забезпечує виконання рухового режиму закладу дошкільної освіти.

2.12.  Організовує життєдіяльність дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти та освітніх технологій, побажань батьків, специфіки роботи та можливостей закладу дошкільної освіти; реалізовує диференційований підхід до дітей, виявляє, вивчає і враховує у своїй педагогічній діяльності їхні індивідуальні особливості, сприяє розвитку здібностей, талантів дітей.

2.13.  Планує освітню роботу в групі відповідно до програми, вікових та індивідуальних особливостей дітей; разом з іншим вихователем групи складає перспективний та календарний план роботи згідно діючих вимог та річного плану роботи ЗДО; веде необхідну ділову документацію в групі відповідно до номенклатури справ.

2.14.  Старанно готується до робочого дня: підбирає матеріали для проведення занять, організації індивідуальної роботи з дітьми; при необхідності виготовляє додаткові посібники, дидактичні ігри, роздавальний матеріал; систематично готується та якісно організує і проводить заняття з дітьми згідно сучасних вимог.

2.15.  Забезпечує виконання встановленого для дошкільників розпорядку дня; виконує режим дня групи; проводить режимні моменти (гімнастику пробудження, гігієнічну гімнастику, загартування, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час освітнього процесу), не порушує режиму прогулянок та розкладу й тривалості занять.

2.16.  Під час занять стежить за правильною поставою вихованців: тримати рівно корпус, сидіти глибоко на стільці, ступні спираються на підлогу, відстань від очей до поверхні столу - 30-40 см.

2.17.  Проводить роботу по вихованню у дітей навичок самообслуговування під час одягання та роздягання дітей, культурно-гігієнічних навичок під час приймання їжі.

2.18.  Стежить за дотриманням дітьми правил користування столовими приборами, попереджає їх про можливі опіки гарячою їжею.

2.19.  Змістовно організовує прогулянки з дітьми; під час виходу дітей з приміщення вихователька іде першою, а помічниця виховательки - останньою, з метою забезпечення нормального руху дітей сходами; першу групу готових до прогулянки дітей виводить вихователька і чекає з ними біля виходу з будинку, інших одягає і супроводжує помічниця виховательки.

2.20.  На прогулянці стежить, щоб діти не вживали без дозволу як їжу рослини, ягоди, гриби; щоб на ділянці, у куточку природи та лісу не було отруйних рослин, грибів, речовин, небезпечних предметів.

2.21.  Здійснює вихід на прогулянку за межі дошкільного закладу у супроводі ще одного дорослого, дотримуючись правил дорожнього руху, знає кількість дітей і стежить за кожною дитиною; не допускати прогулянок з дітьми поблизу доріг з інтенсивним рухом транспорту.

2.22.  Стежить, щоб у літній період діти мали легкі головні убори для уникнення перегрівання; сонячні ванни проводить за призначенням лікаря і під наглядом медичного працівника.

2.23.  Для пиття дає лише охолоджену кип'ячену воду в індивідуальних чашках.

2.24.  Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог безпеки життєдіяльності в групі та на ігровому майданчику; не дозволяє виконання робіт, які негативно впливають на вихованців та стан довкілля; тримає в недоступному для дітей місці (у зачиненій шафі) небезпечні для здоров'я дітей предмети: ножиці (ножиці для занять мають бути з тупими кінцями), голки, сірники тощо.

2.25.  Стежить, щоб за відсутності дітей приміщення групи періодично провітрювали.

2.26.  Стежить за відвідуванням дітей своєї групи, охайно щодня веде табель відвідування дітей, своєчасно повідомляє завідувача та медсестру про причину тривалої відсутності дитини; слідкує за станом здоров'я кожної дитини в групі, виконує рекомендації медичної сестри.

2.27.  Зранку оглядає кожну дитину і перевіряє чистоту її тіла, волосся, білизни, стежить, чи немає шкіряних захворювань - сипу, розчосу, чи не гнояться очі, чи не спостерігається у дитини нездужання (болить голова, горло, в горлі нальоти, слинотеча та інше); за потреби проводить термометрію; щодня у дітей раннього віку контролює характер випорожнень; не приймає до закладу дітей з ознаками інфекційного захворювання.

2.28.  Веде дітей на заняття у фізкультурну чи музичну зали у супроводі осіб, які проводять ці заняття.

2.29.  Надає допомогу інструкторці з фізкультури та музичній керівниці у проведенні занять з дітьми своєї групи.

2.30.  Бере участь у підготовці та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів, свят, розваг у закладі дошкільної освіти.

2.31.  Бере активну участь в діяльності педагогічної ради, методичних об'єднань ЗДО та району, інших формах методичної роботи; дбає про систематичне підвищення  кваліфікації та професійної майстерності.

2.32.  Обирає ефективні форми і методи роботи з дітьми, творчо використовує кращий педагогічний досвід, інноваційні технології дошкільної освіти, інформаційно-комунікаційні технології.

2.33.  Забезпечує формування життєвих компетентностей дошкільників, необхідних для подальшого навчання у школі; проводить самоаналіз освітньої діяльності з дошкільниками, педагогічну діагностику рівнів розвитку дітей та рівня виконання програми вікової групи й БКДО.

2.34.  При необхідності залишається працювати на другу зміну; не має права залишати робоче місце до приходу змінної виховательки; ні за яких причин не залишає дітей без нагляду.

2.35.  При необхідності бере участь у прибиранні території закладу, квітника, городу, спортивного майданчика та ін.  

2.36.  Бере участь у підготовці групи та інших приміщень ЗДО до початку навчального року та осінньо-зимового періоду.

2.37.  Дотримується правил миття іграшок.

2.38.  Негайно ізолює дитину, яка захворіла в дитячому садку.

2.39.  Негайно повідомляє керівництво закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з дитиною.

2.40.  Бере участь у розслідуванні нещасного випадку та заходах для усунення причин, що призвели до нього.

2.41.  Дбає про особисту безпеку і здоров'я, безпеку і здоров'я оточуючих в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу дошкільної освіти.

2.42.  Дотримується вимог безпеки в аварійних ситуаціях:

  • у разі будь-якої аварійної ситуації повідомити відповідні органи та директорку закладу дошкільної освіти;
  • у разі відключення електроенергії, негайно вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі; підключення його здійснювати тільки після вмикання напруги в електромережі, яка відповідає нормі;
  • на випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації негайно перекрити крани, викликати аварійну службу водоканалу та сповістити директорку закладу дошкільної освіти;

2.43.  Дотримується вимог безпеки у випадку пожежі (загоряння):

  • вжити заходів щодо евакуації дітей з приміщення відповідно до плану евакуації; в разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;
  • негайно викликати пожежну службу за телефоном 101;
  • повідомити директорку закладу дошкільної освіти чи особу, яка її заміщає;
  • приступити до ліквідації загоряння відповідно до інструкції з пожежної безпеки в заклад дошкільної освіти.

2.44.  Дотримується вимог безпеки у випадку травмування дітей або працівників:

  • звернутися до медичного працівника закладу дошкільної освіти;
  • у разі необхідності викликати «швидку допомогу» за телефоном 103.

2.45. Тісно співпрацює з батьками дітей або особами, які їх замінюють, надає їм консультативну психолого-педагогічну допомогу, проводить просвітницьку роботу з профілактики дитячого травматизму, дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях.

2.46.  Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших чеснот.

2.47.  Виховує у дітей повагу до культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, праці дорослих, дбайливе ставлення до довкілля.

2.48.  Виконує статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти.

2.49.  Контролює щомісяця батьківську плату за харчування дітей.

2.50.  Дотримується педагогічної етики, моральних норм, поважає гідність дітей, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють; забезпечує інклюзивне середовище для дітей з особливими освітніми потребами.

2.51.  Забезпечує емоційний комфорт дітей, захищає їх від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять їхньому здоров'ю, а також від фізичного та психічного насильства (булінгу), запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя; забезпечує проведення освітнього процесу відповідно до вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності.

2.52.  Проходить обов'язкові періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

2.53.  Проходить атестацію кожні 5 років, готує свої атестаційні матеріали (досвід роботи, портфоліо, творчий звіт та ін.). 

3.      Права

Вихователька має право на:

3.1.     Забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці.

3.2.     Соціальне забезпечення відповідно до законодавства.

3.3.     Відмову від виконання роботи у разі виникнення загрози життю та здоров'ю, до моменту усунення небезпеки.

3.4.     Звернення до керівництва з питань порушення умов праці.

3.5.     Рівність у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.6.     Вибір та використання педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

3.7.     Отримання відповідної заробітної плати за працю з виплатою надбавок згідно чинного законодавства, вимагання пояснень у випадку непорозумінь.

3.8.     Проходження курсів підвищення кваліфікації (інших видів та форм підвищення кваліфікації); подачу заяви на позачергову атестацію з підвищення кваліфікаційного рівня та присвоєння звання відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (до введення в дію нового положення про атестацію).

3.9.     На щорічну оплачувану відпустку згідно графіку, на інші види відпусток, зазначені в Законі України «Про відпустки».

3.10. Участь в роботі органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти.

3.11. Участь у роботі методичних об'єднань, конференцій, семінарів, клубів та інших заходів, організованих відділами\управлінням освіти.

3.12. Проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи.

3.13. Захист своєї професійної честі та гідності.

3.14. Ознайомлення з документами, що містять оцінку її роботи, можливість давати пояснення щодо їх змісту.

3.15. Отримання заохочення та нагороди за сумлінну працю, винаходи та творчу ініціативу в професійній діяльності.

3.16. Отримання від директорки закладу дошкільної освіти та інших педагогічних працівників підтримки у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

4.      Відповідальність

Вихователька несе відповідальність:

4.1.     За життя та здоров'я вихованців, з якими працює; повинна бути уважною до дітей, ніколи не залишати їх без нагляду.

4.2.     За якість наданої дошкільної освіти: результативність своєї роботи по виконанню вимог програми розвитку дітей дошкільного віку, за реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти України.

4.3.     За дотримання і виконання усіх нормативно-правових актів у галузі дошкільної освіти.

4.4.     За збереження майна групи.

4.5.     За ведення календарно-перспективного плану освітньої роботи в групі та іншої обов'язкової ділової документації вихователя.

4.6.     За виконання режиму дня групи, питного режиму, якість та систематичність проведення режимних моментів, занять.

4.7.     За санітарний стан у групі.

4.8.     За організацію харчування в групі (годування, догодовування, сервіровка стола, об'єм страв).

4.9.     За завдання матеріальної шкоди закладу дошкільної освіти.

4.10. Дисциплінарну відповідальність за порушення або невиконання даної посадової інструкції, Статуту ЗДО, правил внутрішнього трудового розпорядку, доручень, наказів і розпоряджень директорки ЗДО.

4.11. За вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

4.12. За захист персональних даних вихованців та їхніх батьків (не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків).

5.      Повинна знати

5.1.     Законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань дошкільної освіти.

5.2.     Дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, правила охорони життя і зміцнення здоров'я дітей.

5.3.     Правила і норми охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.

5.4.     Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

5.5.     Правила протипожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння; навички першої (долікарської) допомоги; у разі захворювання чи нещасного випадку дітей (працівників) негайно викликати медичного працівника.

5.6.     Цілі, принципи, завдання та зміст дошкільної освіти.

5.7.     Вимоги Базового компоненту дошкільної освіти України.

5.8.     Зміст програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі».

5.9.     Методи, форми, засоби здійснення освітнього процесу, організації різних видів дитячої діяльності, відповідні програмно-методичні рекомендації і документи, перспективний педагогічний досвід провідних педагогів та психологів.

5.10. Індивідуальні особливості дітей; вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дітей; методику роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

5.11. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

5.12. Соціальні, культурні, інші умови освітнього процесу.

5.13. Організацію управління.

5.14. Державну мову.

6.      Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагога

6.1.     Вихователька має відповідну вищу педагогічну освіту, професійно компетентна, забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей раннього та дошкільного віку, відповідає загальним етичним і культурним вимогам для педагогічних працівників.

6.2.     Вихователька із кваліфікаційною категорією «спеціаліст»: має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувалася; здатна створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм; знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; уміє вирішувати педагогічні проблеми; використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі; уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами; дотримується педагогічної етики, моралі.

6.3.     Вихователька із кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії»: відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» та постійно вдосконалює свій професійний рівень; ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми; впроваджує інноваційні технології в освітньому процесі; обізнана з основними нормативно-правовими актами про освіту; уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них; дотримується педагогічної етики, моралі.

6.4.     Вихователька із кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії»:  відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» та володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей; ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми; упроваджує інноваційні технології, перспективний педагогічний досвід у освітньому процесі, використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; уміє аргументувати свою позицію; дотримується педагогічної етики, моралі.

6.5.     Вихователька із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії»: відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» та володіє широким спектром стратегій навчання і виховання; застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми; постійно вдосконалює свій професійний рівень; активно й ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі інноваційні освітні методики і технології, педагогічні засоби; упроваджує перспективний педагогічний досвід у освітньому процесі; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти; уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них.

7.      Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Для виконання своїх обов'язків взаємодіє з:

7.1.     Директоркою та вихователькою-методисткою закладу дошкільної освіти з питань режиму, графіку роботи, організаційних питань, розв'язання освітніх завдань.

7.2.     Медичним персоналом закладу дошкільної освіти щодо питань збереження та зміцнення здоров'я дітей.

7.3.     Іншими педагогічними працівниками з питань освітньої діяльності.

7.4.     Помічницею виховательки з питань організації життєдіяльності дітей у групі.

7.5.     Іншими працівниками закладу дошкільної освіти з організаційних питань.

 

Діловод                        ______________        Ініціали, прізвище

                                             (підпис)

Дата ___________ 2020 року

       

ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

         _______________      Ініціали, прізвище

                  (підпис)

Дата ___________ 2020 року

 

З посадовою інструкцією ознайомлені:

 

Дата ________________         _________________          ______________________

                                                   (підпис)                                 (ініціали, прізвище )

Дата ________________         _________________          ______________________

                                          (підпис)                                 (ініціали, прізвище )