ДІАГНОСТИКА МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ: апробуємо технологію Ірини Романюк

При діагностиці музичного розвитку дошкільників педагог повинен володіти знаннями механізмів особистісного розвитку й особливостей наявного психоемоційного розвитку й психоемоційного досвіду дитини. Музично-педагогічна діагностика у ДНЗ дозволяє організувати освітній процес таким чином, щоб методичні прийоми, форми організації музичних занять сприяли більш ефективному засвоєнню матеріалу та розвитку музичних здібностей.

Музичні здібності - це сукупність (система) психомоторних, чуттєво- емоційних і раціональних функціональних властивостей індивіда, що проявляються в його емоційної чуйності на музику і успішної реалізації музичної діяльності.

Розгорнутий підхід до діагностування музичних здібностей запропонувала відома українська дослідниця С.Науменко. Її системи складається із шести блоків завдань, виконання яких з'ясовує розвиненість таких проявів музичності, як чуття ритму, ладове чуття, чуття тембру, музично-слухові уявлення (звуковисотний слух), зміст і якість музичного сприйняття, чуття гармонії. Методика діагностики музичних здібностей С.Науменко має традиційний «набір» діагностичних завдань, які використовуються в практиці музичного виховання.

Однією з нових методик вивчення музичних здібностей дітей дошкільного віку є система В.Анісімова, що являє собою оригінальну розробку вивчення структурних компонентів музичності на основі відомих та модифікованих тестів. Музичні здібності автор вивчав за допомогою ігрових форм роботи та діагностичних завдань як індивідуальних, так і групових.

Більшість діагностичних методик вивчення музичних здібностей (Е.Голубєвої, С.Науменко, А.Зиміної, В.Анісімова) відштовхуються від тлумачення музичності Б.Теплова, який визначав її основною ознакою «переживання музики, здатності людини емоційно на неї відгукуватися».

Метою діагностики музичного розвитку дітей (за Іриною Романюк) стала комплексне вивчення результатів засвоєння дітьми завдань музичної освіти в межах чинних програм, проявів музичних здібностей дітей у процесі їхньої активної музичної діяльності. Діагностика музичного розвитку дітей містить такі компоненти:

- методичні рекомендації щодо організації діагностики музичного розвитку дітей;

- орієнтовні параметри оцінювання музичного розвитку дітей дошкільного віку для кожної вікової групи;

- дидактичні ігри та вправи, які допомагають визначити рівень музичного розвитку дітей для кожної вікової групи наприкінці навчального року.

Пропонована методика діагностичного вивчення музичного розвитку дітей дає музичному керівникові змогу:

- виявити та охарактеризувати музичні здібності дітей;

- встановити якісну оцінку знань, умінь та навичок кожної дитини відповідно до завдань програми за різними видами музичної діяльності;

- диференційовано підійти до виховання і навчання кожної дитини;

- підібрати найрізноманітніший музичний репертуар до музичних дидактичних ігор відповідно до програмно-методичного забезпечення, яким керується у своїй діяльності конкретний дошкільний навчальний заклад;

-  внести за потреби додаткові параметри вивчення музичного розвитку дітей тощо.

Важливим інструментом у роботі музичного керівника є дидактичні ігри та вправи. їх варто використовувати, зокрема для діагностики музичного розвитку дошкільників під час різних видів музичної діяльності. Для кожної вікової категорії дітей можна дібрати захопливі ігри та вправи, проведення яких дасть музичному керівникові змогу комплексно оцінювати музичні здібності вихованців, у когось із них виявляти яскраве музичне обдарування, у інших - вчасно помічати і заповнювати прогалини тощо.

Визначення особливостей музичного розвитку дітей відбувається завдяки спостереженню за ними під час різних видів музичної діяльності. Упродовж звичайного музичного заняття музичний керівник пропонує дітям ігри або вправи, подібні до тих, які діти вже знають. Це дає змогу:

- музичному керівникові - не витрачати зайвий час на діагностичну діяльність;

- дітям - не відчувати напруження, адже вони не усвідомлюватимуть, що їхні здібності або уміння спеціально перевіряють.

Музичному керівникові слід пам'ятати, що діагностику потрібно проводити у звичній для дітей обстановці, не порушуючи освітній процес. Якщо у звичайне музичне зайняття ввести одну-дві діагностичні гри або вправи, то діти сприйматимуть їх просто як частину заняття, навіть якщо ці ігри та вправи є для них невідомими.

Під час проведення діагностики музичного розвитку дітей музичному керівникові слід бути доброзичливим у спілкуванні з дітьми, зокрема допомагати їм зорієнтуватися в завданнях за допомогою простих і зрозумілих запитань, вміти вислухати кожного з дітей до кінця, не перебиваючи й не виправляючи їхні відповіді.

Діагностику музичного розвитку дітей потрібно проводити за чотирма видами музичної діяльності: слухання музики, співи, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих музичних інструментах (див. табл.).

Над методичними рекомендаціями працювала музкерівник Денисюк О.М.

Види музичної діяльності

Орієнтовні параметри оцінювання

Дидактичні ігри та вправи

Слухання музики

Інтерес до музики, культура слухання, емоційність сприйняття

-

Розрізнення музики за темпом

Гра «Лялька танцює і відпочиває»

Розрізнення музики за настроєм

Гра «Сонечко і дощик»

Розрізнення музики за динамікою

Вправа із дзвониками

Розрізнення висоти звука

Вправа «Краплинки великі чи маленькі»

Співи

Звукоутворення та дикція

Гра «Хто в гості прийшов?»

Спів у ансамблі

Вправа «Веселий концерт»

Чистота інтонування, розвиток музичної пам'яті

Гра «Упізнай та заспівай

пісеньку»

Музично- ритмічні рухи

Розрізнення та відтворення ритму

Вправа «Дятел»

Виконання рухів відповідно до настрою музики

Гра «Стрибунці»

Виконання танцювальних рухів

Гра «Кольорові хустинки»

Утілення музично-ігрового образу

Гра «Пташки літають»

Гра на ДМІ

Розрізнення на слух звучання музичних іграшок та інструментів, знання їх назв

Гра «Який інструмент

звучить?»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі дивитися прикріплені файли:

1. Діагностика музичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку (за І. Романюк)

2. Діагностика музичного розвитку дітей середнього дошкільного віку (за І. Романюк)

3. Діагностика музичного розвитку дітей старшого дошкільного віку (за І. Романюк)