Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Індивідуальні форми роботи, атестація, самоосвіта педагогів

Про організацію самоосвіти педагогів дошкільного закладу у 2018-2019 н.р. Наказ №72 від 12.09.2018 р.

Одним із показників професійної компетентності педагога є самоосвіта, яка є складовою його безперервної освіти. Суть самоосвіти полягає в оволодінні технікою й культурою розумової праці, умінні долати фахові інтелектуальні та практичні проблеми, самостійно працювати як над особистісним самовдосконаленням, так і над професійним. Самоосвітня діяльність є вищою формою пізнавально-навчальної діяльності педагога. Це найскладніший вид освітньої діяльності, оскільки він пов'язаний із саморефлексією, самооцінюванням, самоідентифікацією, трансформацією здобутих знань у практику роботи...

Таблиця даних про самоосвітню діяльність педагогів на 2018-2019 навчальний рік

Самоосвіта вихователів - одна з найважливіших форм підвищення їх кваліфікації. У нашому ЗДО робимо усе для того, щоб самоосвіта не була стихійною і безсистемною Кожен вихователь розуміє, що самоосвіта - це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, постійний пошук, зростання, розвиток і результатом ефективної самоосвіти є не лише власне самовдосконалення, а й успішність розвитку вихованців. У своєму закладі організовуємо роботу так, щоб самоосвіта була потребою педагогів, а не забаганкою вихователя-методиста. Проводимо за потребою  анкетування, щоб визначити рівень готовності педагогів до самоосвіти...

Стаття 42 «Академічна доброчесність»

Академічна доброчесність - це етичні принципи та правила, яких мають дотримуватися всі учасники освітнього процесу, аби забезпечити довіру до результатів навчання...

Дистанційне навчання. ВСЕ ПРО ПЛАСТ - національну скаутську організацію України

«Пласт» - національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі, на свідомих, відповідальних та повноцінних громадян місцевої, національної та світової спільнот, і на провідників українського суспільства...

Портфоліо вихователя дитячого садка. Педагогічне кредо вихователя

Портфоліо вихователя ДНЗ (ЗДО) - це добірка матеріалів, які свідчать про досягнення у професійній діяльності. Фактично це папка із систематизованим матеріалом і додатками та мультимедійна презентація, яка стисло зображує основну інформацію виступу. Презентувати портфоліо можна на засіданні педагогічної ради, під час методичної роботи чи безпосередньо перед атестацією...

Вивчення атестаційною комісією професійної діяльності вихователів та практичних психологів

За результатами атестації педагогічних працівників визначають рівень їхньої професійної компетентності та якість фахової діяльності. Тому вивчення професійної діяльності педагогічних працівників є одним із найважливіших і найвідповідальніших етапів атестаційного періоду. Розглянемо, що при цьому мають ураховувати члени атестаційної комісії, а чого не можуть вимагати У закладі дошкільної освіти до вивчення професійної діяльності педагогічних працівників приступають після того, як атестаційна комісія затвердить: списки осіб, які підлягають атестації графік своєї роботи. Ці завдання атестаційна комісіядошкільного закладу має виконати до 20 жовтня. Їй доцільно також розробити плани вивчення професійної діяльності педагогічних працівників...

Інформальна освіта (самоосвіта) педагогів ЗДО: основні поради зі щоденника вихователя-методиста

Самоосвіта не повинна зводитися до ведення зошитів, написання доповідей та оформлення барвистих папок, стендів, а має бути стимулом як для підвищення професійної майстерності педагога і розвитку його особистості, так і для підвищення якості дошкільної освіти....

Довідка про результати атестації педагогічних працівників Квасилівського ЗДО (ясла-садок) у 2017-2018 навчальному році

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання...

Структура заняття в закладі дошкільної освіти. Пам'ятка для молодого вихователя

Сучасна методика рекомендує гнучко й творчо підходити до побудови будь-якого заняття. Але педагогу слід мати на увазі, що, вибудовуючи заняття, все ж слід пам'ятати  про такі  важливі вимоги щодо його структури:

Як презентувати перспективний педагогічний досвід

Формальне і стихійне упровадження та висвітлення педагогічного досвіду вичерпало себе. Нині для підвищення професійної компетентності педагогів важливо узагальнювати і поширювати перспективний педагогічний досвід...

План роботи Школи молодого вихователя Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2017-2018 навчальний рік

Провідна проблема «Вплив педагогічної майстерності на формування особистості дошкільника»...

Про організацію самоосвіти педагогів закладу у 2017-2018 н.р. Наказ

З метою ефективного впровадження в практику роботи педагогів нових ідей, технологій навчання і виховання, досягнень сучасної педагогічної науки та практики...

ПОРАДИ молодим вихователям: безпека та спілкування з дітьми

Бути завжди цікавою дітям, маючи у своєму арсеналі: 3-4 вірші та пісеньки, нову казку, гру, потішку, прислів'я, пальчикову гімнастику, загадку, музично-ритмічні рухи. Вміти виконати з дітьми оригамі, ліплення, малюнок, цікаву розвивальну гру та обговорити з ними результат...

Робота вихователя над індивідуальною проблемою самоосвіти. Досвід роботи: узагальнення та презентація

Сучасний вихователь закладу дошкільної освіти - це творчий педагог, який активно впроваджує інноваційні методи роботи з дітьми й безперервно працює над самовдосконаленням та фаховим розвитком. Важливим показником успішної діяльності є наявність педагогічних напрацювань та відкриттів, які в узагальненому вигляді становлять досвід роботи вихователя дитячого садка...

Спільний план роботи педагогів-наставників з молодими спеціалістами на 2017-2018 навчальний рік

Спільний план роботи педагогів-наставників з молодими спеціалістами складаємо щорічно та, за потреби, корегуємо протягом навчального року...

 

Про стажування молодих спеціалістів та наставництво у 2017-2018 навчальному році. Наказ

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року № 2628-III (зі змінами), рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, виданих Міністерством освіти і науки від 03.07.2002 року № 1/9-318, Положення про методичний кабінет Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) з метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодих спеціалістів, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти, що надається у дошкільному закладі...

Аналіз системи роботи педагога у міжатестаційний період

Система роботи вихователя дошкільного навчального закладу - це весь комплекс педагогічної роботи, сукупність форм, методів і прийомів, що властиві його діяльності та дають йому змогу отримувати конкретні результати в освіті дошкільників...

ПЛАНИ вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються у 2017-2018 н.р.

Атестації педагогів передує вивчення їх професійної діяльності у міжатестаційний період. Порядок вивчення діяльності педагогів:планування вивчення діяльності педагогів у річному плані роботи дошкільного закладу...

Творчий звіт з індивідуальної проблеми самоосвіти вихователя Левкович С.В.

14 березня 2017 року відбувся творчий звіт вихователя Левкович С.В. з індивідуальної проблеми самоосвіти «Мовні ігри та забави - засіб розвитку активного мовлення дошкільників» з порядком дня:

Творчі звіти з індивідуальних проблем самоосвіти вихователів Новосад Т.В., Малютіної О.В.

15 березня 2017 року відбулися творчі звіти вихователів Малютіної О.В. та Новосад Т.В. з порядком дня:

Види та типи занять у сучасному ДНЗ. Пам'ятка для молодого вихователя

 Заняття - одна з основних форм освітньої роботи з дошкільниками, яка дозволяє комплексно вирішувати всі поставлені завдання. На занятті вихователь займає ведучу позицію, а діти оволодівають навчальною діяльністю - вмінням слухати і чути мову дорослого, діяти у відповідності з вказівками, досягати потрібних результатів. Дитина на занятті має набути ті знання, якими вона користуватиметься у житті, і які забезпечать її самодостатність та мінімум практичних умінь...

Причини дитячих пустощів. Пам'ятка для вихователя-початківця

 Нерідко молоді вихователі скаржаться на неадекватну поведінку дітей на занятті та у вільний від занять час. Їм важко організувати дітей на різні види діяльності. Не всі діти їх слухають, шумлять тощо...

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічного працівника розроблені у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників...

Спільний план роботи наставників та молодих педагогів на 2016-2017 навчальний рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року №2628-III (зі змінами), рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, виданих Міністерством освіти і науки від 03.07.2002 року № 1/9-318, з метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодих спеціалістів, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти, що надається у дошкільному закладі:

Положення про наставництво

  Наставництво - це одна з форм підвищення кваліфікації молодих педагогів, які мають стаж роботи до трьох років або потребують методичної допомоги, та новопризначених педагогічних працівників ДНЗ...

Анкета для вихователя

В практиці роботи з педагогами часто використовуємо анкетування...

Ведення документації вихователя-методиста з атестації педагогічних працівників. Пам'ятка

Проведення атестації передбачає ведення цілої низки докумен­тів, оформлення яких, як правило, покладається на вихователя-методиста. Зокрема, у методичному кабінеті ДНЗ має бути впоряд­ковано такі матеріали щодо атестації:

Рекомендації для молодого вихователя

Наставництво - це одна з форм підвищення кваліфікації молодих педагогів, які мають стаж роботи до трьох років або потребують методичної допомоги, та новопризначених педагогічних працівників ДНЗ. Наставник у ДНЗ - педагог з високою творчою активністю, зі своїм баченням проблем навчально-виховного процесу, з високими результатами власної практичної діяльності з дошкільниками...

Аналіз системи роботи педагога (Методичні рекомендації)

Система роботи вихователя дошкільного навчального закладу - це весь комплекс педагогічної роботи, сукупність форм, методів і прийомів, що властиві його діяльності та дають йому змогу отримувати конкретні результати в освіті дошкільників...

Інформація про використання публічних коштів

Корисне