Планування діяльності ЗДО

ПЛАН РОБОТИ Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради на 2021/2022 навчальний рік

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради у своїй діяльності  керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про  дошкільну освіту»  Положенням  про  заклад  дошкільної освіти,  іншими нормативно-правовими актами, власним статутом...

ГРАФІК входу вихованців Квасилівського ЗДО (ясла-садок) у приміщення дитячого садка та виходу на прогулянку в умовах адаптивного карантину на 2021-2

Вхід у приміщення дитячого садка та вихід на прогулянку повинен відбуватися з обовязковим дотриманням фізичного дистанціювання дітей та ізольовано від інших груп...

План роботи Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) на літній оздоровчий період 2021 року в умовах адаптивного карантину

Робота з виховання здорової дитини у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) визначається завданнями, які направлені на: формування, збереження та зміцнення фізичного здоров'я, розвиток рухових умінь, фізичних якостей; виховання у дітей свідомого ставлення до ведення здорового способу життя. Під час планування роботи влітку та створення безпечних умов перебування дітей та дорослих у закладі колектив опирається на Постанову Головного державного санітарного лікаря від 22.09.2020 р. №55 та листи МОН України...

ЦИКЛОГРАМА оперативного контролю у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 навчальний рік

Оперативний контроль планується задля вивчення сукупності питань у діяльності закладу дошкільної освіти. За отриманою інформацією здійснюється порівняння, узагальнення, аналіз, пошук причин, які викликали ту чи іншу проблему...

ЦИКЛОГРАМА здійснення внутрішнього контролю у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 навчальний рік

Контроль - це вміння бачити, розуміти, аналізувати та прогнозувати. Хто не контролює, той демонструє відсутність свого інтересу до успіхів підлеглих та результатів роботи ЗДО вцілому...

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ педагогічного колективу Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 навчальний рік

Формувати стійку мотивацію педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього процесу і викликів сьогодення...

РІЧНИЙ ПЛАН роботи Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 навчальний рік

Діяльність закладу дошкільної освіти регламентує ПЛАН РОБОТИ, який адміністрація ЗДО складає щорічно на навчальний рік та оздоровчий період. Процес планування роботи ЗДО є дуже важливим та виваженим у діяльності закладу. Річний план роботи забезпечує систематичну, впорядковану та ефективну роботу усіх служб, спрямовану на реалізацію поставлених річних завдань...

План роботи Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на літній оздоровчий період 2020 року в умовах адаптивного карантину

Уся освітня робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану їх здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Фізичне виховання у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) проводиться шляхом проведення  обов’язкових  занять на закріплення знань дітей відповідно до розкладу та режиму, виконання загартувальних процедур, фізкультурно-оздоровчих заходів...

Річний план роботи Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2019-2020 навчальний рік

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) у своїй діяльності  керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про  дошкільну освіту»,  Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України, розпорядженнями селищного голови Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області, наказами та іншими розпорядчими документами відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації,    іншими нормативно-правовими актами, власним статутом...

ПРОГРАМА розвитку Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на 2017-2022 роки

В цих умовах Квасилівський ЗДО (ясла-садок) має поступово набувати нового статусу, розширювати свої функції, стати обов'язковим для відвідування дітьми, особливо старшого дошкільного віку; удосконалювати режим своєї роботи;  якнайширше впроваджувати моделі інтегрованої освіти, кінцевим результатом якої є благополуччя дитини, її захищеність, емоційний комфорт і випереджальний розвиток...

План роботи Квасилівського ЗДО (ясла-садок) з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей на 2019-2020 навчальний рік

Мета: вдосконалення системи організації та проведення різних форм роботи з дітьми зі збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; підвищення професійної компетентності педагогів у впровадженні системи роботи «Формування безпеки життєдіяльності дошкільників» (Сенюк Н.Г.) та інтегрованого курсу «Основи здоров'я (валеологія, безпека життєдіяльності)»; формування соціальної компетентності дошкільників з питань безпеки життєдіяльності; забезпечення безпечних умов для перебування дітей в ЗДО...

Пріоритетні завдання педагогічного колективу Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2019-2020 навчальний рік

 Основні пріоритетні завдання педагогічного колективу на 2019-2020 навчальний рік:

План роботи садового методичного об'єднання вихователів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2018-2019 н.р.

Мета: ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної освіти в умовах Нової української школи; оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників з різних методик; активне використання інноваційних форм і засобів інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку; систематичне підвищення загальнокультурного та професійного рівнів педагогів, їх ІКТ-компетентності...

План роботи гуртка «Маленькі митці» на 2018-2019 навчальний рік

Мета: формування у дошкільників національної самосвідомості засобами художньо-продуктивних видів діяльності.

План роботи Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на літній оздоровчий період 2018 року

Робота з виховання здорової дитини у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) визначається завданнями, які направлені на: формування, збереження та зміцнення фізичного здоров'я, розвиток рухових умінь, фізичних якостей; виховання у дітей свідомого ставлення до ведення здорового способу життя. Під час планування роботи влітку колектив закладу опирається на листи МОН України:

План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році

 Унесення коректив до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за потреби)...

Взаємодія ДНЗ і школи. Угода про співпрацю Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) та Квасилівського НВК "школа-ліцей"

Реалізація принципу безперервної освіти має починатися із забезпечення наступності між першими її сходинками - дошкільною і початковими ланками. Забезпечення наступності та взаємодії між дошільною та початковою освітою утворює простір для реалізації в педагогічному процесі ДНЗ і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів...

Управлінські технології дошкільної освіти

Управління сучасним дошкільним навчальним закладом - непростий процес. Він складається із доцільного вибору цілей та завдань; вивчення та глибокого аналізу досягнутого рівня освітньої діяльності; системи раціонального планування та проектування розвитку всіх внутрішніх систем закладу; виявлення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, використання досягнень науки та практики щодо формування професійної компетентності педагогів; ефективного контролю за якістю освітнього процесу, побудованого на гуманістичних засадах, тощо. Від якості процесу управління залежить якість результату діяльності дошкільного навчального закладу.

Саме тому, в умовах оновлення змісту освіти, визначення нових цілей, засобів, показників ефективності, якості, результативності діяльності дошкільних навчальних закладів, появи варіативних програм і технологій, що супроводжуються глобальними та лавиноподібними інноваційними процесами, інформатизації освітнього простору керівникові, як ніколи, треба бути грунтовно обізнаним у науці управління, соціально-психологічних аспектах управління  колективом, науковій організації праці...