Інноваційні технології

Конспекти музично-дидактичних ігор з наочними матеріалами

МЕТА: розвивати здатність розрізняти та відтворювати звуки різної тривалості; учити розрізняти темпи...

Моніторинг. Аналізуємо музично-естетичний розвиток дітей дошкільного віку

Проводьте діагностику музично-естетичного розвитку дітей двічі на рік: у вересні та квітні. Це допомагає виявити своєрідність музично-естетичного розвитку кожної дитини і корегувати освітню роботу з нею...

ДІАГНОСТИКА МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ: апробуємо технологію Ірини Романюк

Метою діагностики музичного розвитку дітей (за Іриною Романюк) стало комплексне вивчення результатів засвоєння дітьми завдань музичної освіти в межах чинних програм, проявів музичних здібностей дітей у процесі їхньої активної музичної діяльності. Діагностика музичного розвитку дітей містить такі компоненти:

МУЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ: вікові можливості дітей та вимоги програми

 На третьому році життя дитина реагує на специфічні особливості музики: мелодію, ритм, силу звуку тощо. Відбувається зацікавлене слухання пісні, де йдеться про відомих персонажів, емоційне їх сприйняття. З'являються співочі інтонації та елементарна ритмічність у рухах під музику...

Використання сучасних педагогічних технологій у вирішенні завдань музичного розвитку дошкільників

Подаємо короткий перелік окремих технологій та інновацій, які використовуються в освітньому процесі музичними керівниками ДНЗ...

Музика - невід'ємна складова світу дитинства. Музика - замість пігулок

 Музика знаходить шлях до душі малюка, спонукає його до самовираження, ознайомлює з навколишнім світом, розвиває особистісні якості. З особливим ентузіазмом малюки співають улюблені пісні, відтворюють найрізноманітніші рухи під жваву музику, щиро радіють грі на дитячих музичних інструментах  - це і є справжня втіха для малечі. Музика має неабиякий вплив на емоційний, духовний та інтелектуальний, художньо-естетичний розвиток, сприяє зміцненню їх психічного та фізичного здоров'я. З давніх-давен люди вважали, що музика має чудодійну силу, і щоб мудро нею скористатись, необхідно зрозуміти, як саме вона впливає на дитячий організм та його психіку, адже музика супроводжує дитину впродовж усього дня...

Добірка вправ на формування виразних рухів дошкільників

Добірку вправ пропонуємо для дітей молодшого-старшого дошкільного віку...

Добірка ігор для розвитку творчого мислення дошкільників під час організації музично-театралізованої діяльності

Для розвитку творчих музичних здібностей дошкільників пропонуємо низку цікавих розвивальних ігор і вправ...

Використання творчих завдань за мотивами знайомих казок у підготовці дошкільників до музично-театралізованої діяльності

Пропонуємо цікаві творчі завдання для розвитку творчих музичних здібностей дошкільників, підібрані за мотивами знайомих казок...

Керівництво музичними іграми-драматизаціями в різних вікових групах

До театралізованих ігор належить і музична гра-драматизація. Вона полягає в зображенні, розігруванні в особах літературних чи авторських творів зі збереженням послідовності епізодів. Сюжет гри, послідовність подій, ролі, вчинки, мова героїв визначаються текстом твору чи змістом сценарію. Дітям потрібно добре запам'ятати текст, усвідомити перебіг подій, образи героїв казки чи іншого твору і  зобразити їх саме такими, якими вони є у творі. Літературний твір своїм змістом визначає, які дії необхідно виконувати, однак він не містить вказівок щодо способів їх втілення - рухів, співу, міміки, жестів, інтонації. Така гра є значно складнішою для дітей, порівняно з тією, в якій наслідується побачене в житті.  Вона допомагає усвідомити ідею твору, його художню цінність, вчить дітей виражати свої почуття, сприяє розвитку пам'яті, мовлення, пісенної і танцювальної творчості, вияву самостійності, ініціативи в доборі зображувальних і виражальних засобів для створення образів....

Діагностика музичних здібностей дітей дошкільного віку

Мета: провести відбір дітей з високим рівнем розвитку музичних здібностей для занять у музично-театральній студії «Маленькі актори»...