Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Планування діяльності ЗДО

ЦИКЛОГРАМА здійснення внутрішнього контролю у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2017-2018 навчальний рік

Контролювати означає не просто з'ясовувати, що зроблено, а що ні, а й детально вивчивши педагогічний процес, методи роботи педагогів, допомогти їм удосконалити свою майстерність. Справедлива і доброзичлива оцінка діяльності всіх членів колективу допомагає їм побачити свої слабкі і сильні сторони, вчить критично аналізувати свою робо­ту. Контроль, у якому фіксуються тільки недоліки, не може допомогти працівнику досягти високих ре­зультатів...

Циклограма оперативного контролю у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2017-2018 н.р.

Оперативний контроль планується задля вивчення сукупності питань у діяльності закладу дошкільної освіти. За отриманою інформацією здійснюється:

План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році

 Унесення коректив до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за потреби)...

Річний план роботи Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на 2017-2018 навчальний рік

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) у своїй діяльності  керується основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  Положенням про дошкільний навчальний заклад, завданнями національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Концепцією дошкільного виховання в Україні, іншим чинним законодавством та нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів в Україні...

 

План роботи Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) на літній період 2017 року

План роботи на літо складений на період з 01.06.-16.06.2017 року та з 14.08.-31.08.2017 року. З 19 червня по 11 серпня 2017 року дошкільний заклад призупиняє свою освітню роботу та закривається для відвідування дітьми у звязку з початком ремонтних робіт та добудови приміщення фізкультурної зали...

План проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) з 24 по 28 квітня 2017 року

Мета Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини: закріпити уявлення дітей про можливі небезпечні ситуації природного, техногенного, медичного, біологічного характеру та відпрацювати стереотипи поведінки дошкільників в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

План роботи садового методичного об'єднання вихователів Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) на 2016-2017 н.р.

Мета: формувати професійну компетентність вихователів, продовжити знайомити їх з новими підходами до планування освітнього процесу в сучасному ДНЗ, реалізувати творчий потенціал педагогів.

План роботи Батьківського клубу "Турботливі батьки" на 2016-2017 навчальний рік

 Ефективна робота ДНЗ неможлива без активного залучення родин до участі в освітньому процесі, підвищення педагогічної культури батьків, формування у них відповідального та усвідомленого ставлення до батьківства, що є передумовою зміцнення сім'ї та реального захисту прав дитини...

План роботи Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) на літній оздоровчий період (серпень 2016 року)

 Робота з виховання здорової дитини у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) визначається завданнями, які направлені на: формування, збереження та зміцнення фізичного здоров'я, розвиток рухових умінь, фізичних якостей; виховання у дітей свідомого ставлення до ведення здорового способу життя...

План роботи садового методичного об'єднання вихователів Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) на 2015-2016 н.р.

Проблема «Організація освітнього процесу в ДНЗ відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти України та програм розвитку дитини дошкільного віку»...

План роботи Батьківського клубу "Турботливі батьки" на 2015-2016 н.р.

 Ефективна робота ДНЗ неможлива без активного залучення родин до участі в освітньому процесі, підвищення педагогічної культури батьків, формування у них відповідального та усвідомленого ставлення до батьківства, що є передумовою зміцнення сім'ї та реального захисту прав дитини...

План проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності з 25 по 29 квітня 2016 року

Мета Тижня знань дитини з БЖД: закріпити у дітей уявлення про можливі небезпечні ситуації природного, техногенного, медичного, біологічного характеру та відпрацювати стереотипи поведінки дошкільників в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій...

План спільних заходів Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) та Квасилівського НВК «школа-ліцей» на 2016-2017 навчальний рік

 План спільних заходів між двома освітніми закладами обговорюється і складається щорічно...

Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у поточному 2015- 2016 навчальному році

  Відповідно до Закону України «Про освіту» ст. 54, Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 32, враховуючи вимоги Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,  на підставі рішення засідань атестаційної комісії  (протоколи № 1, 2 від 19 та 20 жовтня 2015р.), з метою комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності, результатів педагогічної діяльності, безперервної освіти і самовдосконалення...

Про перспективність і наступність у роботі дошкільного навчального закладу (ясла-садка) та навчально-виховного комплексу (школа-ліцей)

Перехід дитини з дитячого садка у школу є важливим етапом її життя, який пов'язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й з відповідними процесами самоусвідомлення, з новими пробле­мами, відкриттям у собі нових можливостей. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Закони України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ (із зміна­ми), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами) передбачають безперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають пріоритетну роль дошкільної освіти як обов'язкової первинної її складової...

План основних заходів підготовки до проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) з 25 по 29 квітня 2016 р.

План заходів розроблений з метою підвищити ефективність навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; поглибити теоритичні знання та практичні навички працівників ДНЗ щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я і життя...

Управлінські технології дошкільної освіти

Управління сучасним дошкільним навчальним закладом - непростий процес. Він складається із доцільного вибору цілей та завдань; вивчення та глибокого аналізу досягнутого рівня освітньої діяльності; системи раціонального планування та проектування розвитку всіх внутрішніх систем закладу; виявлення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, використання досягнень науки та практики щодо формування професійної компетентності педагогів; ефективного контролю за якістю освітнього процесу, побудованого на гуманістичних засадах, тощо. Від якості процесу управління залежить якість результату діяльності дошкільного навчального закладу.

Саме тому, в умовах оновлення змісту освіти, визначення нових цілей, засобів, показників ефективності, якості, результативності діяльності дошкільних навчальних закладів, появи варіативних програм і технологій, що супроводжуються глобальними та лавиноподібними інноваційними процесами, інформатизації освітнього простору керівникові, як ніколи, треба бути грунтовно обізнаним у науці управління, соціально-психологічних аспектах управління  колективом, науковій організації праці...

Взаємодія ДНЗ і школи. Угода

Реалізація принципу безперервної освіти має починатися із забезпечення наступності між першими її сходинками - дошкільною і початковими ланками. Забезпечення наступності та взаємодії між дошільною та початковою освітою утворює простір для реалізації в педагогічному процесі ДНЗ і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів...

Інформація про використання публічних коштів

Корисне