ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ педагогічного колективу Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 навчальний рік

Науково-методична проблема району «Реалізація компетентнісної парадигми в умовах модернізаційних змін в освіті» (2015-2020 р.р.).

Науково-методична проблема Квасилівського ЗДО (ясла-садок) «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина» (2017-2022 р.р.)

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ педагогічного колективу Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 навчальний рік

1. Формувати стійку мотивацію педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього процесу і викликів сьогодення.

2. Впроваджувати інноваційні технології в систему фізкультурно-оздоровчої роботи, розвивати фізичні якості дошкільників шляхом застосовування українських народних ігор.

3. Забезпечувати наступність у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти, формуванні художньо-мовленнєвої, комунікативної та математичної компетенції дошкільників.

4. Використовувати сучасні форми взаємодії з батьками вихованців у межах відкритого освітнього простору засобами ІКТ.