План роботи Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) на літній оздоровчий період 2021 року в умовах адаптивного карантину

Аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи за літній період

Робота з виховання здорової дитини у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) визначається завданнями, які направлені на: формування, збереження та зміцнення фізичного здоров'я, розвиток рухових умінь, фізичних якостей; виховання у дітей свідомого ставлення до ведення здорового способу життя. Під час планування роботи влітку та створення безпечних умов перебування дітей та дорослих у закладі колектив опирається на Постанову Головного державного санітарного лікаря від 22.09.2020 р. №55 та листи МОН України:

- «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 16.03. 2012 №1\9-198

- «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 №1\9-456

- «Щодо організації роботи та дотримання вимог  з  питань  охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності  у  закладах дошкільної освіти» від 14.02.2019 № 1/11-1491

Завдання роботи з фізичного виховання дітей реалізуються в процесі організації режиму дня, раціонального харчування, гігієнічного виховання, загартування, організації і проведення комплексу різних організаційних форм з фізичного виховання в обсязі 5-6 годин у молодшій та середній групах, 6-7 годин - у старших групах.

З метою повноцінного фізичного розвитку дітей дошкільного віку в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) забезпечується проведення фізкультурно-оздоровчої роботи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартовувальні процедури), організація рухової активності у повсякденному житті (рухливі ігри, фізичні вправи на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, самостійна рухова діяльність, дні здоров'я, індивідуальна робота з фізичного виховання), проведення занять з фізичної культури, які розглядаються як цілеспрямована та унормована форма організованої навчально-пізнавальної діяльності, що має на меті оптимізацію рухового режиму, формування та закріплення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, надання дітям  спеціальних знань з фізичної культури. В умовах адаптованого карантину походи за межі дошкільного закладу цьогоріч відміняються.

Особливості організації освітньої роботи. Форми роботи з фізичним дистанціюванням дітей:

1. Заняття з фізкультури - проводяться 5 разів на тиждень в усіх вікових групах, три з них - на спортивному майданчику.

2. Ранкова гімнастика. У теплу погоду проводиться на свіжому повітрі. Комплекс містить 2-3 спеціальні вправи для корекції постави та профілактики плоскостопості та 2 дихальні вправи для поліпшення дренажної функції легень і бронхів.

5. Фізкультурні хвилинки  (щоденно). Комплекс складається з 4-5 вправ. Кожна повторюється 4-6 разів. Тривалість  1-2 хв.

6.  Фізкультурні паузи (у перерві між заняттями: 6-8 хв (молодший дошкільний вік), 8-10 хв (старший дошкільний  вік). Вийняток становить, коли наступне заняття з фізкультури або музики.

7. Фізкультурно-спортивні свята - 1р\міс на свіжому повітрі. Тривалість - від 50 хв. до 1 год.

8. Фізкультурні розваги - 2 рази на місяць, як змагання з однолітками. Тривалість 30-40 хв, включаючи елементи спортивного змагання.

9. Динамічні рухливі перерви. Тривалість 35-40 хв, з яких не менше 25 хв відводиться на рухливу діяльність. Ігри та вправи мають розвивальний характер.

10. День здоров'я -1 раз на місяць (упродовж дня активна діяльність дітей на відкритому повітрі, зміст якої визначає вихователь).

11. Самостійна рухова діяльність - щоденно на свіжому повітрі, під наглядом вихователя з дотриманням дистанції між дітьми. Характер і тривалість залежать від індивідуальних даних і потреб дітей.

12. Гімнастика пробудження - щоденно після денного сну під легку класичну музику. Тривалість від 5-10 хв, 5 вправ по 4-6 разів кожна.

13. Заняття з фізкультури - проводить інструктор з фізкультури (згідно розкладу).

Медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей

Уся освітня робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану їх здоров'я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Фізичне виховання у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) проводиться шляхом проведення  обов'язкових  занять на закріплення знань дітей відповідно до розкладу та режиму, виконання загартувальних процедур, фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в рухах. Вся ця робота ведеться з кожною дитиною відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ, відповідних заходів до програми «Я у Світі» ...

Далі дивитися за посиланням

Прикріплені файли