Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Організація життєдіяльності дошкільників

Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників + ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Згідно сучасних вимог щодо організації життєдіяльності дітей в дошкільному закладі в режимі дня кожної вікової групи передбачений час на самостійну діяльність дітей (див. Режим дня). Вихователю слід пам'ятати, що час, коли дитина просто вільно переміщується груповим приміщенням з кутка в куток, не знайшовши собі заняття за інтересами, проходить для неї спонтанно, безпланово та безрезультатно. По відношенню до дитини - це аморально і негуманно, а по відношенню до вихователя - безвідповідально та непрофесійно...

Інструктивно-методичні рекомендації "Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі"

Одними з основних проявів змістовної самостійної діяльності високого рівня є уміння дітей  зайняти себе у вільний час різноманітними видами діяльності, мотивувати свою діяльність, підготувати потрібне для його реалізації приладдя, іграшки, матеріали, об’єднатися з товаришами для спільного виконання наміченого, домовитись про розподіл обов’язків чи ролей, довести задумане до кінця, адекватно оцінити отриманий результат. Змістовна самоорганізована вільна діяльність налагоджується поступово, по мірі дорослішання дітей і набуття ними досвіду, самостійності, ініціативності, креативності та інших особистісних базових якостей (водночас, саме вільна, нерегламентована діяльність сприятлива для формування цих якостей)...

Орієнтовний тижневий розподіл організованої навчально-пізнавальної діяльності в Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2017-2018 навчальний рік

 При складанні розкладу занять на 2017-2018 н.р. враховано Наказ МОН України від 20.04.2015 №446 "Про затвердження гранично допустимого навального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності"...

Організація життєдіяльності дошкільників у ДНЗ: крок за кроком

Як правильно організовувати життєдіяльність дошкільників у ДНЗ допоможе порадник для молодого вихователя...

Про організацію та зміст освітнього процесу в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) у 2017-2018 н.р.відповідно до сучасних вимог

 Зміст освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності в 2017/2018 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти (2012р.)...

Правила та обов'язки батьків, діти яких відвідують дошкільний заклад

Поважати людську гідність і професійну честь працівників дошкільного навчального закладу. Виявляти до них повагу в присутності дитини...

Режим дня переддошкільних та дошкільних груп на 2017-2018 н.р.

Серед багаточислених умов, які забезпечують необхідний рівень фізичного і психічного розвитку дитини, раціональному режиму дня належить одне з провідних місць...

Інформація про використання публічних коштів

Корисне