Вас вітає Квасилівський ДНЗ
(ясла-садок)

Організація життєдіяльності дошкільників

Орієнтовний тижневий розподіл організованої навчально-пізнавальної діяльності в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) на 2016-2017 навчальний рік

 При складанні розкладу занять на 2016-2017 н.р. враховано Наказ МОН України від 20.04.2015 №446 "Про затвердження гранично допустимого навального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності"...

Організація життєдіяльності дошкільників у ДНЗ: крок за кроком

Як правильно організовувати життєдіяльність дошкільників у ДНЗ допоможе порадник для молодого вихователя...

Про організацію та зміст освітнього процесу в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) у 2016-2017 н.р.відповідно до сучасних вимог

 Зміст освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності в 2016/2017 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти (2012р.)...

Про організацію освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі у 2015-2016 навчальному році

 На підставі нормативно-правового підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначеного Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Концепцією Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, листом Міністерства освіти і науки України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році» від 20.04.2015р. № 1/9-249, інших нормативно-правових актів, з метою проведення державної освітянської політики спрямованої на модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу направленого на виконання основного завдання - своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства...

Правила та обов'язки батьків, діти яких відвідують дошкільний заклад

Поважати людську гідність і професійну честь працівників дошкільного навчального закладу. Виявляти до них повагу в присутності дитини...

Особливості організації та планування роботи в ДНЗ у 2014/2015 навчальному році

Зміст освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності в 2014/2015 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти (в новій редакції). Основні орієнтири роботи дошкільної галузі висвітлені в інструктивно-методичних рекомендаціях МОН України від 27.06.2014 № 1/9-341 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році». Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України...

Корисне