Інноваційні технології

Які здоров'язбережувальні технології доцільно використовувати на музичних заняттях: банк ідей

Важливо пам'ятати, що успіх музичних занять неможливий без спільної діяльності музичного керівника та вихователів, які активно допомагають, організовують самостійне музикування  - оздоровлення дітей у групі...

Конспекти музично-дидактичних ігор з наочними матеріалами

МЕТА: розвивати здатність розрізняти та відтворювати звуки різної тривалості; учити розрізняти темпи...

Моніторинг. Аналізуємо музично-естетичний розвиток дітей дошкільного віку

Проводьте діагностику музично-естетичного розвитку дітей двічі на рік: у вересні та квітні. Це допомагає виявити своєрідність музично-естетичного розвитку кожної дитини і корегувати освітню роботу з нею...

ДІАГНОСТИКА МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ: апробуємо технологію Ірини Романюк

Метою діагностики музичного розвитку дітей (за Іриною Романюк) стало комплексне вивчення результатів засвоєння дітьми завдань музичної освіти в межах чинних програм, проявів музичних здібностей дітей у процесі їхньої активної музичної діяльності. Діагностика музичного розвитку дітей містить такі компоненти:

МУЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ: вікові можливості дітей та вимоги програми

 На третьому році життя дитина реагує на специфічні особливості музики: мелодію, ритм, силу звуку тощо. Відбувається зацікавлене слухання пісні, де йдеться про відомих персонажів, емоційне їх сприйняття. З'являються співочі інтонації та елементарна ритмічність у рухах під музику...

Використання сучасних педагогічних технологій у вирішенні завдань музичного розвитку дошкільників

Подаємо короткий перелік окремих технологій та інновацій, які використовуються в освітньому процесі музичними керівниками ДНЗ...

Музика - невід'ємна складова світу дитинства. Музика - замість пігулок

 Музика знаходить шлях до душі малюка, спонукає його до самовираження, ознайомлює з навколишнім світом, розвиває особистісні якості. З особливим ентузіазмом малюки співають улюблені пісні, відтворюють найрізноманітніші рухи під жваву музику, щиро радіють грі на дитячих музичних інструментах  - це і є справжня втіха для малечі...

Добірка вправ на формування виразних рухів дошкільників

Добірку вправ пропонуємо для дітей молодшого-старшого дошкільного віку...

Добірка ігор для розвитку творчого мислення дошкільників під час організації музично-театралізованої діяльності

Для розвитку творчих музичних здібностей дошкільників пропонуємо низку цікавих розвивальних ігор і вправ...

Використання творчих завдань за мотивами знайомих казок у підготовці дошкільників до музично-театралізованої діяльності

Пропонуємо цікаві творчі завдання для розвитку творчих музичних здібностей дошкільників, підібрані за мотивами знайомих казок...

Керівництво музичними іграми-драматизаціями в різних вікових групах

До театралізованих ігор належить і музична гра-драматизація. Вона полягає в зображенні, розігруванні в особах літературних чи авторських творів зі збереженням послідовності епізодів. Сюжет гри, послідовність подій, ролі, вчинки, мова героїв визначаються текстом твору чи змістом сценарію...

Діагностика музичних здібностей дітей дошкільного віку

Мета: провести відбір дітей з високим рівнем розвитку музичних здібностей для занять у музично-театральній студії «Маленькі актори»...