Організація життєдіяльності дошкільників

Організація роботи в закладі дошкільної освіти у літній період

Літо є найбільш сприятливим періодом для укріплення здоров'я, загартування та всебічного розвитку дітей. Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного закладу необхідно визначити завдання роботи на літо та провести відповідну підготовчу роботу, яка передбачає:

Ранкове приймання дітей до закладу дошкільної освіти

Щоденне ранкове приймання дітей до дитячого садка є обов'язковою процедурою: такий ретельний контроль допомагає зберегти здоров'я і дітей, і працівників закладу освіти. На що слід звертати увагу під час ранкового прийому та яку документацію при цьому вести. Відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України від 14.04.2016, ранкове приймання дитини до закладу дошкільної освіти проводити вихователь групи...

Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників + ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Згідно сучасних вимог щодо організації життєдіяльності дітей в дошкільному закладі в режимі дня кожної вікової групи передбачений час на самостійну діяльність дітей (див. Режим дня). Вихователю слід пам'ятати, що час, коли дитина просто вільно переміщується груповим приміщенням з кутка в куток, не знайшовши собі заняття за інтересами, проходить для неї спонтанно, безпланово та безрезультатно. По відношенню до дитини - це аморально і негуманно, а по відношенню до вихователя - безвідповідально та непрофесійно...

Інструктивно-методичні рекомендації "Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі"

Одними з основних проявів змістовної самостійної діяльності високого рівня є уміння дітей  зайняти себе у вільний час різноманітними видами діяльності, мотивувати свою діяльність, підготувати потрібне для його реалізації приладдя, іграшки, матеріали, об’єднатися з товаришами для спільного виконання наміченого, домовитись про розподіл обов’язків чи ролей, довести задумане до кінця, адекватно оцінити отриманий результат. Змістовна самоорганізована вільна діяльність налагоджується поступово, по мірі дорослішання дітей і набуття ними досвіду, самостійності, ініціативності, креативності та інших особистісних базових якостей (водночас, саме вільна, нерегламентована діяльність сприятлива для формування цих якостей)...

Орієнтовний тижневий розподіл організованої навчально-пізнавальної діяльності в Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2017-2018 навчальний рік

 При складанні розкладу занять на 2017-2018 н.р. враховано Наказ МОН України від 20.04.2015 №446 "Про затвердження гранично допустимого навального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності"...

Організація життєдіяльності дошкільників у ДНЗ: крок за кроком

Як правильно організовувати життєдіяльність дошкільників у ДНЗ допоможе порадник для молодого вихователя...

Про організацію та зміст освітнього процесу в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) у 2017-2018 н.р.відповідно до сучасних вимог

 Зміст освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності в 2017/2018 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти (2012р.)...

Правила та обов'язки батьків, діти яких відвідують дошкільний заклад

Поважати людську гідність і професійну честь працівників дошкільного навчального закладу. Виявляти до них повагу в присутності дитини...

Режим дня переддошкільних та дошкільних груп на 2017-2018 н.р.

Серед багаточислених умов, які забезпечують необхідний рівень фізичного і психічного розвитку дитини, раціональному режиму дня належить одне з провідних місць...